Hóa [Lớp 12] Peptit

Thiênlong1311

Học sinh
Thành viên
25 Tháng tư 2017
37
14
44
Bắc Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.31 B.28 C.26 D.30
Mọi người giải chi tiết hộ mình với! thank!
 

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.31 B.28 C.26 D.30
Mọi người giải chi tiết hộ mình với! thank!
*đặt lại X1, X2, X3 là A, B, C
nA : nB : nC = 11 : 16 : 20
=> gọi chung hh X là (A11B16C20)k
=> số mắc xích của X là 47k (1)
*Gọi số mắc xích trong Y, Z, T lần lượt là a,b,c
*Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12 => tổng số mắc xích trong phân tử Y, Z, T là 15 (do trong mỗi peptit, số mắc xích nhiều hơn số liên kết 1) => a + b + c = 15
=> tổng số mắc xích của X = 2a + 3b + 4c (2)
(1) = (2)
=> 47k = 2a + 3b + 4c
2(a + b + c) < 2a + 3b + 4c < 4(a + b + c)
=> 30 < 47k < 60
=> giá trị nguyên dương của k = 1
=> X là A11B16C20 : 0,01 mol
2Y + 3Z + 4T -> A11B16C20 + 8H2O
=>viết lại X là [47(H2NCnH2nCOOH) - 8H2O]
mX = 39,05 g => n
=> viết phương trình cháy =>lượng oxi pu với 39,05 g X
dùng tam suất => m
 
  • Like
Reactions: Thiênlong1311
Top Bottom