Hóa 9 [Lớp 9] Bài tập hỗn hợp ankan,anken,ankin

Trung Kiên ĐTTAK

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười một 2019
66
22
11
17
Nghệ An
THCS Nghĩa Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Cho 0,448(l)hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở sục qua 0,07 mol nước Br2 sau PƯ thấy số mol Br2 giảm 1 nửa, ko có khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,448(l) X lấy SP cháy cho qua 0,04 mol Ba(OH)2 được 5,91(g) kết tủa. Xác định công thức các chất trong X
Bài 2: Chia m(g) hỗn hợp A gồm 4 hiđrocacbon hở thành 2 phần bằng nhau:
-P1: td vừa đủ vs 0,05 mol nước Br2 được hỗn hợp B gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy hỗn hợp được 5,6(l) CO2; 8,1(g) H2O.
-P2: đốt cháy vừa đủ vs 14,336(l) O2 được 15,84(g) CO2
a, tính m
b, tính tỉ khối A với H2 và xác định các chất trong B biết 2 chất có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC.
c, Xác định công thức của các chất trong A đã PƯ vs Br2, biết chất có phân tử khối lớn hơn chiếm hơn 10% thể tích.
 

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Bài 1: Cho 0,448(l)hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở sục qua 0,07 mol nước Br2 sau PƯ thấy số mol Br2 giảm 1 nửa, ko có khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,448(l) X lấy SP cháy cho qua 0,04 mol Ba(OH)2 được 5,91(g) kết tủa. Xác định công thức các chất trong X.
gọi công thức chung CnH2n-2k : 0.02
nBr2(pư)= 0.035
=> k(tb)= 1.75
=> 1 chất là anken
=> CnH2n: a , CmH2m+2-2k : b (k ≥2)
a + b= 0.02
Xét TH1 : Ba(OH)2 dư
=> nCO2= 0.03
=> an + bm= 0.03
=> C(tb) = 1.5
=> loại
Xét TH2 : Ba(OH)2 hết
=> nBa(HCO3)2= 0.01
Bảo toàn (C) => nCO2= 0.05(mol)
=> C(tb) = 2.5
Bài này thiếu dữ kiện
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
gọi công thức chung CnH2n-2k : 0.02
nBr2(pư)= 0.035
=> k(tb)= 1.75
=> 1 chất là anken
=> CnH2n: a , CmH2m+2-2k : b (k ≥2)
a + b= 0.02
Xét TH1 : Ba(OH)2 dư
=> nCO2= 0.03
=> an + bm= 0.03
=> C(tb) = 1.5
=> loại
Xét TH2 : Ba(OH)2 hết
=> nBa(HCO3)2= 0.01
Bảo toàn (C) => nCO2= 0.05(mol)
=> C(tb) = 2.5
Bài này thiếu dữ kiện

Bài không thiếu dữ kiện

X phản ứng Br2 và không có khí thoát ra => X gồm hydrocarbon không no CxH2x+2-2k t = 0,02 mol
Mol Br2 phản ứng = tk = 0,035
Số liên kết π trung bình = 0,035/t = 1,75 => X có anken CnH2n a mol, CmH2m+2-2k b mol

Mol kết tủa = 0,03
TH 1: nếu Ba(OH)2 dư
Mol CO2 = mol kết tủa = 0,03
Số nguyên tử C trung bình = 0,03/0,02 = 1,5 => X có CH4 => loại
TH 2: CO2 dư => có 2 muối CaCO3 0,03 mol và Ca(HCO3)2 0,01 mol
Mol CO2 = na + mb = 0,05 (1)
Mol hh = a + b = 0,02 mol
Mol liên kết π = a + kb = 0,035
Nếu k = 2 => a = 0,005 , b = 0,015
(1) => 0,005n + 0,015m = 0,05
=> n + 3m = 10 => n = 4 và m = 2
=> hh C4H8 0,005 mol và C2H2 0,015 mol
 

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Bài không thiếu dữ kiện

X phản ứng Br2 và không có khí thoát ra => X gồm hydrocarbon không no CxH2x+2-2k t = 0,02 mol
Mol Br2 phản ứng = tk = 0,035
Số liên kết π trung bình = 0,035/t = 1,75 => X có anken CnH2n a mol, CmH2m+2-2k b mol

Mol kết tủa = 0,03
TH 1: nếu Ba(OH)2 dư
Mol CO2 = mol kết tủa = 0,03
Số nguyên tử C trung bình = 0,03/0,02 = 1,5 => X có CH4 => loại
TH 2: CO2 dư => có 2 muối CaCO3 0,03 mol và Ca(HCO3)2 0,01 mol
Mol CO2 = na + mb = 0,05 (1)
Mol hh = a + b = 0,02 mol
Mol liên kết π = a + kb = 0,035
Nếu k = 2 => a = 0,005 , b = 0,015
(1) => 0,005n + 0,015m = 0,05
=> n + 3m = 10 => n = 4 và m = 2
=> hh C4H8 0,005 mol và C2H2 0,015 mol
nếu k=3, k=4 thì sao ạ
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
nếu k=3, k=4 thì sao ạ

Khi k = 3, 4 giải ra không có kết quả, ví dụ k = 3

Mol CO2 = na + mb = 0,05 (1)
Mol hh = a + b = 0,02 mol
Mol liên kết π = a + 3b = 0,035
Nếu k = 3 => a = 0,0125 , b = 0,0075
(1) => 0,0125n + 0,0075 = 0,0500
=> 5n + 3m = 20 => không có kết quả
 

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Khi k = 3, 4 giải ra không có kết quả, ví dụ k = 3

Mol CO2 = na + mb = 0,05 (1)
Mol hh = a + b = 0,02 mol
Mol liên kết π = a + 3b = 0,035
Nếu k = 3 => a = 0,0125 , b = 0,0075
(1) => 0,0125n + 0,0075 = 0,0500
=> 5n + 3m = 20 => không có kết quả
Mol CO2 = na + mb = 0,05 (1)
Mol hh = a + b = 0,02 mol
Mol liên kết π = a + kb = 0,035
k=4 => a=0.015,b=0.005
=> nCO2= 0.015n + 0.005m = 0.05
=> n=2 , m= 4
=> C2H4 , C4H2
 
Top Bottom