English THCS Liên từ

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, We have had a burglar alarm installed in our holiday cottage.......we will feel happier about leaving it unoccupied for long periods
A. for fear that B. so that C. now that D. provided that
2, The lack of discipline was the reason they lost the battle (through)
=>...............
3, In spite of being clever with his hands, he couldn't fix it (clever as)
=>....................
4, He could not live without her, so he consented to all her wishes (for)
=>.........................
5, Nobody dared to dissent from the dicision of the prime minister, but she did (all the same)
=>......................
6, If it hadn't been for her, I would have drowned. (thanks to)
=>.............................................
7, These fairy cakes are not anly homemade, but they also have the best-quality ingredients. (besides)
=>..........................
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,576
644
19
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
1, We have had a burglar alarm installed in our holiday cottage.......we will feel happier about leaving it unoccupied for long periods
A. for fear that B. so that C. now that D. provided that
2, The lack of discipline was the reason they lost the battle (through)
=>...............
3, In spite of being clever with his hands, he couldn't fix it (clever as)
=>....................
4, He could not live without her, so he consented to all her wishes (for)
=>.........................
5, Nobody dared to dissent from the dicision of the prime minister, but she did (all the same)
=>......................
6, If it hadn't been for her, I would have drowned. (thanks to)
=>.............................................
7, These fairy cakes are not anly homemade, but they also have the best-quality ingredients. (besides)
=>..........................
warm sunset1, We have had a burglar alarm installed in our holiday cottage.......we will feel happier about leaving it unoccupied for long periods
A. for fear that B. so that C. now that D. provided that
2, The lack of discipline was the reason they lost the battle (through) [Mình không biết từ trong ngoặc là though hay through ạ?]
=> The lack of discipline seemed as though the reason they lost the battle.
Seem as though: dường như là
3, In spite of being clever with his hands, he couldn't fix it (clever as)
=> Clever as his hands were, he couldn't fix it.
Adj + as + S + V, clause: Mặc dù ... nhưng....
4, He could not live without her, so he consented to all her wishes (for)
=> He consented to all her wishes for he could not live without her.
for = because
5, Nobody dared to dissent from the decision of the prime minister, but she did (all the same)
=> Nobody dared to dissent from the decision of the prime minister, but she did all the same.
All (or just) the same: dù vậy, dù sao thì
6, If it hadn't been for her, I would have drowned. (thanks to)
=> Thanks to her, I wouldn't have drowned.
Thanks to: Nhờ vào
7, These fairy cakes are not only homemade, but they also have the best-quality ingredients. (besides)
=> These fairy cakes are not only homemade. Besides they also have the best-quality ingredients.
Besides: Ngoài ra, hơn nữa
Bạn tham khảo thêm topic Liên từ
Chúc bạn học tốt!
 
  • Like
Reactions: warm sunset
Top Bottom