kỹ năng giải hoá

D

dothegioi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 1 Hỗn hợp khí gồm NH3 va một ankanamin X trong đó, nNH3<nX, được chia làm 2 phần bằng nhau:
phần 1 hoà tan trong nước rồi cho tác dụng với dd MgCl2 dư.Kết tủa thu được đem nung tới khối lượng không đổi, thu được 1 gam chất rắn
phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 1,344 lít C02(dkc).Phần trăm về số mol của amin X trong hỗn hợp ban đầu là
A.60% B.30% C.80% D.40%

câu 2 Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (mạch hở, được tạo bởi các anpha amino axit có 1 nhóm-NH2 và 1 nhóm-C00H) bằng dd Hcl vừa đủ,thu được dd Y.Cô cạn dd Y, thu được chất rắn có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 52,7 gam.số liên kết peptit trong X là
A.11 B.10 C.13 D.9
Mong thầy cô,anh chị và các bạn giải giúp em.Em xin cám ơn ạ!
 
A

anhsangvabongtoi

câu 1 Hỗn hợp khí gồm NH3 va một ankanamin X trong đó, nNH3<nX, được chia làm 2 phần bằng nhau:
phần 1 hoà tan trong nước rồi cho tác dụng với dd MgCl2 dư.Kết tủa thu được đem nung tới khối lượng không đổi, thu được 1 gam chất rắn
phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 1,344 lít C02(dkc).Phần trăm về số mol của amin X trong hỗn hợp ban đầu là
A.60% B.30% C.80% D.40%

-ta có: m rắn=m$MgO$=1g-->n$MgO$=0,025--->n(hh)=0,025*2=0,05 mol
-n$CO_2$=0,06 mol
-vì $NH_3$ không tạo $CO_2$-->n$CO_2$ đó là do amin tạo ra
-nếu amin có 1C-->n (amin)=0,06 mol > n(hh)=0,05-->loại
-nếu amin có 2C-->n(amin)=0,03-->n$NH_3$=0,05 - 0,03=0,02
-nếu amin có 3C--->n(amin)=0,02-->n$NH_3$=0,05-0,02=0,03, mà theo đề bài: n$NH_3$ < n(amin)-->loại TH này, tương tự các TH sau đều loại
-->nhân TH amin có 2C với số mol =0,03-->%=60%
câu 2 Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (mạch hở, được tạo bởi các anpha amino axit có 1 nhóm-NH2 và 1 nhóm-C00H) bằng dd Hcl vừa đủ,thu được dd Y.Cô cạn dd Y, thu được chất rắn có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 52,7 gam.số liên kết peptit trong X là
A.11 B.10 C.13 D.9

-gọi số lk peptit là K
-khối lượng tăng lên là do peptit cộng vào (k-1) phân tử $H_2O$ và K phân tử $HCl$
-->khối lượng tăng = (K-1)*0,1*18 + K*0,1*36,5=52,7-->k=10
 
Top Bottom