lên men gluco

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi phikim, 15 Tháng mười một 2010.

Lượt xem: 37,057

 1. phikim

  phikim Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  1) Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic , hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%.Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu? Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40 độ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 [tex]{cm}^{3}[/tex] ) thì thể tích dung dịch rượu thu được là bao nhiêu ?
  2) Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí . Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp ?
  3) Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.Để có 14,85 kg xenlulozo trinitrat cần dung dịch chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).Giá trị a là bao nhiêu ?
  4) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nuớc vôi trong, thu được 275 g kết tủa va dung dich Y . Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa.Khối lượng m là bao nhiêu ?
  Mong các bạn giải hộ mình nha(mình bó tay mấy bài này rồi).Cảm ơn các bạn nhiều .
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2010
 2. honcuala

  honcuala Guest

  1) Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic , hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%.Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu? Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40 độ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 ) thì thể tích dung dịch rượu thu được là bao nhiêu ?

  Giải:
  (C6H10O5)n---> nC6H12O6---> 2nC2H5OH
  162n kg..................................92n kg
  950 kg....................................? kg
  Trong 1 tấn (1000 kg) tinh bột: lẫn 5% tạp chất trơ---> 95% tinh bột nguyên chất
  => m(tinh bột nguyên chất)= (95/100). 1000= 950 (kg)
  Từ PT trên, dùng quy tắc tam suất => m( lí thuyết của rượu) = (950. 92n)/ 162n= 539,5 (kg)
  Vì hiệu suất của mỗi quá trình đạt 85%, ở trên có hai quá trình nên:
  m( thực tế của rượu) = 539,5. (85/100). (85/100)= 389,8 (kg) <= đây là khối lượng đề bài yêu cầu tìm

  Ta có công thức tính độ rượu:
  Độ rượu= [V(rượu nguyên chất). 100%]/ V(dung dịch rượu)

  => V(dung dịch rượu)= [V(rượu nguyên chất). 100%]/ độ rượu
  Mặt khác: V(rượu nguyên chất)= m(rượu nguyên chất)/ D= 389,8 / 0,8 = 487,25 (lít)
  => V(dung dịch rượu)= (487,25. 100%)/ 40= 1218,125 (lít)

  2) Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí . Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp ?
  Giải:
  Bài này có liên quan đến sự tạo thành tinh bột trong cây xanh
  6nCO2 + 5nH2O -----(ánh sáng, clorophin)----> (C6H12O6)n + 6nO2
  264n(gam)........................................................162n (gam)
  ? (gam) 500 (gam)
  Từ PT: => mCO2= (264n. 500)/ 162n= 814,8148148 (gam) (mình lấy số lẻ như ri để kết quả số tròn hơn)
  => VCO2= (mCO2/44). 22,4= 414,8148148 (lít)
  Vì CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí:
  => V(không khí) = (414,8148148. 100)/ 0,03 = 1382716 (lít)

  3) Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.Để có 14,85 kg xenlulozo trinitrat cần dung dịch chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).Giá trị a là bao nhiêu ?
  Giải:
  [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 ---> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
  ..............................189n(kg).......297n(kg)
  ...............................? (kg)..........14,85(kg)
  Từ PT: => m(lí thuyết của HNO3)= (189n.14,85)/ 297n= 9,45(kg)
  Vì H= 90%:
  => a= m(thực tế của HNO3)= (9,45.100)/90= 10,5 (kg)

  4) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nuớc vôi trong, thu được 275 g kết tủa va dung dich Y . Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa.Khối lượng m là bao nhiêu ?
  Giải:
  Ta có sơ đồ phản ứng sau:
  (C6H10O5)n---> n C6H12O6---> 2n C2H10O5 + 2nCO2
  1,875/n (mol)......................................................3,75(mol)
  CO2+ Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O (1)
  2,75(mol)..................2,75(mol)
  Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa=> dung dịch Y phải có: Ca(HCO3)2
  2CO2 + Ca(OH)2---> Ca(HCO3)2 (2)
  1(mol).......................0,5(mol)
  Ca(HCO)3---> CaCO3 + CO2 + H2O (3)
  0,5(mol).........0,5(mol)
  Từ (3) => nCO2 (2) = 0,5. 2= 1(mol)
  Tổng số mol CO2 sinh ra từ phản ứng lên men:
  nCO2= nCO2(1) + nCO2(2) = 2,75 + 1= 3,75(mol)
  Điền số mol CO2 lên sơ đồ phản ứng:
  => n( tinh bột)= 3,75/ 2n=1,875/n (mol)
  => m(lí thuyết của tinh bột)= 162n. (1,875/n)= 303,75 (g)
  Vì H= 81%
  => m( thực tế của tinh bột)= (303,75. 100)/ 81= 375(g)
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng một 2011
  Bé Nai Dễ Thương thích bài này.
 3. bài tập ancol

  Bài 1:Đốt cháy hoang toàn m(g) hh 2 ancol no đơn chức mạch hở thu được V(l) CO2 (đktc) và a (g) H2O. Biểu thức liên hệ giữa m,a và V là gì?

  Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm 2 ancol X và Y là đồng dẳng kế tếp của nhau thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác cho 0,25 mol M tác dụng với Na dư thu được chưa đến 0,15 mol H2. Xác định CTPT của X và Y

  Bài 3: Cho m(g) tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào đ Ca(OH)2 thu được 550g kết tủa và đ X. Đun kĩ đ X thu thêm 100g kết tủa. Giá trị của m?

  Bài 4: Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO nung nóng sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 29. Xác định CTCT của Y?

  Bài 5: Khối lượng tinh bột cần dung trong quá trình lên men tạo 5(l) rượu etylic 46 độ là bao nhiêu. Biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml
   
 4. hoi_a5_1995

  hoi_a5_1995 Guest

  từ 0,25 mol nNa
  nếu 2 chức => 0,25 mol nH2
  nhưng nH2 < 0,15
  => rượu đơn chức
  rượu = C2H5OH và C3H7OH
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng tư 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY