Toán logarit phương pháp hàm số

baihocquygia

Học sinh
Thành viên
31 Tháng một 2013
184
5
41
26
1, Ta có pt tương đương vơi
[tex]2^{x^{2}-x} - \frac{1}{3^{x^{2}-x}} + x^{2} - x = 2^{4x-6} - \frac{1}{3^{4x-6}} + 4x -6[/tex]
tới đây bạn xét hàm đặc trưng
2^{t}-\frac{1}{3^{t}}+t = f(t)
đạo hàm ta được f(t) > 0 với mọi t thuộc điều kiện.
\Rightarrow x^{2}-x=4x-6 \Leftrightarrow x_{1}=2 x_{2}=3
đối chiếu với điều kiện của đề bài ta tìm được nghiệm của phương trình
 

baihocquygia

Học sinh
Thành viên
31 Tháng một 2013
184
5
41
26
1, Ta có pt tương đương vơi
[tex]2^{x^{2}-x} - \frac{1}{3^{x^{2}-x}} + x^{2} - x = 2^{4x-6} - \frac{1}{3^{4x-6}} + 4x -6[/tex]
tới đây bạn xét hàm đặc trưng
[tex]2^{t}-\frac{1}{3^{t}}+t = f(t)[/tex]
đạo hàm ta được f(t) > 0 với mọi t thuộc điều kiện.
[tex]\Rightarrow x^{2}-x=4x-6 \Leftrightarrow x_{1}=2 x_{2}=3[/tex]
đối chiếu với điều kiện của đề bài ta tìm được nghiệm của phương trình
xl bạn nha cái này đúng hơn
 
Top Bottom