Hóa 12 Kclo3 kmno4

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
156
284
61
18
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nung nóng hỗn hợp X chứa KMnO4 và KClO3 một thời gian thu được 36,3 gam hỗn hợp rắn Y gồm 6 chất và 2.8 lít khí O2 (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng, lượng khí clo sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 300 ml dung dịch KOH 5M ở 70°C được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 115,8 gam chất rắn khan. Số mol HCI đã phản ứng là
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
409
66
Nung nóng hỗn hợp X chứa KMnO4 và KClO3 một thời gian thu được 36,3 gam hỗn hợp rắn Y gồm 6 chất và 2.8 lít khí O2 (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng, lượng khí clo sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 300 ml dung dịch KOH 5M ở 70°C được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 115,8 gam chất rắn khan. Số mol HCI đã phản ứng là
N_B_S_1/2/5
Mol Cl2 = a
3 Cl2 + 6 KOH -> 5 KCl + KClO3 + 3 H2O
a-------------2a---------5a/3------a/3
Rắn Z: KCl, KClO3 và KOH dư
mZ = 74,5*5a/3 + 122,5*a/3 + 56*(1,5-2a) = 115,8 => a = 0,6

Gọi x, y là mol KMnO4, KClO3, mol O2 = 0,125
mX = mY + mO2 => mX = 158x + 122,5y = 36,3 + 32*0,125 = 40,3
KMnO4 + KClO3 + HCl -> MnCl2 + KCl + Cl2 + O2 + H2O
x-----------------y-----------k-----------------------------0,6---0,125----0,5k
Bảo toàn mol e: 5x + 6y = 2*0,6 + 4*0,125
=> x = 0,1 và y = 0,2
Bảo toàn mol O: 4x + 3y = 0,5k + 2*0,125 => k = 1,5
 
  • Wow
Reactions: N_B_S_1/2/5
Top Bottom