Hóa [Lớp 11] Hidrocacbon

nquynhchi253@gmail.com

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2017
69
26
49
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X là hỗn hợp gồm một ankan, một anken và hidro. Đốt cháy 8,512 lít khí X ( dktc) thu đc 22g CO2 và 14,04g nước
1. Tìm tỉ khối của x so với không khí
2. Dẫn 8,512 lít x ( đktc) nói trên đi qa bột Ni đun nóng đc hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,6. Dẫn Y qua Bình nước brom dư thấy có 3,2g brom tham gia phản ứng. Hỗn hợp Z thoát ra khỏi Bình có tỷ lệ khối so với h2 là 12
Tìm CTPT của các hidrocacbon đã cho và tính % thể tích các khí trong X
Giả thiết các phản ứng hoàn toàn
 

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
1.nCO2= 0.5 mol => mC = 6 gam
n H2O = 0.78 mol => mH= 1.56 gam
=> mX =mC+ mH = 7.56 gam
nX= 0.38 mol => M tb X => tỉ khối.
2. nCO2: nhh= 1.3 => có CH4.
ta có $\dfrac{n_t}{n_s} = \dfrac{M_s}{M_t} <=> \dfrac{0.38}{n_s}= \dfrac{25.2}{\dfrac{378}{19}}=> ns= 0.3$ mol
n khí giảm = n H2 tgia pư = 0.08 mol (pư hết H2 vì anken dư và pư xr ht)
nBr2= 0.02 mol =>n anken dư = 0.02 mol
=> tổng anken ban đầu = 0.08 +0.02= 0.1 mol
ban đầu, hh X có CH4, anken (0.1mol) và H2 (0.08 mol)
CH4 + 2O2 ---> CO2+ 2H2O
a.......................a..........2a
2H2+ O2 --> 2H2O
b......................b
nH2O - nCO2= 2a+b- a = a+b = 0.28 mà b= 0.08 => a= 0.2 mol
tới đây => % thể tích được r bạn nhé
đặt CTPT của anken là CnH2n (n>= 2)
m hhX= mCH4+ mCnH2n + mH2 = 3.2 + 14n*0.1 + 0.16 = 7.56 => n = 3
vậy anken là C3H6 và ankan là CH4
 
  • Like
Reactions: trangbest456

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
X là hỗn hợp gồm một ankan, một anken và hidro. Đốt cháy 8,512 lít khí X ( dktc) thu đc 22g CO2 và 14,04g nước
1. Tìm tỉ khối của x so với không khí
2. Dẫn 8,512 lít x ( đktc) nói trên đi qa bột Ni đun nóng đc hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,6. Dẫn Y qua Bình nước brom dư thấy có 3,2g brom tham gia phản ứng. Hỗn hợp Z thoát ra khỏi Bình có tỷ lệ khối so với h2 là 12
Tìm CTPT của các hidrocacbon đã cho và tính % thể tích các khí trong X
Giả thiết các phản ứng hoàn toàn

Gọi a, b, c là mol CnH2n+2 , CmH2m và H2

Mol X = a + b + c = 8,512/22,4 = 0,38
Mol CO2 = na + mb = 0,5 => mC = 12*0,5 = 6
Mol H2O = a(n+1) + bm + c = 0,78 => mH = 1,56. => a + c = 0,28
mX = mC + mH = 7,56 => MX = 7,56/0,38 = 19,9
==> tỉ khối hơi so không khí = 19,9/29 = 0,686

mY = mX = 7,56
MY = 2*12,6 = 25,2 => mol Y = 7,56/25,2 = 0,3
Mol H2 phản ứng = mol anken phản ứng = molX - mol Y = c = 0,38 - 0,3 = 0,08
==> a = 0,2 và b = 0,1
Từ mol CO2 : 0,2n + 0,1m = 0,5 => 2n + m = 5
=> n = 1 và m = 3
X gồm: 0,2 mol CH4, 0,1 mol C3H6 và 0,08 mol H2 => % mol các khí

P/s: dư nhiều dữ kiện
 
Top Bottom