Ngoại ngữ Kiến thức tổng quan câu điều kiện

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. If I had more time, I (come)....would have come........to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read)....have read........it.
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)....would be........on our way to the Caribbean now.
4. If you (have)....are having........dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set)....set........off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse).....were accused.......of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)......wouldn't feel......so sick now.
8. We would take another route if they (close / not).....didn't close.......the road.
9. She only (sing)....sings........if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask).....wouldn't have asked.......that question, by which she offended him so much. (mình nghĩ có not thì nghe hợp lí hơn)
Cậu làm đúng 9/10. Câu 5, là điều kiện hỗn hợp loại 1 ý :D
Mà cậu đúng siêu luôn. Câu điều kiện hỗn hợp nhìn phát ra liền :D Hihi
Uk, chỗ đó, mk ghi thiếu :p
1. If I had more time, I (come)............to your party yesterday. would have come
2. Give the book to Jane if you (read)............it. have read
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)............on our way to the Caribbean now. would be
4. If you (have)............dinner right now, I'll come back later. are having
5. If we (set)............off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now. had set
6. What would you do if you (accuse)............of murder? were accused (câu này là bị động phải không chị)
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)............so sick now. wouldn't felt
8. We would take another route if they (close / not)............the road. hadn't closed

9. She only (sing)............if she's in a good mood. sings
10. If she were sensible, she (ask)............that question, by which she offended him so much. wouldn't have asked
E làm đúng 8/10.
Câu 6, đúng e.
1. If I had more time, I (come)............to your party yesterday. would come
2. Give the book to Jane if you (read)............it. read

3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)............on our way to the Caribbean now. would be
4. If you (have)............dinner right now, I'll come back later. have
5. If we (set)............off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now. set

6. What would you do if you (accuse)............of murder? were accused
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)............so sick now. would have not felt
8. We would take another route if they (close / not)............the road. did not close
9. She only (sing)............if she's in a good mood. sings
10. If she were sensible, she (ask)............that question, by which she offended him so much. would not have asked
Chắc là sai hết trơn roài. :|
E làm đúng 6/10.
Bài này khá nâng cao. Làm vậy là ok rồi ^^
1. If I had more time, I (come)......would have come......to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read).......have read.....it.
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)....would be........on our way to the Caribbean now.
4. If you (have).....are having.......dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set).....had set.......off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse).....accused.......of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)....wouldn't feel........so sick now.
8. We would take another route if they (close / not).....didn't close.......the road.
9. She only (sing).....sings.......if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask).....wouldn't have asked.......that question, by which she offended him so much.
E làm đúng 9/10 ^^
1. If I had more time, I (come)......would have come......to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read)......have read......it.
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be).......would be.....on our way to the Caribbean now.
4. If you (have).....are having.......dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set)......had set......off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse).......were accused.....of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)......wouldn't feel......so sick now.
8. We would take another route if they (close / not)......hadn't closed......the road.
9. She only (sing)......sings......if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask)......wouldn't have asked......that question, by which she offended him so much.
E làm đúng 10/10
1. If I had more time, I (come) would come............to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read)...read.........it.

3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)..would be..........on our way to the Caribbean now.
4. If you (have)..are having..........dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set)..set..........off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse)..were.accused.........of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)....wouldn't have felt........so sick now.
8. We would take another route if they (close / not)......didnt close......the road.
9. She only (sing)....sings........if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask)..wouldnt ask..........that question, by which she offended him so much.
E làm đúng 5/10 ^^
1. If I had more time, I (come) would come to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read)don't read it.
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)would have been on our way to the Caribbean now.

4. If you (have)are having dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set)set off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse)was accused of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)would have felt so sick now.

8. We would take another route if they (close / not) didn't close he road.
9. She only (sing) sing if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask) would ask that question, by which she offended him so much.
E làm đúng 3/10...
E học câu điều kiện hỗn hợp chưa?
1. If I had more time, I (come)............to your party yesterday. would have come
2. Give the book to Jane if you (read)............it. have read
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)............on our way to the Caribbean now. would be
4. If you (have)............dinner right now, I'll come back later. are having
5. If we (set)............off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now. had set
6. What would you do if you (accuse)............of murder? were accused
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)............so sick now. wouldnt feel
8. We would take another route if they (close / not)............the road. hadnt closed
9. She only (sing)............if she's in a good mood. sings
10. If she were sensible, she (ask)............that question, by which she offended him so much. wouldnt have ask
E làm đúng 9/10 ^^
1. If I had more time, I (come)....would have come........to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read)....have read........it.
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)....would be........on our way to the Caribbean now.
4. If you (have)....are having........dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set)....set........off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse).....were accused.......of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)......wouldn't feel......so sick now.
8. We would take another route if they (close / not).....didn't close.......the road.
9. She only (sing)....sings........if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask).....wouldn't have asked.......that question, by which she offended him so much.
E làm đúng 9/10 ^^
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
 • Like
Reactions: baochau1112

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,743
879
18
Hà Nội
THCS Mai Dịch
1. If I had more time, I (come)......would have come......to your party yesterday.
2. Give the book to Jane if you (read)......have read......it.
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be).......would be.....on our way to the Caribbean now.
4. If you (have).....are having.......dinner right now, I'll come back later.
5. If we (set)......had set......off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
6. What would you do if you (accuse).......were accused.....of murder?
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)......wouldn't feel......so sick now.
8. We would take another route if they (close / not)......hadn't closed......the road.
9. She only (sing)......sings......if she's in a good mood.
10. If she were sensible, she (ask)......wouldn't have asked......that question, by which she offended him so much.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,908
6
3,834
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Cậu làm đúng 9/10. Câu 5, là điều kiện hỗn hợp loại 1 ý :D
Mà cậu đúng siêu luôn. Câu điều kiện hỗn hợp nhìn phát ra liền :D Hihi
Uk, chỗ đó, mk ghi thiếu :p

E làm đúng 8/10.
Câu 6, đúng e.

E làm đúng 6/10.
Bài này khá nâng cao. Làm vậy là ok rồi ^^

E làm đúng 9/10 ^^

E làm đúng 10/10

E làm đúng 5/10 ^^

E làm đúng 3/10...
E học câu điều kiện hỗn hợp chưa?

E làm đúng 9/10 ^^

E làm đúng 9/10 ^^
Chưa từng nghe về câu điều kiện hỗn hợp, gv mới dạy câu điều kiện thường @baochau1112
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chưa từng nghe về câu điều kiện hỗn hợp, gv mới dạy câu điều kiện thường @baochau1112
Bởi vậy chị mới đưa bài nâng cao vào để mấy đứa luyện tập ^^
Chị cho em lí thuyết nhé ^^
@Ng.Klinh Bay vào đây coi luôn :D
– Trong tiếng Anh, ngoài 3 loại câu điều kiện chính, còn có nhiều cách khác nhau dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh đề điều kiện với “If”.
– Đây là câu điều kiện hỗn hợp loại 1, nó là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.
– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.
CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP LOẠI I:
Cấu trúc:
If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If he had worked harder at school, he would be a student now.

(Nếu anh ra học hành chăm chỉ hơn, thì giời đây anh ta đã là một sinh viên rồi.)

If I had taken his advice, I would be rich now.

(Nếu tôi làm theo lời khuyên của anh ấy thì giờ đây tôi đã giàu rồi)

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP LOẠI II:
Khái niệm:

– Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3

– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ.

Cấu trúc:

If + S + V (quá khứ) , S + would + have + P.P

Ví dụ:

If I were you, I would have learned English earlier.

(Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh sớm hơn.)

If he didn’t love her, he wouldn’t have married her.

(Nếu anh ấy không yêu chị ấy thì anh ấy đã không lấy cô ấy làm vợ.)

