Sinh 9 Lai 1 cặp tính trạng trội không hoàn toàn

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Ở hoa mõm chó, tính trạng màu sắc hoa có 3 KH là đỏ, hồng, trắng. Khi lai hoa đỏ với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa đỏ. Khi lai hoa trắng với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa trắng. Khi lai hoa hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.
a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào?
b. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tạp giao với nhau
c. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tự thụ phấn với nhau

Bài 2: Ở cà chua, quả đỏ là trội so với quả vàng. Đem lai 2 thứ cà chua với nhau được F1 đồng nhất về màu quả. Lấy F1 giao phấn với cây cà chua chưa biết kiểu gen được F2 cho tỉ lệ 63 đỏ : 60 vàng
a. Xác định KG của cây cà chua đem lai với cây F1
b. Viết sơ đồ lai từ P đến F2
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,449
239
22
Bài 1: Ở hoa mõm chó, tính trạng màu sắc hoa có 3 KH là đỏ, hồng, trắng. Khi lai hoa đỏ với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa đỏ. Khi lai hoa trắng với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa trắng. Khi lai hoa hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.
a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào?
b. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tạp giao với nhau
c. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tự thụ phấn với nhau
a. Quy ước cặp gen quy định tính trạng là [A,a]
Hồng x Hồng --> 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
--> Là tỉ lệ menden trong trội lặn không hoàn toàn
--> 2 cây hồng có kiểu gen là Aa x Aa
Quy ước: AA: đỏ
Aa: hồng
aa: trắng
đỏ x đỏ --> 100% đỏ => P có kiểu gen là AA x AA --> 100% AA
trắng x trắng --> 100% trắng => P có kiểu gen là aa x aa --> 100% aa
b. Hồng x đỏ: AA x Aa --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng)
Khi cho F1 tạp giao: ([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a)([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a) --> [tex]\frac{9}{16}[/tex]AA : [tex]\frac{6}{16}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{16}[/tex]aa (9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng)
c. Khi cho [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng) tự thụ phấn:
[tex]\frac{1}{2}[/tex](AA x AA) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA
[tex]\frac{1}{2}[/tex](Aa x Aa) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]AA : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{2}{4}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]aa
==> F2: [tex]\frac{5}{8}[/tex]AA : [tex]\frac{2}{8}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{8}[/tex]aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng)
Bài 2: Ở cà chua, quả đỏ là trội so với quả vàng. Đem lai 2 thứ cà chua với nhau được F1 đồng nhất về màu quả. Lấy F1 giao phấn với cây cà chua chưa biết kiểu gen được F2 cho tỉ lệ 63 đỏ : 60 vàng
a. Xác định KG của cây cà chua đem lai với cây F1
b. Viết sơ đồ lai từ P đến F2
Quy ước: A_đỏ > a_vàng.
F1 lai được F2: 1 đỏ : 1 vàng
--> đây là kết quả của phép lai phân tích
--> 2 cây có kiểu gen là Aa x aa.
Mà P 2 cây cà chua khác nhau cho F1 đồng nhất về kiểu hình --> F1 là Aa
=> Cây cà chua đem lai với F1 là aa.
b. Để ra F1 100% Aa --> P là AA x aa
Có P rồi bạn hãy tự viết SĐL nhé! ^^
 

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
a. Quy ước cặp gen quy định tính trạng là [A,a]
Hồng x Hồng --> 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
--> Là tỉ lệ menden trong trội lặn không hoàn toàn
--> 2 cây hồng có kiểu gen là Aa x Aa
Quy ước: AA: đỏ
Aa: hồng
aa: trắng
đỏ x đỏ --> 100% đỏ => P có kiểu gen là AA x AA --> 100% AA
trắng x trắng --> 100% trắng => P có kiểu gen là aa x aa --> 100% aa
b. Hồng x đỏ: AA x Aa --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng)
Khi cho F1 tạp giao: ([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a)([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a) --> [tex]\frac{9}{16}[/tex]AA : [tex]\frac{6}{16}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{16}[/tex]aa (9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng)
c. Khi cho [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng) tự thụ phấn:
[tex]\frac{1}{2}[/tex](AA x AA) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA
[tex]\frac{1}{2}[/tex](Aa x Aa) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]AA : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{2}{4}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]aa
==> F2: [tex]\frac{5}{8}[/tex]AA : [tex]\frac{2}{8}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{8}[/tex]aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng)

Quy ước: A_đỏ > a_vàng.
F1 lai được F2: 1 đỏ : 1 vàng
--> đây là kết quả của phép lai phân tích
--> 2 cây có kiểu gen là Aa x aa.
Mà P 2 cây cà chua khác nhau cho F1 đồng nhất về kiểu hình --> F1 là Aa
=> Cây cà chua đem lai với F1 là aa.
b. Để ra F1 100% Aa --> P là AA x aa
Có P rồi bạn hãy tự viết SĐL nhé! ^^
Mình không hiểu câu b, c lắm. Bạn có thể nói kĩ giúp mình về các số liệu được không?
 

vutranyenchi

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2018
1
0
1
18
Thái Bình
THCS 14/10
a. Quy ước cặp gen quy định tính trạng là [A,a]
Hồng x Hồng --> 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
--> Là tỉ lệ menden trong trội lặn không hoàn toàn
--> 2 cây hồng có kiểu gen là Aa x Aa
Quy ước: AA: đỏ
Aa: hồng
aa: trắng
đỏ x đỏ --> 100% đỏ => P có kiểu gen là AA x AA --> 100% AA
trắng x trắng --> 100% trắng => P có kiểu gen là aa x aa --> 100% aa
b. Hồng x đỏ: AA x Aa --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng)
Khi cho F1 tạp giao: ([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a)([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a) --> [tex]\frac{9}{16}[/tex]AA : [tex]\frac{6}{16}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{16}[/tex]aa (9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng)
c. Khi cho [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng) tự thụ phấn:
[tex]\frac{1}{2}[/tex](AA x AA) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA
[tex]\frac{1}{2}[/tex](Aa x Aa) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]AA : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{2}{4}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]aa
==> F2: [tex]\frac{5}{8}[/tex]AA : [tex]\frac{2}{8}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{8}[/tex]aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng)

Quy ước: A_đỏ > a_vàng.
F1 lai được F2: 1 đỏ : 1 vàng
--> đây là kết quả của phép lai phân tích
--> 2 cây có kiểu gen là Aa x aa.
Mà P 2 cây cà chua khác nhau cho F1 đồng nhất về kiểu hình --> F1 là Aa
=> Cây cà chua đem lai với F1 là aa.
b. Để ra F1 100% Aa --> P là AA x aa
Có P rồi bạn hãy tự viết SĐL nhé! ^^
cái này e chưa hiểu số liệu cho lắm chị có thể nói kĩ hơn ko ạ
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
cái này e chưa hiểu số liệu cho lắm chị có thể nói kĩ hơn ko ạ
a. Quy ước cặp gen quy định tính trạng là [A,a]
Hồng x Hồng --> 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
--> Là tỉ lệ menden trong trội lặn không hoàn toàn
--> 2 cây hồng có kiểu gen là Aa x Aa
Quy ước: AA: đỏ
Aa: hồng
aa: trắng
đỏ x đỏ --> 100% đỏ => P có kiểu gen là AA x AA --> 100% AA
trắng x trắng --> 100% trắng => P có kiểu gen là aa x aa --> 100% aa
b. Hồng x đỏ: AA x Aa --> 1212\frac{1}{2}AA (đỏ) : 1212\frac{1}{2}Aa (hồng)
Khi cho F1 tạp giao: (3434\frac{3}{4}A : 1414\frac{1}{4}a)(3434\frac{3}{4}A : 1414\frac{1}{4}a) --> 916916\frac{9}{16}AA : 616616\frac{6}{16}Aa : 116116\frac{1}{16}aa (9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng)
c. Khi cho 1212\frac{1}{2}AA (đỏ) : 1212\frac{1}{2}Aa (hồng) tự thụ phấn:
1212\frac{1}{2}(AA x AA) --> 1212\frac{1}{2}AA
1212\frac{1}{2}(Aa x Aa) --> 1212\frac{1}{2} x 1414\frac{1}{4}AA : 1212\frac{1}{2} x 2424\frac{2}{4}Aa : 1212\frac{1}{2} x 1414\frac{1}{4}aa
==> F2: 5858\frac{5}{8}AA : 2828\frac{2}{8}Aa : 1818\frac{1}{8}aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng)
Số liệu chắc ở ý b và c nhỉ ??
Mình giải thích từ ý b nhé
b, Đỏ x Hồng = AA x Aa
1/2 AA ---cho tỉ lệ giao tử--> 1/2A
1/2 Aa ---cho tỉ lệ giao tử--> 1/4A : 1/4 a
=> Tỉ lệ giao tử: 3/4A : 1/4a
3/4A1/4a
3/4A9/16AA3/16Aa
1/4a3/16Aa1/16aa
[TBODY] [/TBODY]
=> TỈ lệ ở F2: 9/16AA:6/16Aa:1/16aa
Áp dụng cách làm theo tỉ lệ giao tử để làm dạng toán tạp giao nhé ^^
c, Riêng ở tự thụ sẽ k áp dụng được tỉ lệ giao tử như tạp giao ... nếu làm dạng tự thụ thì làm như sau:
1/2AA:1/2Aa
Phép laiTỉ lệ KGTỉ lệ KH
1/2(AA x AA)1/2AA1/2 đỏ
1/2(Aa x Aa)1/8AA:1/4Aa:1/8aa1/8 đỏ: 1/4 hồng : 1/8 trắng
[TBODY] [/TBODY]
Tổng : 5/8 AA:1/4Aa:1/8aa (5/8 đỏ: 1/4 hồng : 1/8 trắng)
 
