Hóa 8 Lập PHH

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
206
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho các chất: KClO3, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2, H2SO4, O2, Fe, FeSO4, SO3.​

Hãy lập thành một dãy chuyển hoá hoá học có nghĩa chỉ chứa 9 chất trên trong đó mỗi chất chỉ được viết 1 lần và viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoá đó.​

 

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê

Cho các chất: KClO3, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2, H2SO4, O2, Fe, FeSO4, SO3.​

Hãy lập thành một dãy chuyển hoá hoá học có nghĩa chỉ chứa 9 chất trên trong đó mỗi chất chỉ được viết 1 lần và viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoá đó.​

Chử Nhi

KClO3 --> O2 --> SO2 --> SO3--> H2SO4--> FeSO4--> Fe(OH)2--> Fe2O3-->Fe

KClO3--> KCl +O2
O2+ S--> SO2
SO2+O2-->SO3
SO3+H2O-->H2SO4
H2SO4+Fe--> FeSO4 +H2
FeSO4 + NaOH--> Fe(OH)2 + Na2SO4
Fe(OH)2 + O2 ---> Fe2O3 +H2O
Fe2O3 + H2--> Fe + H2O

bạn tự cân bằng pt nhen
 

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
206
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc
KClO3 --> O2 --> SO2 --> SO3--> H2SO4--> FeSO4--> Fe(OH)2--> Fe2O3-->Fe

KClO3--> KCl +O2
O2+ S--> SO2
SO2+O2-->SO3
SO3+H2O-->H2SO4
H2SO4+Fe--> FeSO4 +H2
FeSO4 + NaOH--> Fe(OH)2 + Na2SO4
Fe(OH)2 + O2 ---> Fe2O3 +H2O
Fe2O3 + H2--> Fe + H2O

bạn tự cân bằng pt nhen
bạchlinh0912có thể trả lời cho e 1 câu nữa là:
chất nào trong những chất trên điều chế được H2
 
Top Bottom