Hóa 9 Khi đun nóng 17,60 gam C7H12O5

ttkh007

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng tư 2022
8
6
6
17
Nghệ An

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Khi đun nóng 17,60 gam C7H12O5 với 200 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 16,40 gam muối và 9,20 gam một ancol. Xác định công thức cấu tạo đúng của C7H12O5.
ttkh007Số liên kết pi trong [imath]C_7H_{12}O_5[/imath]=2, sau tác dụng với NaOH thu được muối và ancol => chức chức este
[imath]n_{C_7H_{12}O_5}[/imath]= 0,1
[imath]n_{NaOH}[/imath]= n ancol= 0,2 => Ancol= 46 => [imath]C_2H_5OH[/imath]
Ta có: [imath]n_{C_7H_{12}O_5}[/imath] : [imath]n_{NaOH}[/imath] =1:2
Vậy trong phân tử có 2 nhóm axit và 2 gốc -[imath]C_2H_5[/imath]
=> CTCT: [imath]CH_2(COOC_2H_5)_2[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
Bạn có thể tham khảo kiến thức các môn học tại đây nhé: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
 
  • Like
Reactions: ttkh007

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Số liên kết pi trong [imath]C_7H_{12}O_5[/imath]=2, sau tác dụng với NaOH thu được muối và ancol => chức chức este
[imath]n_{C_7H_{12}O_5}[/imath]= 0,1
[imath]n_{NaOH}[/imath]= n ancol= 0,2 => Ancol= 46 => [imath]C_2H_5OH[/imath]
Ta có: [imath]n_{C_7H_{12}O_5}[/imath] : [imath]n_{NaOH}[/imath] =1:2
Vậy trong phân tử có 2 nhóm axit và 2 gốc -[imath]C_2H_5[/imath]
=> CTCT: [imath]CH_2(COOC_2H_5)_2[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
Bạn có thể tham khảo kiến thức các môn học tại đây nhé: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
thuyduongne113Sai, vì công thức cấu tạo này chỉ có 4 nguyên từ O
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Khi đun nóng 17,60 gam C7H12O5 với 200 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 16,40 gam muối và 9,20 gam một ancol. Xác định công thức cấu tạo đúng của C7H12O5.
ttkh007
Mol este : Mol NaOH = 0,1 : 0,2 = 1: 2 => este 2 chức
C7H12O5 + 2 NaOH -> muối + 1 rượu R(OH)z
0,1-----------------0,2-------------0,2-------------0,1
M rượu = R + 17z = 9,2/0,1 = 92 => z = 3 và R = 41 => C3H8O3
M muối RCOONa = R + 67 = 16,4/0,2 = 82 => R = 15
=> este có cấu tạo (CH3COO)2-C3H5-OH
 
Top Bottom