Sinh 9 Lớp 9 bài 15+16: ADN

Quana26

Cựu TMod Sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2019
467
1
804
101
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chào em,
1.đổi 510 nm= 5100 A
=> N= 3000
2. Ta có:
%G= %X= 20%= 20%. 3000= 600 Nu
Mà %A+ %G= 50%
=> %A= %T= 30%= 30%. 3000= 900 Nu
3a) Gen nhân đôi 3 lần.
=> Sau lần nhân đôi thứ 3 tạo ra: [imath]2^3= 8[/imath] tế bào con.
b) Số nu môi trường cung cấp cho quá trình là: [imath]3000. (2^3-1)=21000[/imath] nu
c) Số Nu mỗi loại môi trường cung cấp:
Amtcc= Tmtcc= [imath]900. (2^3-1)=6300[/imath]
Gmtcc= Xmtcc= [imath]600. (2^3-1)=4200[/imath]
Chúc em học tốt nha.
 
Top Bottom