Hóa 12 Lấy 50 ml một mẫu dung dịch amoniac pha loãng thành 250 ml.

honganh56789

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
59
35
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta hòa tan 1,26g H2C2O4.2H2O vào nước và thêm nước cho đủ 500 ml dung dịch. Chuẩn độ 25 ml dung dịch acid oxalic trên hết 12,58ml NaOH.
Tính nồng độ N của dung dịch NaOH (Cho M H2C2O4.2H2O= 126).
a 0,1192N
b 0,0795N
c 0,1590N
d 0,0397N
2.Để chuẩn hóa dd NaOH người ta dùng chất chuẩn acid benzoic. Cân 1,2200g acid, hòa tan trong ancol etylic và pha loãng với nước thành 1 lít .
Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch thu được hết 12,50 ml NaOH. Tính nồng độ CN của NaOH biết phương trình phản ứng chuẩn độ: C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O
a 0,05N
b 0,03N
c 0,02N
d 0,01N
3.Lấy 50 ml một mẫu dung dịch amoniac pha loãng thành 250 ml. Chuẩn độ 20 ml dung dịch này với chỉ thị metyl da cam thì hết 25 ml HCl 0,15N. Tính nồng độ phần trăm của NH4OH trong mẫu amoniac ban đầu?
a 0,6562%
b 46,87
c 0,4200%
d 3,2813%
e 0,5250%
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

honganh56789

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
59
35
26
Lấy 50 ml một mẫu dung dịch amoniac pha loãng thành 250 ml. Chuẩn độ 20 ml dung dịch này với chỉ thị metyl da cam thì hết 25 ml HCl 0,15N. Tính nồng độ phần trăm của NH4OH trong mẫu amoniac ban đầu?
a 0,6562%
b 46,87
c 0,4200%
d 3,2813%

e 0,5250%
 

honganh56789

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
59
35
26
Lấy 50 ml một mẫu dung dịch amoniac pha loãng thành 250 ml. Chuẩn độ 20 ml dung dịch này với chỉ thị metyl da cam thì hết 25 ml HCl 0,15N. Tính nồng độ phần trăm của NH4OH trong mẫu amoniac ban đầu?
a 0,6562%
b 46,87
c 0,4200%
d 3,2813%
e 0,5250%
 

honganh56789

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
59
35
26
1.Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta hòa tan 1,26g H2C2O4.2H2O vào nước và thêm nước cho đủ 500 ml dung dịch. Chuẩn độ 25 ml dung dịch acid oxalic trên hết 12,58ml NaOH.
Tính nồng độ N của dung dịch NaOH (Cho M H2C2O4.2H2O= 126).
a 0,1192N
b 0,0795N
c 0,1590N
d 0,0397N
2.Để chuẩn hóa dd NaOH người ta dùng chất chuẩn acid benzoic. Cân 1,2200g acid, hòa tan trong ancol etylic và pha loãng với nước thành 1 lít .
Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch thu được hết 12,50 ml NaOH. Tính nồng độ CN của NaOH biết phương trình phản ứng chuẩn độ: C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O
a 0,05N
b 0,03N
c 0,02N
d 0,01N
3.Lấy 50 ml một mẫu dung dịch amoniac pha loãng thành 250 ml. Chuẩn độ 20 ml dung dịch này với chỉ thị metyl da cam thì hết 25 ml HCl 0,15N. Tính nồng độ phần trăm của NH4OH trong mẫu amoniac ban đầu?
a 0,6562%
b 46,87
c 0,4200%
d 3,2813%
e 0,5250%
honganh56789giúp mk vs, mk ko biết làm
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
1.Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta hòa tan 1,26g H2C2O4.2H2O vào nước và thêm nước cho đủ 500 ml dung dịch. Chuẩn độ 25 ml dung dịch acid oxalic trên hết 12,58ml NaOH.
Tính nồng độ N của dung dịch NaOH (Cho M H2C2O4.2H2O= 126).
a 0,1192N
b 0,0795N
c 0,1590N
d 0,0397N
2.Để chuẩn hóa dd NaOH người ta dùng chất chuẩn acid benzoic. Cân 1,2200g acid, hòa tan trong ancol etylic và pha loãng với nước thành 1 lít .
Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch thu được hết 12,50 ml NaOH. Tính nồng độ CN của NaOH biết phương trình phản ứng chuẩn độ: C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O
a 0,05N
b 0,03N
c 0,02N
d 0,01N
3.Lấy 50 ml một mẫu dung dịch amoniac pha loãng thành 250 ml. Chuẩn độ 20 ml dung dịch này với chỉ thị metyl da cam thì hết 25 ml HCl 0,15N. Tính nồng độ phần trăm của NH4OH trong mẫu amoniac ban đầu?
a 0,6562%
b 46,87
c 0,4200%
d 3,2813%
e 0,5250%
honganh567891. [imath]n_{H_2C_2O_4}[/imath]=0,01
=> [imath]C_M[/imath] NaOH=[imath]\dfrac{0,01}{0,5}[/imath]=0,02M
[imath]H_2C_2O_4 + 2NaOH → Na_2C_2O_4 + 2H_2O[/imath]
0,02.0,025 ->...0,001
=> [imath]C_N[/imath]=[imath]C_M[/imath] NaOH=[imath]\dfrac{0,001}{0,01258}[/imath]=0,0795N
2. Câu này tương tự câu 1, tính [imath]C_M[/imath] ax benzoic trong 1l dd, từ PT => mol NaOH=> N
3. [imath]n_{HCl}[/imath]=0,00375 => [imath]n_{NH_4OH}[/imath]=0,00375 trong 20ml => trong 50ml ta có: [imath]n_{NH_4OH}[/imath]=0,009375
Đề có cho khối lượng riêng hay khối lượng dung dịch đầu không bạn ha, xem lại đề giúp mình nhé mình tính được tới đây thôi
Bạn còn thắc mắc gì bài 1,2 thì ghi bên dưới nhé ^ ^
Bạn tham khảo thêm BT có giải tương tự tại đây nha: BT
 
Top Bottom