Sử [Lịch sử 9] Hiệp định Pari

P

popstar1102

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 trong những điều khoản của hiệp định Pa-ri có ghi
- Các bên thừa nhận thực tế miền nam Việt Nam có 2 chính quyền 2 quân đội 2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị.
Hãy giải thích:
-2 chính quyền gồm 2 chính quyền nào?
-2 quân đội gồm 2 quân đội nào?
-2 vùng kiểm soát gồm những vùng nào?
-3 lực lượng chính trị gồm những lực lượng nào?
thanks,
 
C

cherrynguyen_298

-2 chính quyền: chính quyền Sài Gòn(Việt Nam Cộng Hòa) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)
-2 quân đội ; quân đội Sài Gòn và quân đội của Quân giải phóng Miền Nam
-2 vùng kiểm soát là vùng kiểm soát tự do của ta và vùng kiểm soát của Chính Phủ Sài Gòn
-3 lực lượng chính trị:Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam), Chính Phủ Sài Gòn(Việt Nam Cộng Hòa), Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
 
Last edited by a moderator:
K

kute2linh

- 2 chính quyền: chính quyền Sài Gòn(Việt Nam Cộng Hòa) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)
- 2 quân đội ; quân đội Sài Gòn và quân đội của Quân giải phóng Miền Nam
- 2 vùng kiểm soát là vùng kiểm soát tự do của ta và vùng kiểm soát của Chính Phủ Sài Gòn
- 3 lực lượng chính trị:Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam), Chính Phủ Sài Gòn(Việt Nam Cộng Hòa), Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
 
F

flytoyourdream99

1 trong những điều khoản của hiệp định Pa-ri có ghi
- Các bên thừa nhận thực tế miền nam Việt Nam có 2 chính quyền 2 quân đội 2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị.
Hãy giải thích:
-2 chính quyền gồm 2 chính quyền nào?
-2 quân đội gồm 2 quân đội nào?
-2 vùng kiểm soát gồm những vùng nào?
-3 lực lượng chính trị gồm những lực lượng nào?
thanks,-2 chính quyền: chính quyền Sài Gòn(Việt Nam Cộng Hòa) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)
-2 quân đội ; quân đội Sài Gòn và quân đội của Quân giải phóng Miền Nam
-2 vùng kiểm soát là vùng kiểm soát tự do của ta và vùng kiểm soát của Chính Phủ Sài Gòn
-3 lực lượng chính trị:Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam), Chính Phủ Sài Gòn(Việt Nam Cộng Hòa), Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Có điều chỉnh nho nhỏ, xem lại nhé:
- "2 quân đội" là hai lực lượng quân cách mạng và quân đội Sài Gòn;
- "2 chính quyền" là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam;
- "3 lực lượng chính trị" là quân cách mạng, quân đội Sài Gòn và lực lượng hòa bình trung lập;
- "2 vùng kiểm soát" là vùng kiểm soát của quân cách mạng và quân đội Sài Gòn
 
Top Bottom