English THCS Key word sentence transformation FCE

KhoiTranHoangDang8072

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2022
12
5
31
16
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. told you I would help you and I will.
promised
I ................................................................ favour and I will.
2. You left my bus pass on the bus, Laura!’ shouted Adam.
accused
Adam .......................................... left his bus pass on the bus.
3. Dennis said the reason why he performed the exam poorly was that he was ill.
performance
Dennis blamed his illness ..............................................
4. They say Douglas was rather aggressive man 10 years ago but he is quite calm these days.
supposed
Douglas ........................................................................................... rather aggressive man 10 years ago but he is quite calm these days.
5. You won’t be able to join this club without passing an aptitude test.

prevented

You .................................................................................................... a member of this club without passing an aptitude test.
6. It’s very sad that we couldn’t meet last week.

only

If .................................................................. to meet last week.
7. They may search your luggage at the airport.

have

You ................................................................................................................... at the airport.

Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều.
:Tuzki6
 
  • Like
Reactions: Hien Dang

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
858
136
20
Nam Định
NEU
1. told you I would help you and I will.
promised
I ................................................................ favour and I will.
2. You left my bus pass on the bus, Laura!’ shouted Adam.
accused
Adam .......................................... left his bus pass on the bus.
3. Dennis said the reason why he performed the exam poorly was that he was ill.
performance
Dennis blamed his illness ..............................................
4. They say Douglas was rather aggressive man 10 years ago but he is quite calm these days.
supposed
Douglas ........................................................................................... rather aggressive man 10 years ago but he is quite calm these days.
5. You won’t be able to join this club without passing an aptitude test.

prevented

You .................................................................................................... a member of this club without passing an aptitude test.
6. It’s very sad that we couldn’t meet last week.

only

If .................................................................. to meet last week.
7. They may search your luggage at the airport.

have

You ................................................................................................................... at the airport.

Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều.
:Tuzki6
KhoiTranHoangDang8072
1. I promised to do you a favor and I will.
do sb a favor: giúp ai đó
2. Adam accused Laura of having left his bus pass on the bus.
accuse sb of doing sth: buộc tội ai đó
3. Dennis blamed his illness for his poor performance in the exam.
blame sth for sth: đổ lỗi cho cái gì
4. Douglas was supposed to be a rather aggressive man 10 years ago but he is quite calm these days.
5. You are prevented from becoming a member of this club without passing an aptitude test.
6. If only we were able to meet last week.
[Lý thuyết] Câu giả định - HMF
7. You may have your luggage searched at the airport.

Bạn có thể làm thêm các bài tập như thế này ở topic [TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences).
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom