Hóa 12 Kim Loại Kiềm

Bg Thắng

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2022
11
8
6
Thái Nguyên
Nahco3 nhiệt phân
Na2co3 na2so4 td bacl2
Naoh quỳ
Nacl td agno3

:Wsaithithoi
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Phân Biệt: NaHCO3 ; Na2CO3 ;NaCL ; NaOH ; Na2SO4 ; NaNO3
Em chào các Anh/Chị Mod .Anh/Chị hỗ trợ em câu này ạ
Hoang Anh Tus


Cho từ từ axit HCl vào từng dd:
NaHCO3 cho khí CO2 ngay
Na2CO3: một lúc sau mới có CO2 bay ra

Không hiện tượng: NaCl, NaOH ; Na2SO4 ; NaNO3
Thêm BaCl2 => có kết tủa BaSO4 => nhận biết Na2SO4

Không hiện tượng: NaCl, NaOH ; NaNO3
Thêm AgNO3: có kết tủa AgCl => nhận biết NaCl

Không hiện tượng: NaOH ; NaNO3
Thêm Cu: có khí NO bay ra => nhận biết NaNO3 theo phản ứng
3 Cu + 8 H+ + 2 NO3- -> 3 Cu2+ + 2 NO + 4 H2O

Còn lại NạOH
 
Top Bottom