Hóa 10 Kiểm tra giữa kì

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1 :
  1. Trong tự n hiên Clo có hai đồng vị 35Cl chiếm75% và 37 17 Cl chiếm25%.Tính sế nguyên tử của đồng vị 35Cl khi số nguyên tử của đồng vị 37Cl là 15 nguyên tử.
  2. Trong tự nhiên cacbon có hai đồng vị 12C chiếm 98,89% và 13C chiếm 1,11% . Tính số nguyên tử của đồng vị 12C khi số nguyên tử của đồng vị 13C là 3 nguyên tử.
Bài 2:
R có hai l oại đồng vị R1 và R2 . Tổng số hạt trong R1 là 54 hạt và trong R2 là 52 hạt. Biết R1 chiếm 25% và R2 chiếm 75%. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của R.
Bài 3:
Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử của kẽm lần lượt bằng 1,38
gif.latex
và 65g/mol
a, Tính khối lượng riêng của kẽm.
b, Biết kẽm không phải là khối đặc, mà có khoảng trống. Thể tích thực của kẽm đo được là 72,5%. Tính khối lượng riêng đúng của kẽm.
Bài 4:
Cho chất X có công thức phân tử abc , tổng số hạt mang điện trong X là 82 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hiệu số khối giữa b và c gấp 10 lần số khối của a , tổng số khối của b và c gấp 27 lần số khối của a. Xác định công thức phân tử của X.
 

Tên tôi là...........

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2018
262
1,267
146
Nghệ An
...........................................................................................................................
Bài 1 :
  1. Trong tự n hiên Clo có hai đồng vị 35Cl chiếm75% và 37 17 Cl chiếm25%.Tính sế nguyên tử của đồng vị 35Cl khi số nguyên tử của đồng vị 37Cl là 15 nguyên tử.
  2. Trong tự nhiên cacbon có hai đồng vị 12C chiếm 98,89% và 13C chiếm 1,11% . Tính số nguyên tử của đồng vị 12C khi số nguyên tử của đồng vị 13C là 3 nguyên tử.
Bài 2:
R có hai l oại đồng vị R1 và R2 . Tổng số hạt trong R1 là 54 hạt và trong R2 là 52 hạt. Biết R1 chiếm 25% và R2 chiếm 75%. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của R.
Bài 3:
Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử của kẽm lần lượt bằng 1,38
gif.latex
và 65g/mol
a, Tính khối lượng riêng của kẽm.
b, Biết kẽm không phải là khối đặc, mà có khoảng trống. Thể tích thực của kẽm đo được là 72,5%. Tính khối lượng riêng đúng của kẽm.
Bài 4:
Cho chất X có công thức phân tử abc , tổng số hạt mang điện trong X là 82 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hiệu số khối giữa b và c gấp 10 lần số khối của a , tổng số khối của b và c gấp 27 lần số khối của a. Xác định công thức phân tử của X.
B1/ 1, [tex]\frac{số nguyên tử 35Cl}{số nguyên tử 37Cl}=3[/tex] =>số nguyên tử 35Cl =45
2. làm tương tự
 
  • Like
Reactions: hothanhvinhqd
Top Bottom