Tin học Làm một chiếc máy tính đơn giản trên Pascal [Cập Nhật]

Thảo luận trong 'Tin học cấp II' bắt đầu bởi duybaophanthanh@gmail.com, 15 Tháng sáu 2021.

Lượt xem: 69

 1. duybaophanthanh@gmail.com

  duybaophanthanh@gmail.com Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  5
  Điểm thành tích:
  6
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Trình còn kém nên không được chuyên nghiệp về code lắm!
  Mã:
   program example;
  uses crt;
  var a,b,dapAn,d : Real;
  c : char;
  begin
  clrscr;
  write('Viet so dau tien : ');
  readln(a);
  write('Chon phep tinh (+,-,x, : ) = ');
  readln(c);
  write('Viet so tiep theo : ');
  readln(b);
  case c of
  '+' : begin
  writeln('Dap an : ',a+b:4:2);
  end;
  '-' : begin
  writeln('Dap an : ',a-b:4:2);
  end;
  'x' : begin
  writeln('Dap an : ',a*b:4:2);
  end;
  ':' : begin
  writeln('Dap an : ',a/b:4:2);
  end;
  end;
  Repeat
  write('Hay nhap mot con so : ');
  readln(a);
  write('Chon phep tinh (+,-,x, : ) = ');
  readln(c);
  write('Viet con so tiep theo : ');
  readln(d);
  case c of
  '+' : begin
  dapAn := a+d;
  writeln('Dap an : ',dapAn:4:2);
  end;
  '-' : begin
  dapAn := a-d;
  writeln('Dap an : ',dapAn:4:2);
  end;
  'x' : begin
  dapAn := a*d;
  writeln('Dap an : ',dapAn:4:2);
  end;
  ':' : begin
  dapAn := a/d;
  writeln('Dap an : ',dapAn:4:2);
  end;
  end;
  until dapAn = 900000000;
  readln;
  end.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY