Hóa [Lớp 9] Bài tập

trangthunguyendinh

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
71
15
26
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). a,Xac định kim loai M
b,Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa C.Nung toàn bộ C trog không khí đến KL k đổi thu đc m g cr.Tính m
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,334
4,728
559
Nghệ An
.
cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). a,Xac định kim loai M
b,Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa C.Nung toàn bộ C trog không khí đến KL k đổi thu đc m g cr.Tính m
gọi m,n là hai hóa trị của M ( m là hóa trị cao nhất của M) và m>=n
TH1 M không pư vs HCl
Mg+2 HCl------------> MgCl2+ H2
a_______________________a
Mg+ 2H2SO4-----------> MgSO4+ SO2+2 H2O
a___________________________a
2M+ 2mH2SO4------------> M2(SO4)m+ mSO2+2m H2O
b_________________________________bm
gọi a,b là nMg. M
nH2 =a =4,48/22,4 =0,2 mol
nSO2 =a+ bm/2 =5,6/22,4 =0,25 mol
=>bm = 0,1 mol
mhh =8 g
=> 24*0,2 +bM =8
=> bM= 3,2 g
=> M=32 n
biện luận => m=2 => M=64 => M là Cu
b//
bạn tự viêt pt nha,
bảo toàn ngt Mg, Cu
=> nNgO= 0,2 mol
ncuO =0,05 mol
=> m= 0,05* 80+0,2*40=
TH2 M tác ụng vs HCl
Mg+2 HCl------------> MgCl2+ H2
a_______________________a
2M+ 2nHCl-----------> 2MCln+nH2
b_______________________bn/2
Mg+ 2H2SO4-----------> MgSO4+ SO2+2 H2O
a___________________________a
2M+ 2mH2SO4------------> M2(SO4)m+ mSO2+2m H2O
b_________________________________bm
gọi a,b là nMg. M
nH2 =a + bn/2 =4,48/22,4 =0,2 mol
=> 24a+ 12bn = 4,8 g (*)
nSO2 =a+ bm/2 =5,6/22,4 =0,25 mol
=> 24a + 12bm = 6 (**)
mhh =8 g
=> 24a +bM =8 (***)
từ (*),(***)=> bM- 12bn = 3,2 (1)
từ (**),(***) =>bM -12bm =2 (2)
(1)/(2) = (M-12n)/(M-12m) =8/5
=> M= 32m-20n
biện luận => m=3
n=2
M =56 => M là Fe
b//
bạn tự làm tiếp nha.
 
  • Like
Reactions: trangthunguyendinh
Top Bottom