Ion M+ có tổng số hạt proton, notron và electron là 80

L

levietdung1998

Đề bài sai rồi

\[\left\{ \begin{array}{l}
2p + n = 81\\
p \le n \le 1,5p
\end{array} \right. \to 23,1 \le p \le 27\,\,\,\,\left( {p \in Z} \right)\]

Mà trong khoảng ấy không có nguyên tố nào có hóa trị bằng 1
 
Top Bottom