Lặp đoạn làm tăng mức độ biểu hiện

T

thanhvanpgdmt@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đảo đoạn lặp đoạn làm tăng hay giảm mức độ biểu hiện 1 tính trạng ,vì sao ,chuyển đoạn có làm tăng hay giảm biểu hiện 1 tính trạng hay không?
em hổng hiểu lặp đoạn d chứa gen đã có rồi thế thì không biểu hiện nữa suy ra khi đột biến tạo gen mới ,tại sao lại dẫn đến như vậy
ở muỗi quá trình đảo đoạn lặp đi lặp lại trên nhiễm sắc thể tạo loài mới. em hổng hiểu tại sao lại tạo loài mới.
nhờ thầy chỉ dùm em
 
Top Bottom