Lượt xem: 2,626

 1. bdh_115

  bdh_115 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Câu 7. / Bazơ nitric gắn với đường đêôxiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon
  số

  a 4’

  b 3’

  c 1’

  d 2’

  Câu 8. / Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là

  a Có số cặp nuclêôtit khác nhau

  b Luôn chứa một loại đơn phân nhất định

  c Lặp đi lặp lại mang tính chu kỳ

  d Có chiều dài tương đương với chiều dài của 20 nuclêôtit

  Câu 28. / Trên ADN, mã di truyền được đọc như thế nào

  a Từ 1 điểm xác định theo từng bộ 3 ở 2 mạch

  b Từ giữa gen sang 2 đầu, theo từng bộ 3

  c Từ điểm bất kì, theo từng bộ 3 trên mạch gốc

  d Từ 1 điểm xác định, theo từng bộ 3 ở mỗi mạch

  Câu 29. / Đầu 5' và 3' của chuỗi ADN có ý nghĩa gì?

  a Đầu 5' có đường 5C, còn đầu 3' không có

  b Đầu 5' có 5C tự do, đầu 3' có 3C tự do

  c 5' là C5 của đường gắn với nhóm P tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

  d 5' là C5 của photphat gắn với đường tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

  Câu 30. / Gen có 2 mạch đối song song thì mạch bổ sung với mạch gốc là

  a Mạch có chiều 3' - 5'

  b Mạch có mã khởi đầu là 5' ATG 3'

  c Mạch có mã khởi đầu là 3' ATG 5'

  d Mạch có chiều 5' - 3'
   
 2. 9002471

  9002471 Guest

  bazo nỉtic gắn với đường đêôiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon 3'
  Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là lặp đi lặp lai mang tính chu kì
   
 3. Câu 7. / Bazơ nitric gắn với đường đêôxiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon
  số

  c 1’


  Câu 8. / Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là


  d Có chiều dài tương đương với chiều dài của 20 nuclêôtit


  Câu 28. / Trên ADN, mã di truyền được đọc như thế nào  d Từ 1 điểm xác định, theo từng bộ 3 ở mỗi mạch


  Câu 29. / Đầu 5' và 3' của chuỗi ADN có ý nghĩa gì?


  c 5' là C5 của đường gắn với nhóm P tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do  Câu 30. / Gen có 2 mạch đối song song thì mạch bổ sung với mạch gốc là


  d Mạch có chiều 5' - 3'
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->