Lời giải hay cho 1 bài toán đẹp

H

hoankc

maithithanhvan said:
Ối,công nhận bài 1 khó thật,nếu cho cận vào thì bài toán lại khác vì như thế ta có thể đặt ẩn phụ được,nhưng mà sao lại cho cận từ 0 đến Pi/2 được bạn vì tại Pi/2 hàm f(x) đâu có nghĩa như thế thì sao mà liên tục được,hình như đây là không thể tính nguyên hàm được thì phải. Còn bài 2 thì mình làm rồi!!!
Thôi post lại ở topic này lần nữa nhé!' :D
Bài này theo em thì làm thế này:
Chia 12 viên bi thành 3 phầnP1,P2 và P3,mỗi phần 4 viên bi!
Lần cân 1: Cân P1 và P2
T/h1: Nếu cân thăng bằng thì bi giả sẽ thuộc P3
Lần cân 2: Lấy 2 viên bi thuộc P3 cân với 2 viên bi thật.
*Nếu:Cân thăng bằng thì bi giả sẽ là 1 trong 2 viên bi còn lại.Ta sẽ thực hiện lần cân thứ 3 bằng cách lấy 1 trong 2 viên bi còn lại cân với 1 viên bi thật. Nếu cân thăng bằng thì bi giả sẽ là viên bi còn lại. Nếu cân không thăng bằng thì bi giả chính là viên bi đó!
*Nếu:Cân không thăng bằng thì 2 viên bi đem cân sẽ có 1 viên bi giả. Ta thực hiện lần cân thứ 3 tương tự như ở trường hợp vừa xét ở trên!
T/h2: Nếu cân không thăng băng thì trong 8 viên bi đem cân có 1 viên bi giả
Không mất tính tổng quát,ta giả sử P1 nặng hơn P2. Các viên bi thuộc P1 được đánh số thứ tự 1,2,3,4 các viên bi thuộc P2 được đánh số thứ tự 1',2',3',4'
Lần cân 2: Ta đặt vào 2 đĩa cân 2 phần P4,và P5 với P4 gồm các viên bi1,2,1' và P5 gồm các viên bi 3,4,2'
*Nếu: Cân thăng bằng thì trong 2 viên bi3' và 4' sẽ có 1 bi giả. Vì cả 2 quả cân này thuộc P2(nhẹ hơn P1) nên viên bi giả sẽ là viên bi nhẹ hơn.Ta chỉ cần thực hiện lần cân thứ 3 bằng cách cân 2 quả cân này.
*Nếu: Cân không thăng bằng. Ta giả sử P4 nặng hơn P5=>chỉ có thể 1,2 nặng hơn 3,4 hoặc 2' nhẹ hơn 1'!
Lần cân 3:Ta cân 1 và 2.
Nếu 1 nặng hơn 2 thì 1 sẽ là viên bi giả. Do 1,2 cùng thuộc P1(nặng hơn P2)và ngược lại!
Nếu 1 và 2 bằng nhau(cân thăng bằng)thì bi giả phải là viên bi 2'
Các trường hợp ngược lại ta làm tương tự!
 
H

hoankc

22

chia 12 viên thành 3 phần mỗi phần 4 viên ,đem cân 2 phần bất kì
TH1 đĩa cân thăng bằng --> các bạn tự làm nốt
TH2 đĩa không thăng bằng ta làm như sau
đánh dấu các viên bi của phần nặng hơn là 1 2 3 4 ,của phần nhẹ hơn là 5 6 7 8 ,của 4 viên kia là a b c d
lấy viên 3 4 của phần nặng cùng với viên 5 6 7 của phần nhẹ cân với viên a b c d 8
tức là mỗi đĩa cân có 5 viên bi xảy ra 3 TH sau
TH1 đĩa thăng bằng: => viên giả là 1 hoạc 2 và nặng hơn viên thường --> cân viên 1 và 2 viên nào nặng hơn là viên giả
TH2 đĩa a b c d 8 nặng hơn đĩa 3 4 5 6 7 => viên giả nhẹ và là 1 trong 3 viên 5 6 7
cân viên 5 và 6 nếu cân bằng thì 7 giả ,còn không viên nào nhẹ hơn là giả
TH3 đĩa a b c d 8 nhẹ hơn đĩa 3 4 5 6 7 => 2 khả năng: viên giả là 8 và nhẹ hơn viên thường hoặc viên giả là 3 hoặc 4 và nặng hơn viên thường
lấy viên 4 + 8 cân với viên a + b :
nếu cân bằng thì viên 3 là viên giả , nếu 4+8 nặng hơn a + b thì viên giả là 4 ,nếu 4+8 nhẹ hơn a + b thì viên giả là 8

HẾT
 
H

hoankc

đó là 2 cách giải của bài này
bạn nào làm thêm được cách nào khác thì post lên giúp mình
 
K

kimari12

hoankc said:
maithithanhvan said:
Ối,công nhận bài 1 khó thật,nếu cho cận vào thì bài toán lại khác vì như thế ta có thể đặt ẩn phụ được,nhưng mà sao lại cho cận từ 0 đến Pi/2 được bạn vì tại Pi/2 hàm f(x) đâu có nghĩa như thế thì sao mà liên tục được,hình như đây là không thể tính nguyên hàm được thì phải. Còn bài 2 thì mình làm rồi!!!
Thôi post lại ở topic này lần nữa nhé!' :D
Bài này theo em thì làm thế này:
Chia 12 viên bi thành 3 phầnP1,P2 và P3,mỗi phần 4 viên bi!
Lần cân 1: Cân P1 và P2
T/h1: Nếu cân thăng bằng thì bi giả sẽ thuộc P3
Lần cân 2: Lấy 2 viên bi thuộc P3 cân với 2 viên bi thật.
*Nếu:Cân thăng bằng thì bi giả sẽ là 1 trong 2 viên bi còn lại.Ta sẽ thực hiện lần cân thứ 3 bằng cách lấy 1 trong 2 viên bi còn lại cân với 1 viên bi thật. Nếu cân thăng bằng thì bi giả sẽ là viên bi còn lại. Nếu cân không thăng bằng thì bi giả chính là viên bi đó!
*Nếu:Cân không thăng bằng thì 2 viên bi đem cân sẽ có 1 viên bi giả. Ta thực hiện lần cân thứ 3 tương tự như ở trường hợp vừa xét ở trên!
T/h2: Nếu cân không thăng băng thì trong 8 viên bi đem cân có 1 viên bi giả
Không mất tính tổng quát,ta giả sử P1 nặng hơn P2. Các viên bi thuộc P1 được đánh số thứ tự 1,2,3,4 các viên bi thuộc P2 được đánh số thứ tự 1',2',3',4'
Lần cân 2: Ta đặt vào 2 đĩa cân 2 phần P4,và P5 với P4 gồm các viên bi1,2,1' và P5 gồm các viên bi 3,4,2'
*Nếu: Cân thăng bằng thì trong 2 viên bi3' và 4' sẽ có 1 bi giả. Vì cả 2 quả cân này thuộc P2(nhẹ hơn P1) nên viên bi giả sẽ là viên bi nhẹ hơn.Ta chỉ cần thực hiện lần cân thứ 3 bằng cách cân 2 quả cân này.
*Nếu: Cân không thăng bằng. Ta giả sử P4 nặng hơn P5=>chỉ có thể 1,2 nặng hơn 3,4 hoặc 2' nhẹ hơn 1'!
Lần cân 3:Ta cân 1 và 2.
Nếu 1 nặng hơn 2 thì 1 sẽ là viên bi giả. Do 1,2 cùng thuộc P1(nặng hơn P2)và ngược lại!
Nếu 1 và 2 bằng nhau(cân thăng bằng)thì bi giả phải là viên bi 2'
Các trường hợp ngược lại ta làm tương tự!


bai nay sai roi.Thứ nhất ơ lần cân thứ hai bạn chưa thể xác định được vien bi dó nhỏ hơn hay lớn hơn các viên còn lại .
thứ hai o làn cân thứ hai nếu 1=2 thì tại sao bi đó ko thể là bi 3 hay 4 mà lại là
bi 2'
 
H

hoankc

nhưng bạn nên xem lại đi
vì mình đã kiểm tra
cách của Mai Thanh Vân không sai đâu
hỏi tất cả mọi người đi

Bạn chưa đọc kĩ rùi
 
K

kimari12

Dc rồi cậu bảo đúng phải ko
vậy cậu giả thích xem tại sao
ko cân 3,4 mà lại cân 1,2
ta đâu có xác định dc vien đó nhẹ hay nặng dâu
 
H

hoankc

22

kimari12 said:
Dc rồi cậu bảo đúng phải ko
vậy cậu giả thích xem tại sao
ko cân 3,4 mà lại cân 1,2
ta đâu có xác định dc vien đó nhẹ hay nặng dâu
cậu có hiểu hay không
viên nặng sẽ nằm ở 1 trong 4 viên của đĩa nặng hơn
cân thế nào cũng thế thôi
 
D

dadaohocbai

Chậc!!Bài này có đề bài không chặt chẽ rồi.Hồi trước mình đọc trong sách người ta hok dám ra câu kiểu hok biết nặng hay nhẹ hơn đâu.Mà nếu biết là cái bất bình thường nặng hơn thì làm có 30s là ra thôi.Xem lại đi nế :ĐỀ HOK CHẶT TÍ NÀO CẢ!!!
 
H

hoankc

dadaohocbai said:
Chậc!!Bài này có đề bài không chặt chẽ rồi.Hồi trước mình đọc trong sách người ta hok dám ra câu kiểu hok biết nặng hay nhẹ hơn đâu.Mà nếu biết là cái bất bình thường nặng hơn thì làm có 30s là ra thôi.Xem lại đi nế :ĐỀ HOK CHẶT TÍ NÀO CẢ!!!
~:>
đề ra thế này mới khó
không cho bít viên giả nặng hay nhẹ hơn viên bi thật
:D làm thử đi

có 1 viên là giả trong 43 viên
bằng 5 lần cân tìm ra viên đó ( chỉ biết viên giả có khối lượng KHÁC viên thật thui _ không bít là nặng hay nhẹ hơn đâu )
 
D

dadaohocbai

hoankc said:
dadaohocbai said:
Chậc!!Bài này có đề bài không chặt chẽ rồi.Hồi trước mình đọc trong sách người ta hok dám ra câu kiểu hok biết nặng hay nhẹ hơn đâu.Mà nếu biết là cái bất bình thường nặng hơn thì làm có 30s là ra thôi.Xem lại đi nế :ĐỀ HOK CHẶT TÍ NÀO CẢ!!!
~:>
đề ra thế này mới khó
không cho bít viên giả nặng hay nhẹ hơn viên bi thật
:D làm thử đi

có 1 viên là giả trong 43 viên
bằng 5 lần cân tìm ra viên đó ( chỉ biết viên giả có khối lượng KHÁC viên thật thui _ không bít là nặng hay nhẹ hơn đâu )
THế thì cách của U và của bạn Vân chả khác cách của mình làm với bài viên bi biết trước nặng hưn là mấy.Nếu bảo giả sử hok làm mất tính tôngqr quát thì đó là lầm to!!!!
 
H

hoankc

phần nặng hơn đánh dấu là 1 2 3 4
phần nhẹ đánh dấu là 5 6 7 8
như vậy có mất tính tổng quát không
đúng là ~:>
 
D

dadaohocbai

hoankc said:
tôi làm không cần giả sử kia kìa
ông thử làm xem
Tôi tưởng ông cho bài 8 viên bi trong 2 lần cân ;))
CHứ còn mấy bài dạng kia thì cách của ông hoàn đúng ròi !!Cái bài dạng đó đánh số là chuẩn nhấn:D:D
 
M

maithithanhvan

Ôi,bài này nhiều cách lắm,tự nhiên hôm đó đang sad ngồi làm thử 1 cách thôi,nói chung toàn chia kiểu đó rồi đánh số cả thôi mà:p
@dadaohochanh:nhìn cái ava buồn cười quá:))
@hoankc:bạn còn bài nào hay không post lên đi,hihi,thử sức tí trước mùa thi trước mắt nào:p
 
Top Bottom