jup minh voi cac ban oi!lam on di neu ngay mai ko lam xong bai tap co jao se cho minh di tong luon

D

dunglien

căn cứ vào giả thiết về tính trội lặn của mỗi kiẻu hình, kí hiệu gen xác đinh các kiểu hình đó. trên cơ sở này xác định các gen đã biết trong mỗi loại kiểu hình ở đời con. nếu là tính trạng trội xác định được 1 trạng thái đó là 1 gen trội, còn gen thứ 2 trong cặp tương ứng để trống. nếu là tính trạng lặn thì xác đinhk được cả 2 alen tron cặp gen tương ứng.
 
H

hunganhdo

cần phải lam j để biz chíng xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội

c này cậu chỉ cần làm phép lai phân tích thôi
vì phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của tính trạng trội
thế thôi!
 
G

goodbye1991

c này cậu chỉ cần làm phép lai phân tích thôi
vì phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của tính trạng trội
thế thôi!

theo mình như thế này mới chính xác!
phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể cần kiểm tra với cơ thể đồng hợp lặn
 
N

nh0c_coi

ừm mình cũng có cùng ý kiến như các bạn ở trên thôi:D:D:D
Để xác định dc một kiểu gen là đồng hợp tử hay dị hợp tử ta dùng phép lai phân tích
cách tiến hành :
cho cá thể mang kiểu gen cần xét đem lai với một cá thể khác có kiểu gen đồng hợp lăn ( có KG :aa , mang tính trang lặn hoàn toàn so với tính trạng đang sét )
phân tính sự phân ly kiểu hình ở F1
Nếu ờ F1 không có sự phân ly về kiểu hình ( tất cả con lai đều mang tính trạng của cá thể dang sét ) , thì ta kết luận cá thể ấy mang KG đồng hợp trội .
Nhưng ngược lai
nếu ta thấy F2 có sự phân ly về kiểu hình , thì có thể kết luận cá thể ấy mang kiểu gen dị hợp (Aa)
CHÚ Ý :
Điều kiên ngiệm đúng phép lai trên là
các alen guy định các tính trang đang sét phải thoả các điều kiên của quy luật menden

cách xác dịnh một tính trạng nào đó có phải do gen nằm trên NST X , nằm trên cùng một cặp NST , nằm ngoài nhân quy định ta sẽ sử dụng phép lai thuận ngịch
+ tính trạng do gen mằm trên NST X quy định :
kết quả của phép lai thuận , phép lai ngịch sẻ khác nhau
quan sát sự ditruền của tính trang , ta thấy tt ấy dc di truyền chéo
+ tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định :
kết quả phép lai thuân và phép lai ngịch là giống nhau
khi quan sát sự di truyền của tính trạng ta thấy , tt ấy luôn dc di truyền từ dòng mẹ
nguyên nhân của hiện tưọng này là:
trong quá trình thụ tinh hình thành hợp tử thì giao tử đực chỉ truyền cho giao tử cái phần nhâncủa mình , nhâncủa giao tử đực sẽ đến kết hợp với giao tử cái , quá trình ấy diễn ra ở tế bào chất của giao tử cái , do vậy hợp tự sẽ mang theo toàn bộ gen nằm nằm ở TBC của GT cái !!!!!
+Tính trạng do gen nằm tr6en cac cặp NST khác nhau quy định
kết quả phép lai thuận ngịch sẽ giống nhau
quan sát sự di truyền của tính trạng , ta thấy chúng dt tuân theo các quy luật của MenDen
(hj ! theo mình là bik là như thế , có zì sai sót mong các tiền bối chỉ giáo dùm ):D
 
B

butino_2212

Cái này thì phải dùng phép lại phân tích: tức là lấy cá thể có kiểu hình trội lai với cá thể có kiểu hình lặn, sau đó dựa vào kết quả đời con mà tìm ra kiểu gen của cá thể mang kiểu hình trội
 
Top Bottom