P/s: Chỉ có 2 loại thôi, cx dễ học mà ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Giờ chị úp key và giải chi tiết nhé ^^
1. If I had more time, I (come)....would have come........to your party yesterday.
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại II
2. Give the book to Jane if you (read)....have read........it.
=> Câu điều kiện loại 1
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)....would be........on our way to the Caribbean now.
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại I
4. If you (have)....are having........dinner right now, I'll come back later.
=> Câu điều kiện loại 1
5. If we (set)....had set........off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
=> Câu điều hỗn hợp loại 1
6. What would you do if you (accuse).....were accused.......of murder?
=> Câu điều kiện loại 2
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)......wouldn't feel......so sick now.
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại 1
8. We would take another route if they (close / not).....didn't close.......the road.
=> Câu điều kiện loại 2
9. She only (sing)....sings........if she's in a good mood.
=> Câu điều kiện loại 1
10. If she were sensible, she (ask).....wouldn't have asked.......that question, by which she offended him so much
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại 2
 
 • Like
Reactions: zzh0td0gzz

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề dạo này hơi khó nhỉ? Vậy chị sẽ giảm level lại cho một số bạn học lực tạm ổn cùng tham gia nhé ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Di Thư @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's

1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=>

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If
 
 • Like
Reactions: Tú Linh

tranvandong08

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng ba 2017
231
193
109
19
Ninh Bình
Trường THPT Kim Sơn B
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she could be employed

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money , I could go on a long holiday this year
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he were quickly,he would be given his such an important task

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I don't have to work this sunday,I will join your picnic

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father's debt, he wouldn't work overtime to get more money

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything were cheap,city life would be enjoyable

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard , she wouldn't have got bad mark

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you are careful , you won't make accidents

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map,I would have got lost

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone came , we would phone you at once

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time , they wouldn't have been very angry
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,908
6
3,834
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she could be employed.

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money,I could go on a long holiday this year.
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he isn't very slow,We will give his such an important task.

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic. ( Câu này trong thực tế là tôi k thể k làm việc vào CN này nên dùng CĐK II chắc đúng? )

=> If I didn't have to work this Sunday,I would join your picnic.

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father 's debt, he wouldn't work overtime to get more money.

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If If everything were cheap,City life would be enjoyable.

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard,She wouldn't have got bad mark.

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you aren't careful, you will make accidents.

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map,I would have got lost.

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone didn't come,we wouldn't phone you at once.

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friend had come on time, they wouldn't have been very angry.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she would be employed

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money, I could go on a long holiday this year

3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he wasn't very slow, we would give him such an important task

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I didn't have to work this Sunday, I would join your picnic

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father's debt, he wouldn't work overtime to get more money

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything wasn't very expensive, city life would be enjoyable

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard, she wouldn't have got bad marks

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you aren't careful, you'll make accidents

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map, I wouldn't have got lost

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone didn't come , we wouldn't phone you at once

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time, they wouldn't have been very angry
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she would be employed


2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money, i could go on a long holiday this year


3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> if he isnt very slow, we will give him such an important task


4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I dont have to work this sunday, I'll join your picnic(?)


5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didnt have to pay his father’ s debt , he wouldnt work overtime to get more money


6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything wasnt very expensive, city life would be enjoyable


7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learned hard ,she wouldnt have got bad mark


8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you dont be careful, you 'll make accidents


9/ I got lost because I forgot the map.

=> If i hadnt forgotten the map,i wouldnt have got lost


10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone came,we would phone you at once.


11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time,they wouldnt have been very angry
 
 • Like
Reactions: baochau1112

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Giờ chị úp key và giải chi tiết nhé ^^
1. If I had more time, I (come)....would have come........to your party yesterday.
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại II
2. Give the book to Jane if you (read)....have read........it.
=> Câu điều kiện loại 1
3. If you hadn't lost our flight tickets, we (be)....would be........on our way to the Caribbean now.
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại I
4. If you (have)....are having........dinner right now, I'll come back later.
=> Câu điều kiện loại 1
5. If we (set)....had set........off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
=> Câu điều hỗn hợp loại 1
6. What would you do if you (accuse).....were accused.......of murder?
=> Câu điều kiện loại 2
7. If I hadn't eaten that much, I (feel / not)......wouldn't feel......so sick now.
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại 1
8. We would take another route if they (close / not).....didn't close.......the road.
=> Câu điều kiện loại 2
9. She only (sing)....sings........if she's in a good mood.
=> Câu điều kiện loại 1
10. If she were sensible, she (ask).....wouldn't have asked.......that question, by which she offended him so much
=> Câu điều kiện hỗn hợp loại 2
chị ơi em chưa học cái hỗn hợp chị ạ
 