  • Like
Reactions: Nguyen van duy

nguyễn tiểu băng

Học sinh
Thành viên
31 Tháng ba 2018
25
24
21
18
Đắk Lắk
thcs hung vương
a. Quy ước cặp gen quy định tính trạng là [A,a]
Hồng x Hồng --> 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
--> Là tỉ lệ menden trong trội lặn không hoàn toàn
--> 2 cây hồng có kiểu gen là Aa x Aa
Quy ước: AA: đỏ
Aa: hồng
aa: trắng
đỏ x đỏ --> 100% đỏ => P có kiểu gen là AA x AA --> 100% AA
trắng x trắng --> 100% trắng => P có kiểu gen là aa x aa --> 100% aa
b. Hồng x đỏ: AA x Aa --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng)
Khi cho F1 tạp giao: ([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a)([tex]\frac{3}{4}[/tex]A : [tex]\frac{1}{4}[/tex]a) --> [tex]\frac{9}{16}[/tex]AA : [tex]\frac{6}{16}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{16}[/tex]aa (9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng)
c. Khi cho [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA (đỏ) : [tex]\frac{1}{2}[/tex]Aa (hồng) tự thụ phấn:
[tex]\frac{1}{2}[/tex](AA x AA) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex]AA
[tex]\frac{1}{2}[/tex](Aa x Aa) --> [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]AA : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{2}{4}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{2}[/tex] x [tex]\frac{1}{4}[/tex]aa
==> F2: [tex]\frac{5}{8}[/tex]AA : [tex]\frac{2}{8}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{8}[/tex]aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng)

Quy ước: A_đỏ > a_vàng.
F1 lai được F2: 1 đỏ : 1 vàng
--> đây là kết quả của phép lai phân tích
--> 2 cây có kiểu gen là Aa x aa.
Mà P 2 cây cà chua khác nhau cho F1 đồng nhất về kiểu hình --> F1 là Aa
=> Cây cà chua đem lai với F1 là aa.
b. Để ra F1 100% Aa --> P là AA x aa
Có P rồi bạn hãy tự viết SĐL nhé! ^^
==> F2: [tex]\frac{5}{8}[/tex]AA : [tex]\frac{2}{8}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{8}[/tex]aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng) chị ơi đoạn này sao em không hiểu cho lắm tại sao KH lại là 5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng, chị ghi cho em cái sơ đồ lai với
 

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
20
Trái Đất
==> F2: [tex]\frac{5}{8}[/tex]AA : [tex]\frac{2}{8}[/tex]Aa : [tex]\frac{1}{8}[/tex]aa (5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng) chị ơi đoạn này sao em không hiểu cho lắm tại sao KH lại là 5 đỏ : 2 hồng : 1 trắng, chị ghi cho em cái sơ đồ lai với
Cần gì sơ đồ hả em? Chị Chi chỉ ra kết quả là thông qua phép tính nên nếu cần thì phải hiểu vì sao ra kết quả như vậy chứ đừng bắt chị ấy vẽ sơ đồ.
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
c, Riêng ở tự thụ sẽ k áp dụng được tỉ lệ giao tử như tạp giao ... nếu làm dạng tự thụ thì làm như sau:
1/2AA:1/2Aa
Phép laiTỉ lệ KGTỉ lệ KH1/2(AA x AA)1/2AA1/2 đỏ1/2(Aa x Aa)1/8AA:1/4Aa:1/8aa1/8 đỏ: 1/4 hồng : 1/8 trắngTổng : 5/8 AA:1/4Aa:1/8aa (5/8 đỏ: 1/4 hồng : 1/8 trắng)
Đây là 1 dạng sơ đồ lai đó ><
 
Top Bottom