Liên kết hóa học- bài tập tự luyện kit 1

Thảo luận trong 'Phản ứng Oxi hóa khử' bắt đầu bởi daicadepzai, 24 Tháng tám 2014.

Lượt xem: 1,298

 1. daicadepzai

  daicadepzai Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  câu 17: Dãy nào dưới đây gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần:
  A. NaBr, NaCl, KBr, LiF
  B. CO2, SiO2, ZnO, CaO
  C. CaCl2, ZnSO4, CuCl2, Na2O
  D. FeCl2, CoCl2 ,NiCl2, MnCl2

  Câu 22: Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị cao nhất với oxi : 16A, 15B, 24D, 8E
  A. A,B
  B. A,B,D
  C. A,D,E
  D. B,E

  Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng:
  A. Liên kết ion được tạo thành do sự dịch chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia
  B. Hidro có thể tạo thành hợp chất ion H- với kim loại mạnh
  C. Phi kim có thể tạo thành cation
  D. Kim loại có thể tạo thành cation

  Câu 38: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là:
  A. Nh4Cl,
  B. HCl
  C H2O
  D. NH3

  Câu 43: Cấu hình e phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R,X,Y lần lượt là 2p4, 3s1, 3p1.Phân tử hợp chât ion đơn giản giữa X và R, Z và R lần lượt có số hạt mang điện là:
  A.40 và 40
  B.40 và 60
  C.60 và 100
  D.60 và 80

  Câu 45: anion XY3 2- có tổng số hạt mạng điện là 62. số hạt mang điện trong hạt nhân của Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 2. Nhận định nào sau đây sai?
  A. Y là nguyên tố thuộc chu kì 2
  B. X là nguyên tố cacbon
  C. Trong phân tử hợp chất giữa Na với XY3 2- vừa có liên kết ion vừa có liên kết cộng hóa trị
  D. Nếu Z là nguyên tố cùng phân nhóm với Y ở chu kì kế tiếp thì phân tử hợp chất giữa X và Z có tổng số hạt mang điện là 48

  Ai làm đúng rồi thì giải đáp hộ mình với, đáp án thì có rồi chỉ cần giải thích thôi
   
 2. câu 17: Dãy nào dưới đây gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần:
  A. NaBr, NaCl, KBr, LiF

  Câu 22: Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị cao nhất với oxi : 16A, 15B, 24D, 8E (cái này là Z à @-) )
  A. A,B

  Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng:
  A. Liên kết ion được tạo thành do sự dịch chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia

  Câu 38: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là:
  A. Nh4Cl,

  Câu 43: Cấu hình e phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R,X,Y lần lượt là 2p4, 3s1, 3p1.Phân tử hợp chât ion đơn giản giữa X và R, Z và R lần lượt có số hạt mang điện là:
  C.60 và 100

  Câu 45: anion XY3 2- có tổng số hạt mạng điện là 62. số hạt mang điện trong hạt nhân của Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 2. Nhận định nào sau đây sai?
  D. Nếu Z là nguyên tố cùng phân nhóm với Y ở chu kì kế tiếp thì phân tử hợp chất giữa X và Z có tổng số hạt mang điện là 48
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->