Hóa [Lớp 12] Bài tập Fe

NTP.QUYNH

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng hai 2018
26
10
6
TP Hồ Chí Minh
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (không tạo thêm sản phẩm khử khác) có khối lượng 31,35g và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất với:
  • A. 43.
  • B. 63
  • C. 46
  • D. 57
Các anh chị cho em hỏi tại sao trong 30,15 g hỗn hợp muối chỉ chứa muối FE 3+ mà không có Fe 2+ ạ? Đề chỉ nói HNO3 là vừa đủ thôi mà :(
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (không tạo thêm sản phẩm khử khác) có khối lượng 31,35g và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất với:
  • A. 43.
  • B. 63
  • C. 46
  • D. 57
Các anh chị cho em hỏi tại sao trong 30,15 g hỗn hợp muối chỉ chứa muối FE 3+ mà không có Fe 2+ ạ? Đề chỉ nói HNO3 là vừa đủ thôi mà :(

Gọi x, y là mol NO , NO2 => x + y = 0,685
m khí = 30x + 46y = 31,35 => x = 0,01 và y = 0,675

Gọi a, b là mol FeS2 và Fe3O4
Bảo toàn mol e: 15a + b = 3x + y = 0,705
Dd có 2 muối : Fe2(SO4)3 và Fe(NO3)3 => các ion: Fe3+ = a+3b , SO42- 2a và NO3- c mol. Bảo toàn điện tích muối :
3*(a + 3b) = 2*2a + c => c = 9b - a
m muối = 56(a+3b) + 96*2a + 62(9b-a) = 30,15
==> a = 0,045 và b = 0,03 => c = 0,225
Bảo toàn mol N => mol HNO3 phản ứng = c + x +y = 9*0,03 - 0,045 + 0,01 + 0,675 = 0,91
%C HNO3 = 63*0,91/100 = 57,33
=> câu D
 
  • Like
Reactions: taurussa

NTP.QUYNH

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng hai 2018
26
10
6
TP Hồ Chí Minh
Trường Đời
Gọi x, y là mol NO , NO2 => x + y = 0,685
m khí = 30x + 46y = 31,35 => x = 0,01 và y = 0,675

Gọi a, b là mol FeS2 và Fe3O4
Bảo toàn mol e: 15a + b = 3x + y = 0,705
Dd có 2 muối : Fe2(SO4)3 và Fe(NO3)3 => các ion: Fe3+ = a+3b , SO42- 2a và NO3- c mol. Bảo toàn điện tích muối :
3*(a + 3b) = 2*2a + c => c = 9b - a
m muối = 56(a+3b) + 96*2a + 62(9b-a) = 30,15
==> a = 0,045 và b = 0,03 => c = 0,225
Bảo toàn mol N => mol HNO3 phản ứng = c + x +y = 9*0,03 - 0,045 + 0,01 + 0,675 = 0,91
%C HNO3 = 63*0,91/100 = 57,33
=> câu D
Các anh chị cho em hỏi tại sao trong 30,15 g hỗn hợp muối chỉ chứa muối FE 3+ mà không có Fe 2+ ạ? Đề chỉ nói HNO3 là vừa đủ thôi mà :(
 
Top Bottom