Kim loại tác dụng axit

B

bdh_115

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

18/22) Cho 5,8 g MCO3(M là kim loại) tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 7,6 g muối sunfat trung hòa khan .nếu cho 5,8 g MCO3 tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng có NO,CO2 bay ra rồi cho tiếp dung dịch HCl dư vào dd X .Hỏi X hòa tan được tối đa bao nhiêu g Cu
 
M

mrhai1412

18/22) Cho 5,8 g MCO3(M là kim loại) tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 7,6 g muối sunfat trung hòa khan .nếu cho 5,8 g MCO3 tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng có NO,CO2 bay ra rồi cho tiếp dung dịch HCl dư vào dd X .Hỏi X hòa tan được tối đa bao nhiêu g Cu
MCO3 + H2SO4 ->MSO4 +H2O +CO2
amol amol
suy ra a(M+96)-a(M+60)=7,6-5,8=1,8 -->a=0,05 -->khối lượng MCO3=0,05(M+60)
-->M=56,M là Fe
Trong dd X có Fe3+(0,05 mol) và NO3-(0.15 mol),sau khi thêm HCl còn có H+ dư.Hoà tan Cu vào dd lúc này:
2Fe3+ +Cu --> 2Fe2+ + Cu2+
0,05mol 0,025mol
3Cu +8H+ + 2NO3- --> 3Cu2 + 2NO + 4H2O
0,225mol 0,15mol
m(Cu)tối đa=0,025+0,225)*64=16g
 
Top Bottom