khối lượng bình tăng hay giảm

V

vandung250194

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

thầy ơi giúp em giải các bài tập dạng cho CO2 vào Ca(OH)2 mà khối lượng dung dịch tăng hoặc khối lượng dung dịch giảm thì giải bằng cách nào ak.dưới đây là một số ví dụ thầy giải giúp em và hướng dẫn cách giải chung cho dạng bài tập nè em với
VD1:Lên men m g glucozo với hiệu suất 60%.Lượng CO2 sinh ra đc hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 thu đc 20 g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 6.8 g. giá trị của m là?
VD2:Đốt cháy 0.1 mol 1 axitcacboxylic đơn chức cần vừa đủ V l O2 .Cho toàn bộ sản phâm vào bình nước vôi trong dư thu đc 30 g kết tủa và khối lượng bình nước vôi tăng 16.8 g.Giá trị của V là?
 
V

vythuhien

m dd tăng= m sp cháy- m tủa
m dd giảm= m tủa- m sp cháy
Nếu m bình tăng=m sp cháy
Vd1
m dd giảm= 20- mCO2=6,8
nCO2=13,2/44=0,3 mol
nglu=0,15mol
mglu=0,15.180/0,6=45g
Vd2
sản phẩm ở đây có H2O và CO2
Vì Ca(OH)2 dư nên nCO2=nCaCO3=0,3
Khối lượng bình tăng(k phải khối lượng dung dich tăng)
m tăng=mCO2+mH2O=44.0,3+18nH2O=16,8
nH2O=0,2mol
Bảo toàn O
nO2=nCO2+1/2nH2O-nacid=0,3+0,1-0,1=0,3 mol
V=6,72l
Chúc bạn học tốt!
 

Hân Hà

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tư 2018
4
1
6
22
Trà Vinh
THPT đại an
Đối cháy hoàn toàn m gam hổn hợp các este no,đơn chức,mạch hở.Sản phảm vhays được dẫn vào bình đựng dd nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 6,2 g.Số mol H2O sinh ra vankhoiso lượng kết tủa tạo ra là
 
Top Bottom