 • Like
Reactions: baochau1112

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If I had a college degree , she could be employed

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money ,I could go on a long holiday this year.
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If He were not very slow, we would give his such an important task.

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I would not have to work this Sunday, I would join your picnic.

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he had not to pay father’ s deb , He would work overtime to get more money

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything were not very expensive , City life would be enjoyable

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learned hard, She would not have got bad mark

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you don't be careful,you will make accidents.

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I had not forgot the map, I would not have got lost

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone came, we would phone you at once.

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> if their friends had come on time,They would not have been very angry
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she could be employed

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money , I could go on a long holiday this year
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he were quickly,he would be given his such an important task

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I don't have to work this sunday,I will join your picnic

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father's debt, he wouldn't work overtime to get more money

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything were cheap,city life would be enjoyable

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard , she wouldn't have got bad mark

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you are careful , you won't make accidents

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map,I would have got lost

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone came , we would phone you at once

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time , they wouldn't have been very angry
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she could be employed.

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money,I could go on a long holiday this year.
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he isn't very slow,We will give his such an important task.

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic. ( Câu này trong thực tế là tôi k thể k làm việc vào CN này nên dùng CĐK II chắc đúng? )

=> If I didn't have to work this Sunday,I would join your picnic.

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father 's debt, he wouldn't work overtime to get more money.

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If If everything were cheap,City life would be enjoyable.

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard,She wouldn't have got bad mark.

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you aren't careful, you will make accidents.

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map,I would have got lost.

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone didn't come,we wouldn't phone you at once.

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friend had come on time, they wouldn't have been very angry.
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she would be employed

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money, I could go on a long holiday this year

3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he wasn't very slow, we would give him such an important task

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I didn't have to work this Sunday, I would join your picnic

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father's debt, he wouldn't work overtime to get more money

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything wasn't very expensive, city life would be enjoyable

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard, she wouldn't have got bad marks

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you aren't careful, you'll make accidents

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map, I wouldn't have got lost

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone didn't come , we wouldn't phone you at once

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time, they wouldn't have been very angry
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If she had a college degree, she would be employed


2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money, i could go on a long holiday this year


3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> if he isnt very slow, we will give him such an important task


4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I dont have to work this sunday, I'll join your picnic(?)


5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didnt have to pay his father’ s debt , he wouldnt work overtime to get more money


6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything wasnt very expensive, city life would be enjoyable


7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learned hard ,she wouldnt have got bad mark


8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you dont be careful, you 'll make accidents


9/ I got lost because I forgot the map.

=> If i hadnt forgotten the map,i wouldnt have got lost


10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone came,we would phone you at once.


11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time,they wouldnt have been very angry
chị ơi em chưa học cái hỗn hợp chị ạ
Câu điều kiện hỗn hợp chị đã đưa ra lí thuyết rồi á em ^^
1/ She can’ t be employed because she doesn’ t have a college degree.

=> If I had a college degree , she could be employed

2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money ,I could go on a long holiday this year.
3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If He were not very slow, we would give his such an important task.

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I would not have to work this Sunday, I would join your picnic.

5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he had not to pay father’ s deb , He would work overtime to get more money

6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything were not very expensive , City life would be enjoyable

7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learned hard, She would not have got bad mark

8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you don't be careful,you will make accidents.

9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I had not forgot the map, I would not have got lost

10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone came, we would phone you at once.

11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> if their friends had come on time,They would not have been very angry
Vì thời gian ko cho phép nên mk sẽ cung cấp key chuẩn và lời giải chi tiết cho những bạn đã tham gia trả lời trong topic này ^^

1/ She can’ t be employed because she doesn’t have a college degree.

=> If she had a college degree, she would be employed

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở hiện tại do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 2.


2/ I don’ t have enough money. I can’ t go on a long holiday this year.

=> If I had enough money, I could go on a long holiday this year

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở hiện tại do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 2.


3/ He is very slow, so we won’ t give his such an important task.

=> If he wasn't very slow, we would give him such an important task

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở hiện tại do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 2.

4/ I’ ll have to work this Sunday, so I shan’ t join your picnic.

=> If I didn't have to work this Sunday, I would join your picnic

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở hiện tại do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 2.


5/ He works overtime to get more money because he has to pay father’ s debt.

=> If he didn't have to pay father's debt, he wouldn't work overtime to get more money

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở hiện tại do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 2.


6/ City life isn’ t enjoyable because everything is very expensive.

=> If everything wasn't very expensive, city life would be enjoyable

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở hiện tại do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 2.


7/ She got bad mark because she didn’ t learn hard.

=> If she had learnt hard, she wouldn't have got bad marks

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở quá khứ do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 3.


8/ Be careful or you will make accidents.

=> If you aren't careful, you'll make accidents

Nhận xét: Câu đề là sự thật có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 1.


9/ I got lost because I forgot the map.

=> If I hadn't forgotten the map, I wouldn't have got lost

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở quá khứ do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 3.


10/ If anyone didn’ t come, we would phone you at once.

=> Unless anyone didn't come , we wouldn't phone you at once

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở quá khứ do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 3.


11/ They were very angry because their friends didn’ t come on time.

=> If their friends had come on time, they wouldn't have been very angry

Nhân xét: Câu đề là sự thật ở quá khứ do đó câu điều kiện được sử dụng là câu điều kiện loại 3.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ok guys. Sau đây là bài tập mới về câu điều kiện nhé ^^
Vẫn là 10 câu :D

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work B. will work C. have worked D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was B. is C. were D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down B. would have gone down

c. went down D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

a. had been enough water B. were enough water

c. would be enough water D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet B. will meet C. met D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had B. had C. has D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go B. would go C. went D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood B. stand C. standing D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be B. is C. was D. were
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
229
18
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work B. will work C. have worked D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was B. is C. were D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down B. would have gone down

c. went down D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

a. had been enough water B. were enough water

c. would be enough water D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet B. will meet C. met D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had B. had C. has D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go B. would go C. went D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood B. stand C. standing D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be B. is C. was D. were
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work B. will work C. have worked D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was B. is C. were D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down B. would have gone down

c. went down D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

a. had been enough water B. were enough water

c. would be enough water D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet B. will meet C. met D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had B. had C. has D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go B. would go C. went D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood B. stand C. standing D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be B. is C. was D. were
Hì, e làm đúng 10/10 ^^
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,022
1,235
339
18
Bình Định
Ok guys. Sau đây là bài tập mới về câu điều kiện nhé ^^
Vẫn là 10 câu :D

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work B. will work C. have worked D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was B. is C. were D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down B. would have gone down

c. went down D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

a. had been enough water B. were enough water

c. would be enough water D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet B. will meet C. met D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had B. had C. has D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go B. would go C. went D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood B. stand C. standing D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be B. is C. was D. were
16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work B. will work C. have worked D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was B. is C. were D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down B. would have gone down

c. went down D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

A. had been enough water
B. were enough water

c. would be enough water D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet B. will meet C. met D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had B. had C. has D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go B. would go C. went D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood B. stand C. standing D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be B. is C. was D. were
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
19
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work B. will work C. have worked D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was B. is C. were D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down B. would have gone down

c. went down D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

a. had been enough water B. were enough water

c. would be enough water D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet B. will meet C. met D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had B. had C. has D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go B. would go C. went D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood B. stand C. standing D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be B. is C. was D. were
 
Top Bottom