[lớp 11]Bài tập sự điện li

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
20
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
Trong các dd sau đây : K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. Có bao nhiêu dd có pH>7
A.3
B.4
C.2
D.5
Các muối có pH > 7 : K2CO3, CH3COONa, Na2S => A
ta xét các ion : CO3 2-, CH3COO-, S 2-
CO3 2- + H2O <> HCO3- + OH-
CH3COO- + H2O <> CH3COOH + OH-
S 2- + H2O <> HS- + OH-
tất cả ion gốc axit đó đều bị thủy phân tạo ra OH- trong dd, lượng OH- tạo ra làm cho dd có pH >7
NH4Cl có tính axit vì
NH4+ + H2O <> NH4OH + H+
với kim loại của các bazo mạnh (bazo tan được trong nước) thì không bị thủy phân ( kim loại kiềm, kiềm thổ trừ Be, Mg)
Gốc axit của các axit mạnh thì không bị thủy phân (SO4 2-, Cl- , NO3-)
còn lại là bị thủy phân hết:
Kim loại của bazo yếu hoặc NH4+ sẽ bị thủy phân cho H+
NH4+ + H2O <> NH4OH + H+
Cu2+ + H2O <> CuOH+ + H+
Fe3+ + H2O <> Fe(OH)2+ + H+
gốc axit của axit yếu và trung bình cũng bị thủy phân
CO3 2- + H2O <> HCO3- + OH-
CH3COO- + H2O <> CH3COOH + OH-
S 2- + H2O <> HS- + OH
Nếu một cái mạnh liên kết với một cái yếu thì mình chỉ xét cái yếu
ví dụ
NaS (mạnh là Na+, yếu là S 2-)
CH3COONa ( mạnh là Na+, yếu là CH3COO-)
CuSO4 (mạnh là SO4 2-, yếu là Cu2+)
FeCl3 (mạnh là Cl-, yếu là Fe 3+)
còn 2 cái yếu hết thì tùy như (CH3COO)2Cu ..., nhưng yên tâm , họ sẽ không ra như (CH3COO)2Cu
còn 2 cái mạnh như NaCl thì chả có cái nào bị thủy phân nên môi trường có ph =7
 
  • Like
Reactions: thiên trang st
Top Bottom