Sinh [Lớp 9] Di truyền, biến dị

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1.
Ở người, xét một bệnh di truyền do một gen có 2 alen quy định. Một cặp vợ chồng đều bình thường nhưng có em gái chồng và người anh trai của vợ bị bệnh này. Cặp vợ chồng này sinh người con gái đầu lòng bị bệnh nhưng hai người con trai sau đều bình thường. Bố mẹ của cặp vợ chồng trên đều bình thường.
a. Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của gia đình trên.
b. Bệnh do gen trội hay lặn quy định, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay giới tính? Giải thích.
c. Xác định kiểu gen của các thành viên trong phả hệ.

Câu 2:
1.
Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định hoa kép, gen a quy định hoa đơn. Khi cho 90 cây hoa kép (P) tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ người ta thu được tỉ lệ kiểu hình hoa đơn chiếm 12,5%. Nếu cho P giao phấn ngẫu nhiên thì F1 có tỉ lệ kiểu hình hoa đơn bằng bao nhiêu?
2. Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình.
(Biết các cá thể con có sức sống như nhau).
a. Xác định kiểu gen của cây P.
b. Cho cây (P) giao phấn với cây khác thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1. Xác định kiểu gen của cây lại với (P).


Câu 3:
Một tế bào sinh dưỡng ở một loài thực vật (2n = 20) nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết thúc lần nguyên phân thứ 3, trong số các tế bào con có một tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra ở tất cả các cặp NST ở lần nguyên phân thứ 4, các lần nguyên phân khác đều bình thường.
1. Tìm số lượng tế bài con hình thành.
2. Tính số lượng nhiễm sắc thể có trong các tế bài con.
 
Last edited by a moderator:

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,107
534
Câu 1.
Ở người, xét một bệnh di truyền do một gen có 2 alen quy định. Một cặp vợ chồng đều bình thường nhưng có em gái chồng và người anh trai của vợ bị bệnh này. Cặp vợ chồng này sinh người con gái đầu lòng bị bệnh nhưng hai người con trai sau đều bình thường. Bố mẹ của cặp vợ chồng trên đều bình thường.
a. Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của gia đình trên.
b. Bệnh do gen trội hay lặn quy định, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay giới tính? Giải thích.
c. Xác định kiểu gen của các thành viên trong phả hệ.

Câu 2:
1.
Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định hoa kép, gen a quy định hoa đơn. Khi cho 90 cây hoa kép (P) tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ người ta thu được tỉ lệ kiểu hình hoa đơn chiếm 12,5%. Nếu cho P giao phấn ngẫu nhiên thì F1 có tỉ lệ kiểu hình hoa đơn bằng bao nhiêu?
2. Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình.
(Biết các cá thể con có sức sống như nhau).
a. Xác định kiểu gen của cây P.
b. Cho cây (P) giao phấn với cây khác thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1. Xác định kiểu gen của cây lại với (P).


Câu 3:
Một tế bào sinh dưỡng ở một loài thực vật (2n = 20) nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết thúc lần nguyên phân thứ 3, trong số các tế bào con có một tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra ở tất cả các cặp NST ở lần nguyên phân thứ 4, các lần nguyên phân khác đều bình thường.
1. Tìm số lượng tế bài con hình thành.
2. Tính số lượng nhiễm sắc thể có trong các tế bài con.
 

Attachments

 • AE401A35-0B46-4310-AA7A-2CB00B0F9751.jpeg
  AE401A35-0B46-4310-AA7A-2CB00B0F9751.jpeg
  742.3 KB · Đọc: 47
 • 1250B96F-4CF2-4A88-BD69-B0026E2C874A.jpeg
  1250B96F-4CF2-4A88-BD69-B0026E2C874A.jpeg
  1.4 MB · Đọc: 46
 • Like
Reactions: Shmily Karry's
Top Bottom