Tin học Lập trình Pascal !

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi torai112, 13 Tháng bảy 2008.

Lượt xem: 95,510

 1. torai112

  torai112 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Theo nguyện vọng của một số mem đang có nhu cầu học về Pascal hôm nay Torai112 sẽ lập riêng một Topic để hướng dẫn và trả lời các thắc mắc của các mem về ngôn ngữ lập trình cơ bản được học trong chương trình THPT này !
  Và bắt đầu với vài nét giới thiệu về Turbo Pascal 7.0 :

  Ngôn ngữ lập trình Pascal


  Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh, được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970 là ngôn ngữ đặc biệt thích hợp cho kiểu lập trình có cấu trúc.

  Pascal dựa trên ngôn ngữ lập trình Algol và được đặt tên theo nhà toán học và triết học Blaise Pascal. Wirth đồng thời cũng xây dựng Modula-2 và Oberon, là những ngôn ngữ tương đồng với Pascal. Oberon cũng hỗ trợ kiểu lập trình hướng đối tượng.

  Ban đầu, Pascal là một ngôn ngữ được hướng để dùng trong giảng dạy về lập trình có cấu trúc, và nhiều thế hệ sinh viên đã "vào đời" thông qua việc học Pascal như ngôn ngữ vỡ lòng trong các chương trình học đại cương. Nhiều biến thể của Pascal ngày nay vẫn còn được sử dụng khá phổ biến, cả trong giảng dạy lẫn trong công nghiệp phát triển phần mềm.

  Phần lớn hệ điều hành Macintosh được viết bằng Pascal. Hệ sắp chữ TeX phổ biến được viết bằng một ngôn ngữ tên là Web là ngôn ngữ mà Donald Knuth đã vay mượn khá nhiều yếu tố từ Pascal.
   
 2. torai112

  torai112 Guest

  Khóa học toàn tập về học lập trình Pascal :
  Turbo Pascal

  Thêm một Ebook nữa nè ! Mọi người cứ "nhắm" tạm nhé :d
  Pascal
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2009
 3. Hơ Hơ !! nois thật la` tui học tự pascal đc mí tháng roài mà chẳng hỉu ji` hít áh
   
 4. tiendung2992

  tiendung2992 Guest

  Lỗi : Erro 200 : division by zero là gì thế mà tớ bấm Ctrl+F9 nó báo thế ?
   
 5. pk_ngocanh

  pk_ngocanh Guest

  lỗi chia cho số 0
  ah này các bạn cho tui hỏi viết biểu thức y mũ x trong pascal kiểu gì thế nhỉ???
   
 6. torai112

  torai112 Guest  Lỗi này e có thế là e khai báo cái thư viện crt nhưng file turbo.tpl bị hỏng . E có thế bỏ khai

  báo đó đi (Nhưng thế thì sẽ không dùng mấy cái clrscr được !) . Cũng có thể trong các

  phép tính , có thể là phép lặp e cho biến chia có chia cho 0 . Chúc e vui vẻ
  :D
   
 7. torai112

  torai112 Guest


  Trong Pascal không có hàm trực tiêps x mũ y đâu e àh ! Chỉ có hàm dùng theo log thôi !

  Hoặc là e có thể viết một hàm tính x mũ y và lần sau e chỉ việc gọi ra thôi !

  Chúc e vui vẻ :d
   
 8. long15

  long15 Guest

  Các bạn có thể chỉ cách xửa lỗi chia cho không được không
  hoặc cho ví dụ cũng được
   
 9. tu310

  tu310 Guest

  lập trình giúp em bài này

  ai giúp em giải 2 bài này em cảm ơn chân tình

  bài 1: lập trình giải bài toán sau: nhập số nguyên dương n từ bàn phím. tìm số nguyên k nhỏ nhất thoã mãn điều kiện 3^k>n. đưa ra màn hình số k và giá trị 3^k.

  bài 2: lập trình các số fibonacci f0,f1,........,fk,......,f44 và ghi các kết quả tính được ra văn bản FIBO.DAT, mỗi số được ghi trên một dòng dưới dạng số nguyên, biết rằng:
  f0=f1=1;
  fk=fk-1+fk-2;
  k=2,3,.....,44.
   
 10. storm5906

  storm5906 Guest  Bài 1:

  Mã:
  
  PROGRAM Tim_so;
  VAR k,n:integer;
      x:longInt;
  BEGIN
     Write('Nhap so nguyen n:'); Readln(n);
     If n=0 then
      Begin
         Writeln('So k = 0');
         Writeln('3 ^ k = 1');
         Readln;
         Exit;
      End;
     If n<0 then
      Begin
         Writeln('Khong tinh duoc!');
         Readln;
         Exit;
      End;
     x:=1;
     For k:=1 to n do
       Begin
         x:=x*3;
         If x>n then
           Begin
             Writeln('So k = ',k);
             Writeln('3 ^ k = ', x);
             Break;
           End;
       End;
     READLN;
  END.
  
