Sử 7 [Lịch sử 7] Phong trào nông dân Tây Sơn.

  • Thread starter huongngoclan250291
  • Ngày gửi
  • Replies 8
  • Views 1,175

3

321zaq

- Do vua chúa bóc lột tàn bạo nhân dân khiến nhân dân vô cùng cực khổ
- Do chủ trương của đội quân là "Lấy của nhà giầu chia cho người nghèo"
 
S

shirafune

Một câu hỏi bổ sung nhé:

Vì sao cả địa chủ cũng tham gia cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?
 
H

happy_1809

vì:
- chủ trương của phong trài Tây Sơn còn là: xóa bỏ các thứ thuế mà các địa chủ bị đánh thuế rất nặng
 
N

ngocanh_181

Thêm một câu hỏi nữa nek` các bạn:
Tại sao đến khi quân Thanh xâm lược Quang Trung mới lên ngôi ?
 
H

happy_1809

quân Thanh xâm lược Quang Trung lên ngôi là vì muốn chứng tỏ với nhà Thanh rằng nước ta đã có chủ
 
P

pepitiu97

nhân dân ta ủng hộ phong trào Tây Sơn ngay từ đầu vì:
Nhân dân bị áp bức bóc lột đến cơ cực bất bình nhân dân oán hận chính quyền họ Nguyễn.Nghĩa quân Tây Sơn lấy của người giàu chia cho người nghèo xóa nợ giảm nhẹ hoạc bãi bỏ nhìu thứ thuế đã tạo nên quyền lợi thiết thực cho nhân dân.


TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG
KHÔNG BAO GIỜ CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ MANG DÉP
VÌ NGƯỜI MANG DÉP KHÔNG BAO GIỞ ĐỂ LẠI DẤU CHÂN...


:cool: :cool: [-O<​
 
Last edited by a moderator:
T

thuthao_pl

Phong trào Tây Son

-Nhân dân ta ủng hộ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là vì:
+Chính quyền suy yếu nhanh chóng:
+ Việc mua quan bán nước là rất phổ biến
+Bộ máy nhà nước rất cồng kềnh
+Quan lại, quí tộc sống xa hoa, lãng phí
+Vua, những người có trách nhiệm nghĩa vụ thì lo ăn chơi xa đoạ không quan tâm tới đời sống của nhân dân.
+Số quan lại ngày càng tăng, nhất là quan thu thuế.
+ Quan lại, hào cường kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ.
+Nông dân bị địa chủ, hào cường lấn chiểm ruộng đất
+ Nhân dân đồng bằng phải nộp nhiều thứ thuế
+Nhân dân miền núi phải nộp lâm thổ sản như gà, voi, tê tê,.......
=> Cuộc sống của nhân dân cơ cực, nổi bất bình oán giận của các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn càng cao.
=> Các cuộc khởi nghĩa bùng nổ
100% đúng===> yeah!!
 
Last edited by a moderator:
T

thuthao_pl

Phong trào Tây Son

-Nhân dân ta ủng hộ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là vì:
+Chính quyền suy yếu nhanh chóng:
+ Việc mua quan bán nước là rất phổ biến
+Bộ máy nhà nước rất cồng kềnh
+Quan lại, quí tộc sống xa hoa, lãng phí
+Vua, những người có trách nhiệm nghĩa vụ thì lo ăn chơi xa đoạ không quan tâm tới đời sống của nhân dân.
+Số quan lại ngày càng tăng, nhất là quan thu thuế.
+ Quan lại, hào cường kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ.
+Nông dân bị địa chủ, hào cường lấn chiểm ruộng đất
+ Nhân dân đồng bằng phải nộp nhiều thứ thuế
+Nhân dân miền núi phải nộp lâm thổ sản như gà, voi, tê tê,.......
=> Cuộc sống của nhân dân cơ cực, nổi bất bình oán giận của các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn càng cao.
=> Các cuộc khởi nghĩa bùng nổ
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom