Hóa 9 Khối lượng bình brom tăng

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,959
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

Aikomy

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
40
90
31
TP Hồ Chí Minh
THPT
nC2H4 = 0,15 - 0,05 = 0,1 mol
m bình brom tăng lên = mC2H4 = 0,1x28 = 2,8g
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,959
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Top Bottom