  
  Bài 2:

  Mã:
  
  PROGRAM Fibonacci;
  VAR	f: text;
    	i: byte;
    	s1,s2,s3: longInt;
  BEGIN
     Assign(f, 'D:\Pascal\Data\FIBO.DAT'); Rewrite(f);
     s1:=1;
     s2:=1;
     Writeln(f, s1); Writeln(f, s2);
     For i:=3 to 44 do
       Begin
         s3:=s1+s2;
         Writeln(f, s3);
         s1:=s2;
         s2:=s3;
       End;
     Close(f);
     Writeln('Da hoan thanh!');
     READLN;
  END.
  
  
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2008
 11. storm5906

  storm5906 Guest

  Nhân tiện, mọi người làm thử bài này xem:

  Nhập 3 số nguyên a, b, c. Không dùng cấu trúc If , hãy tìm số lớn nhất trong 3 số đó.:cool:
   
 12. tu310

  tu310 Guest

  bạn chỉ giúp mình lập trình bài 1 bằng lệnh while,do
   
 13. storm5906

  storm5906 Guest


  Lập trình bằng lệnh While do:

  Mã:
  
  PROGRAM Tim_so;
  VAR k,n:integer;
      x:longInt;
  BEGIN
     Write('Nhap so nguyen n:'); Readln(n);
     If n=0 then
      Begin
         Writeln('So k = 0');
         Writeln('3 ^ k = 1');
         Readln;
         Exit;
      End;
     If n<0 then
      Begin
         Writeln('Khong tinh duoc!');
         Readln;
         Exit;
      End;
     x:=3; k:=1;
     While (x<=n) and (k<=n) do
       Begin
         x:=x*3;
         k:=k+1;
       End;
     Writeln('So k = ', k);
     Writeln('3 ^ k = ', x);
     READLN;
  END.
  
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2008
 14. tu310

  tu310 Guest

  nhân tiện giúp mình giải mấy bài này luôn
  bài 1: s=N!
  bài 2: s=1+[tex]\frac{1}{2}[/tex]+[tex]\frac{1}{3}[/tex]+[tex]\frac{1}{4}[/tex]+.......................+[tex]\frac{1}{n}[/tex]
  bài 3: s=12+22+32+....................+102
  bài 4: s=2^2+4^2+..................+n^2
  Thank bạn nhiều!
   
 15. storm5906

  storm5906 Guest


  Bài 1 (với điều kiện n<=16):

  Mã:
  
  PROGRAM Bai_1;
  VAR   i,n:integer;
        S:longInt;
  BEGIN
     Write('Nhap so n:'); Readln(n);
     If n<0 then
      Begin
         Writeln('Khong tinh duoc!');
         Readln;
         Exit;
      End;
     S:=1;
     If n>0 then For i:=2 to n do S:=S*i;
     Writeln('Ket qua: ', S);
     READLN;
  END.
  
  

  Bài 2:

  Mã:
  
  PROGRAM Bai_2;
  VAR   i,n:integer;
        S:Real;
  BEGIN
     Write('Nhap so n:'); Readln(n);
     If n<=1 then
      Begin
         Writeln('Khong tinh duoc!');
         Readln;
         Exit;
      End;
     S:=1;
     For i:=2 to n do S:=S+(1/i);
     Writeln('Ket qua: ', S:8:2);
     READLN;
  END.
  
  
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng mười một 2008
 16. storm5906

  storm5906 Guest


  Bài 3:

  Mã:
  PROGRAM Bai_3;
  VAR   i:integer;
        S:integer;
  BEGIN
     S:=0;
     For i:=1 to 10 do S:=S+(10*i+2);
     Writeln('Ket qua: ', S);
     READLN;
  END.
  
  Bài 4:

  Mã:
  PROGRAM Bai_4;
  VAR   i,n:integer;
        S:longInt;
  BEGIN
     Write('Nhap so n:'); Readln(n);
     S:=0;
     For i:=1 to n do S:=S+sqr(i*2);
     Writeln('Ket qua: ', S);
     READLN;
  END.
  
  Đừng chỉ nói miệng như thế, hãy nhấn vào nút cảm ơn! :)):)):))
   
 17. phamhien18

  phamhien18 Guest

  mình thấy ở đằng cuối sách tin 11 có phần chú thích các lỗi đó, các bạn có thể vào đó xem thêm.
   
 18. storm5906

  storm5906 Guest

  Mọi người làm bài này xem, coi như câu đố cũng được:


  Nhập 3 số nguyên a, b, c. Không dùng cấu trúc If, hãy tìm số lớn nhất trong 3 số đó. &gt;:)
   
 19. tiendung2992

  tiendung2992 Guest

  Thưa bạn . x^y trong pascal được viết là exp(y*ln(x)) bạn có thể lấy máy tính bỏ túi ra để thử ^^!
   
 20. dung_92bn

  dung_92bn Guest

  Híc ai bít giúp mjnh 2 bài này với:
  1. Viết chương trình kiểm tra tính nguyên tố của một số tự nhiên N.
  2. Viết chương trình xác định 1 số tự nhiên bất kì N là số chính phương hay không.
  Mình đang cần gấp mng nhận được câu trả lời càng sớm càng tốt.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY