Ngoại ngữ Kiến thức tổng quan câu điều kiện

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 30 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 12,984

 1. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ^^
  [/QUOTE]
  E làm đúng 10/10 ^^
   
 2. Snowball fan ken

  Snowball fan ken Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  434
  Điểm thành tích:
  224

  16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

  a. work B. will work C. have worked D. would work

  17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

  a. was B. is C. were D. had been

  18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

  a. would go down B. would have gone down

  c. went down D. had gone down

  19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

  a. had been enough water B. were enough water

  c. would be enough water D. are enough water

  20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

  a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

  21. If she __________ him, she would be very happy.

  a. would meet B. will meet C. met D. should meet

  22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

  a. had had B. had C. has D. has had

  23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

  a. will go B. would go C. went D. should have go to

  24.The bench would collapse if they __________on it.

  a. stood B. stand C. standing D. stands

  25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

  a. be B. is C. was D. were
   
  baochau1112 thích bài này.
 3. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 9/10.
  E xem lại câu chị bôi xanh nhé
   
 4. Snowball fan ken

  Snowball fan ken Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  434
  Điểm thành tích:
  224

  18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

  a. would go down B. would have gone down

  c. went down D. had gone down
  hic,em nhầm
   
  baochau1112 thích bài này.
 5. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Ok, lần này thì đúng hết.
  Hãy nhớ kĩ là dù if đứng ở vị trí nào trong câu thì chúng ta vẫn dùng đúng công thức: If + S + had + P.P, S + would + have + P.P e nhé!
   
  Snowball fan ken thích bài này.
 6. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây chị sẽ úp key chuẩn cho bài tập lần này ^^

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

  Hãy nhớ cho chị 3 công thức nền của câu điều kiện:
  Loại 1: If + S + Vs/es, S + will + Inf
  Loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Inf
  Loại 3: If + S + had + P.P, S + would have + P.P
  16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

  a. work B. will work C. have worked D. would work

  17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

  a. was B. is C. were D. had been

  18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

  a. would go down B. would have gone down

  c. went down D. had gone down

  19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

  a. had been enough water B. were enough water

  c. would be enough water D. are enough water

  20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

  a. had undergone B. would undergo C. undergoes D. was undergoing

  21. If she __________ him, she would be very happy.

  a. would meet B. will meet C. met D. should meet

  22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

  a. had had B. had C. has D. has had

  23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

  a. will go B. would go C. went D. should have go to

  24.The bench would collapse if they __________on it.

  a. stood B. stand C. standing D. stands

  25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

  a. be B. is C. was D. were
   
  bienxanh20, zzh0td0gzz, Tú Linh3 others thích bài này.
 7. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là 10 câu mới nhé ^^

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

  1) If you...........(to check) the car, it (not/to break) down in the middle of the desert.

  2) If it...........(not/to rain), the children (to play) outside.

  3) If my parents...........(not/to be) so tired, they...........(to watch) the film on TV.

  4) If she...........(to buy) a new hard disk, she...........(not/to lose) all data.

  5) If we...........(to use) the town map, we...........(not/to get) lost.

  6) If Tom...........(to eat) more salad, he (not/to catch) a cold.

  7) If the police...........(not/to stop) me, I...........(to reach) you in time.

  8) If his older brother...........(not/to drive) so fast, he...........(not/to crash) into the other car.

  9) If Fred...........(not/to cheat) at the test, his teacher...........(not/to phone) his father.

  10) If I...........(not/to switch off) the radio, I...........(to know) about the second goal
   
  zzh0td0gzzLưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 8. Hàn Tuệ Lâm

  Hàn Tuệ Lâm Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  465
  Điểm thành tích:
  119
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts

  1) If you......had checked.....(to check) the car, it would not have broken (not/to break) down in the middle of the desert.

  2) If it......HADN'T RAINED .....(not/to rain), the children WOULD HAVE PLAYED(to play) outside.

  3) If my parents..HADN'T BEEN.........(not/to be) so tired, they...WOULD HAVE WATCHED........(to watch) the film on TV.

  4) If she...HAD BOUGHT........(to buy) a new hard disk, she....WOULD NOT HAVE GOT.......(not/to lose) all data.

  5) If we..HAD USED.........(to use) the town map, we......WOULD NOT HAVE GOT.....(not/to get) lost.

  6) If Tom.....HAD EATEN......(to eat) more salad, he WOULD NOT HAVE CAUGHT (not/to catch) a cold.

  7) If the police...HADN'T STOPPED........(not/to stop) me, I......WOULD HAVE REACHED.....(to reach) you in time.

  8) If his older brother.......HADN'T DRIVEN....(not/to drive) so fast, he.....WOULD NOT HAVE CRASHED......(not/to crash) into the other car.

  9) If Fred.......HADN'T CHEATED....(not/to cheat) at the test, his teacher.......WOULD NOT HAVE PHONED ....(not/to phone) his father.

  10) If I.....HAD NOT SWTICHED OFF......(not/to switch off) the radio, I....WOULD HAVE KNOWN.......(to know) about the second goal
   
  baochau1112 thích bài này.
 9. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ^^
   
 10. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  1) If you.....had checked.....(to check) the car, it (not/to break) wouldn't have broken down in the middle of the desert.

  2) If it...... hadn't rained.....(not/to rain), the children (to play) would have played outside.

  3) If my parents..... hadn't been......(no had not driven t/to be) so tired, they...... would have watched.....(to watch) the film on TV.

  4) If she..... had bought......(to buy) a new hard disk, she.... wouldn't have lost.......(not/to lose) all data.

  5) If we..... had used......(to use) the town map, we...... wouldn't have got.....(not/to get) lost.

  6) If Tom...... had eaten.....(to eat) more salad, he (not/to catch) wouldn't have caught a cold.

  7) If the police...... hadn't stopped.....(not/to stop) me, I..... would have reached......(to reach) you in time.

  8) If his older brother...... hadn't driven.....(not/to drive) so fast, he...... wouldn't have crashed.....(not/to crash) into the other car.

  9) If Fred..... hadn't cheated......(not/to cheat) at the test, his teacher...... wouldn't have phoned.....(not/to phone) his father.

  10) If I..... hadn't switched off......(not/to switch off) the radio, I...... would have known.....(to know) about the second goal
   
  baochau1112 thích bài này.
 11. Tú Linh

  Tú Linh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  170
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  wind

  1) If you......had checked.....(to check) the car, it (not/to break)wouldn't have broken down in the middle of the desert.

  2) If it.....hadn't rained......(not/to rain), the children (to play)would have played outside.

  3) If my parents.....hadn't been......(not/to be) so tired, they......would have watched.....(to watch) the film on TV.

  4) If she.....had bought......(to buy) a new hard disk, she.....wouldn't have lost......(not/to lose) all data.

  5) If we......had used.....(to use) the town map, we.......wouldn't have got....(not/to get) lost.

  6) If Tom.......had eaten....(to eat) more salad, he (not/to catch)wouldn't have caught a cold.

  7) If the police....hadn't stopped.......(not/to stop) me, I......would have reached.....(to reach) you in time.

  8) If his older brother......hadn't driven.....(not/to drive) so fast, he.....wouldn't have crashed......(not/to crash) into the other car.

  9) If Fred......hadn't cheated.....(not/to cheat) at the test, his teacher......wouldn't have phoned.....(not/to phone) his father.

  10) If I.....hadn't switched off......(not/to switch off) the radio, I.......would have known....(to know) about the second goal
   
  baochau1112 thích bài này.
 12. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Mod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,541
  Điểm thành tích:
  354
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trái tim của Riky-Kun

  If you had checked the car, it wouldn't have broken down in the middle of the desert.

  If it hadn't rained, the children would have played outside.

  If my parents hadn't been so tired, they would have watched the film on TV.

  If she had bought a new hard disk, she wouldn't have lost all data.

  If we had used the town map, we wouldn't have got lost.

  If Tom had eaten more salad, he wouldn't have caught a cold.

  If the police hadn't stopped me, I would have reached you in time.

  If his older brother hadn't driven so fast, he wouldn't have crashed into the other car.

  If Fred hadn't cheated at the test, his teacher wouldn't have phoned his father.

  If I hadn't switched off the radio, I would have known about the second goal
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ^^
  E làm đúng 10/10 ^^
  E làm đúng 10/10 ^^
   
 14. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,676
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  1) If you......had checked.....(to check) the car, it (not/to break)wouldn't have broken down in the middle of the desert.

  2) If it.....hadn't rained......(not/to rain), the children (to play)would have played outside.

  3) If my parents.....hadn't been......(not/to be) so tired, they......would have watched.....(to watch) the film on TV.

  4) If she.....had bought......(to buy) a new hard disk, she.....wouldn't have lost......(not/to lose) all data.

  5) If we......had used.....(to use) the town map, we.......wouldn't have got....(not/to get) lost.

  6) If Tom.......had eaten....(to eat) more salad, he (not/to catch)wouldn't have caught a cold.

  7) If the police....hadn't stopped.......(not/to stop) me, I......would have reached.....(to reach) you in time.

  8) If his older brother......hadn't driven.....(not/to drive) so fast, he.....wouldn't have crashed......(not/to crash) into the other car.

  9) If Fred......hadn't cheated.....(not/to cheat) at the test, his teacher......wouldn't have phoned.....(not/to phone) his father.

  10) If I.....hadn't switched off......(not/to switch off) the radio, I.......would have known....(to know) about the second goal
  P/S:Mải chơi không để ý
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Lần sau em trích đề ra nhé.
  E làm đúng 10/10.
  Cơ mà e ko nhận thông báo từ chị sao??
   
 16. toilatot

  toilatot Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  3,369
  Điểm thành tích:
  524
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định

  1) If you......had checked.....(to check) the car, it (not/to break)wouldn't have broken down in the middle of the desert.

  2) If it....didn't rain..(not/to rain), the children (to play)would play outside.???

  3) If my parents.....hadn't been......(not/to be) so tired, they......would have watched.....(to watch) the film on TV.

  4) If she.....had bought......(to buy) a new hard disk, she.....wouldn't have lost......(not/to lose) all data.

  5) If we......had used.....(to use) the town map, we.......wouldn't have got....(not/to get) lost.

  6) If Tom.......had eaten....(to eat) more salad, he (not/to catch)wouldn't have caught a cold.

  7) If the police....hadn't stopped.......(not/to stop) me, I......would have reached.....(to reach) you in time.

  8) If his older brother......hadn't driven.....(not/to drive) so fast, he.....wouldn't have crashed......(not/to crash) into the other car.

  9) If Fred......hadn't cheated.....(not/to cheat) at the test, his teacher......wouldn't have phoned.....(not/to phone) his father.

  10) If I.....hadn't switched off......(not/to switch off) the radio, I.......would have known....(to know) about the second goal
   
  baochau1112 thích bài này.
 17. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 9/10.
  Câu 2 phải dùng câu điều kiện loại 3 e nhé
   
 18. toilatot

  toilatot Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  3,369
  Điểm thành tích:
  524
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định

  ủa sao vậy
   
  baochau1112 thích bài này.
 19. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,136
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Vì đây là bài tập về câu điều kiện loại 3 mà e
   
 20. ngogiahy2017@gmail.com

  ngogiahy2017@gmail.com Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  70
  Điểm thành tích:
  26
  Nơi ở:
  Bình Định

  1/ If you are kind to me, I (be) will be_____ good to you.
  2/ He (come) _would come_____ if you waited.
  3/ If you (ring) rang_____ the bell, the servant would come.
  4/ If I had known that the baby was hungry, I (feed) __would have fed____ him.
  5/ If it (not, rain) didn't rain_____ a lot, the rice crop wouldn’ t grow.
  6/ If today (be) __was____ Sunday, we wouldn’ t have to work.
  7/ If she had had your address, she (write) _would have written_____ to you.
  8/ We lost the match. If you (play) had played for us, we (win) would have won .
  9/ They would not be paid unless they (do) had done their work well.
  10/ If I became very rich, I (build ) would build a hospital for the poor.
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2017
  baochau1112 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY