Toán Hướng dẫn gõ trực tiếp một số kí hiệu LaTex dành cho thành viên HMF

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,477
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạn.


Hẳn các bạn đã từng thấy nhiều thành viên gõ công thức Toán học hay các môn học khác bằng hệ thống LaTex phải không nào? LaTex là một chương trình soạn thảo văn bản cho phép chúng ta tạo ra văn bản mà có định dạng cách điệu, và được sử dụng chủ yếu trong việc soạn thảo các văn bản mang tính chất khoa học. Phải nói rằng phông chữ của chương trình soạn thảo này khá là đẹp phải không nào .

Hiện nay công cụ LaTex được áp dụng nhiều trên các trang web, và diễn đàn chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nhược điểm của công cụ LaTex trên trang web chúng ta, đó là khi đường truyền mạng không ổn định thì các công cụ hỗ trợ gõ công thức của chúng ta không hiện lên, thế là chúng ta gặp khó khăn khi gõ công thức. Và bây giờ, mình sẽ tổng hợp các cú pháp được sử dụng trong công cụ LaTex để giúp các bạn dễ dàng sử dụng nhé:


I. Các phép toán, kí hiệu thường sử dụng:
[imath]\pm[/imath]: \pm
[imath]\mp[/imath]: \mp
[imath]\Rightarrow[/imath]: \Rightarrow
[imath]\Leftrightarrow[/imath]: \Leftrightarrow
[imath]\dfrac{a}{b}[/imath]: \dfrac{a}{b}
[imath]\sqrt{x}[/imath]: \sqrt{x}
[imath]\sqrt[n]{x}[/imath]: \sqrt[n]{x}
[imath]x^{n}[/imath]: x^{n} (Mẹo nhỏ: Nếu các bạn chỉ lấy số mũ là 1 kí tự duy nhất thì có thể dùng x^n)
[imath]x_{n}[/imath]: x_{n} (Tương tự với lũy thừa, nếu các bạn chỉ lấy chỉ số dưới là 1 kí tự thì dùng x_n)
[imath]\overline{ab}[/imath]: \overline{ab}
[imath]\sum_{b}^{a}[/imath]: \sum_{b}^{a}
[imath]\prod_{b}^{a}[/imath]: \prod_{b}^{a}
[imath]\begin{cases} a\\b\\c \end{cases}[/imath]:
Mã:
\begin{cases} a\\b\\c \end{cases}
[imath]\left[\begin{array}{l}a\\b \end{array}\right.[/imath]:
Mã:
\left[\begin{array}{l} a\\b\end{array}\right.
[imath]\left.\begin{matrix} a\\b\\ c \end{matrix}\right\}[/imath]:
Mã:
\left.\begin{matrix} a\\b\\ c \end{matrix}\right\}
(Đối với 3 lệnh trên, nếu các bạn cần xuống dòng thì các bạn có thể thêm dấu "\\" ở sau dòng cuối cùng để thêm dòng nhé)

II. Các phép toán, kí hiệu liên quan đến tập hợp:
[imath]\mathbb{R}[/imath]: \mathbb{R} (Tương tự với các tập hợp khác)
[imath]\in[/imath]: \in
[imath]\notin[/imath]: \notin
[imath]\cup[/imath]: \cup
[imath]\cap[/imath]: \cap
[imath]\subset[/imath]: \subset
[imath]\supset[/imath]: \supset
[imath]\varnothing[/imath]: \varnothing
[imath]\forall[/imath]: \forall
[imath]\exists[/imath]: \exists
[imath]\nexists[/imath]: \nexists
[imath]\infty[/imath]: \infty

III. Các phép đối chiếu giữa 2 số:
[imath]\vdots[/imath]: \vdots
[imath]\not \vdots[/imath]: \not \vdots
[imath]\neq[/imath]: \neq
[imath]\leq[/imath]: \leq
[imath]\geq[/imath]: \geq
[imath]\approx[/imath]: \approx
[imath]\equiv[/imath]: \equiv
[imath]\pmod{a}[/imath]: \pmod{a}

IV. Các kí hiệu hình học:
[imath]\Delta[/imath]: \Delta
[imath]a^\circ[/imath]: a^\circ
[imath]\widehat{ABC}[/imath]: \widehat{ABC}
[imath]\perp[/imath]: \perp
[imath]\overgroup{AB}[/imath]: \overgroup{AB}
[imath]\overrightarrow{AB}[/imath]: \overrightarrow{AB}
[imath]\sim[/imath]: \sim
[imath]\sin x[/imath]: \sin x (Tương tự với các hàm cos, tan, cot, csc, sec, arcsin, arccos, arctan)\

V. Các kí hiệu, phép toán giải tích:
[imath]\log[/imath]: \log
[imath]\ln[/imath]: \ln
[imath]\lim \limits_{x \to a}[/imath]: \lim \limits _{x \to a}
[imath]\int[/imath]: \int
[imath]\int_{a}^{b}[/imath]: \int_{a}^{b} (Mọi người có thể bỏ dấu "{ }" trong trường hợp trong ngoặc chỉ có 1 ký tự nhé)
[imath]\epsilon[/imath]: \epsilon
[imath]\varepsilon[/imath]: \varepsilon

VI. Bảng chữ cái Hy Lạp:
[imath]\alpha[/imath]: \alpha
[imath]\beta[/imath]: \beta
[imath]\gamma[/imath]: \gamma
[imath]\delta[/imath]: \delta
[imath]\eta[/imath]: \eta
[imath]\theta[/imath]: \theta
[imath]\vartheta[/imath]: \vartheta
[imath]\pi[/imath]: \pi
[imath]\rho[/imath]: \rho
[imath]\sigma[/imath]: \sigma
[imath]\phi[/imath]: \phi
[imath]\Phi[/imath]: \Phi
[imath]\varphi[/imath]: \varphi
[imath]\omega[/imath]: \omega
[imath]\Omega[/imath]: \Omega
VII. Ký hiệu hóa học:

[imath]\rightleftharpoons[/imath]: \rightleftharpoons
[imath]\downarrow[/imath]: \downarrow
[imath]\uparrow[/imath]: \uparrow
[imath]\xrightarrow[a]{b}[/imath]: \xrightarrow[a]{b}
[imath]\dashrightarrow[/imath]: \dashrightarrow
[imath](\kern-6pt- CH_2-CH_2 -\kern-6pt)_n[/imath]: (\kern-6pt- CH_2-CH_2 -\kern-6pt)_n

Ngoài ra, để xem thêm các hướng dẫn gõ công thức các bạn có thể xem bài viết này
Cách nhập công thức toán học, hóa học, vật lí
Gõ phương trình hóa học trên HMF cực 'hịn' chỉ với 1 dòng lệnh!
 
Last edited by a moderator:

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Xin chào các bạn.

Hẳn các bạn đã từng thấy nhiều thành viên gõ công thức Toán học hay các môn học khác bằng hệ thống LaTex phải không nào? LaTex là một chương trình soạn thảo văn bản cho phép chúng ta tạo ra văn bản mà có định dạng cách điệu, và được sử dụng chủ yếu trong việc soạn thảo các văn bản mang tính chất khoa học. Phải nói rằng phông chữ của chương trình soạn thảo này khá là đẹp phải không nào :p.

Hiện nay công cụ LaTex được áp dụng nhiều trên các trang web, và diễn đàn chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nhược điểm của công cụ LaTex trên trang web chúng ta, đó là khi đường truyền mạng không ổn định thì các công cụ hỗ trợ gõ công thức của chúng ta không hiện lên, thế là chúng ta gặp khó khăn khi gõ công thức. Và bây giờ, mình sẽ tổng hợp các cú pháp được sử dụng trong công cụ LaTex để giúp các bạn dễ dàng sử dụng nhé:


I. Các phép toán, kí hiệu thường sử dụng:
[TEX]\pm[/TEX]: \pm
[TEX]\mp[/TEX]: \mp
[TEX]\Rightarrow[/TEX]: \Rightarrow
[TEX]\Leftrightarrow[/TEX]: \Leftrightarrow
[TEX]\frac{a}{b}[/TEX]: \frac{a}{b}
[TEX]\sqrt{x}[/TEX]: \sqrt{x}
[TEX]\sqrt[n]{x}[/TEX]: \sqrt[n]{x}
[TEX]x^{n}[/TEX]: x^{n} (Mẹo nhỏ: Nếu các bạn chỉ lấy số mũ là 1 kí tự duy nhất thì có thể dùng x^n)
[TEX]x_{n}[/TEX]: x_{n} (Tương tự với lũy thừa, nếu các bạn chỉ lấy chỉ số dưới là 1 kí tự thì dùng x_n)
[TEX]\overline{ab}[/TEX]: \overline{ab}
[TEX]\sum_{b}^{a}[/TEX]: \sum_{b}^{a}
[tex]\prod_{b}^{a}[/tex]: \prod_{b}^{a}
[TEX]\begin{cases} a\\b\\c \end{cases}[/TEX]:
Mã:
\left\{\begin{matrix}
\\
\end{matrix}\right.
[TEX]\left[\begin{matrix} a\\ b \end{matrix}\right.[/TEX]:
Mã:
\left[\begin{matrix} a\\ b\end{matrix}\right.
[TEX]\left.\begin{matrix} a\\b\\ c \end{matrix}\right\}[/TEX]:
Mã:
\left.\begin{matrix} a\\b\\ c \end{matrix}\right\}
(Đối với 3 lệnh trên, nếu các bạn cần xuống dòng thì các bạn có thể thêm dấu "\\" ở sau dòng cuối cùng để thêm dòng nhé)
II. Các phép toán, kí hiệu liên quan đến tập hợp:
[TEX]\mathbb{R}[/TEX]: \mathbb{R} (Tương tự với các tập hợp khác)
[TEX]\in[/TEX]: \in
[TEX]\notin[/TEX]: \notin
[TEX]\cup[/TEX]: \cup
[TEX]\cap[/TEX]: \cap
[TEX]\subset[/TEX]: \subset
[TEX]\supset[/TEX]: \supset
[TEX]\varnothing[/TEX]: \varnothing
[TEX]\forall[/TEX]: \forall
[TEX]\exists[/TEX]: \exists
[TEX]\nexists[/TEX]: \nexists
[TEX]\infty[/TEX]: \infty
III. Các phép đối chiếu giữa 2 số:
[TEX]\vdots[/TEX]: \vdots
[TEX]\not \vdots[/TEX]: \not \vdots
[TEX]\neq[/TEX]: \neq
[TEX]\leq[/TEX]: \leq
[TEX]\geq[/TEX]: \geq
[TEX]\approx[/TEX]: \approx
[TEX]\equiv[/TEX]: \equiv
[TEX]\pmod{a}[/TEX]: \pmod{a}
IV. Các kí hiệu hình học:
[TEX]\Delta[/TEX]: \Delta
[TEX]a^\circ[/TEX]: a^\circ
[TEX]\widehat{ABC}[/TEX]: \widehat{ABC}
[TEX]\perp[/TEX]: \perp
[TEX]\overparen{AB}[/TEX]: \overparen{AB}
[TEX]\overrightarrow{AB}[/TEX]: \overrightarrow{AB}
[TEX]\sim[/TEX]: \sim
[TEX]\sin(x)[/TEX]: \sin(x) (Tương tự với các hàm cos, tan, cot, csc, sec, arcsin, arccos, arctan)\
V. Các kí hiệu, phép toán giải tích:
[TEX]\log[/TEX]: \log
[TEX]\ln[/TEX]: \ln
[TEX]\lim_{x \to a}[/TEX]: \lim_{x \to a}
[TEX]\int[/TEX]: \int
[TEX]\int_{a}^{b}[/TEX]: \int_{a}^{b} (Mọi người có thể bỏ dấu "{ }" trong trường hợp trong ngoặc chỉ có 1 ký tự nhé)
[TEX]\epsilon[/TEX]: \epsilon
[TEX]\varepsilon[/TEX]: \varepsilon
VI. Bảng chữ cái Hy Lạp:
[TEX]\alpha[/TEX]: \alpha
[TEX]\beta[/TEX]: \beta
[TEX]\gamma[/TEX]: \gamma
[TEX]\delta[/TEX]: \delta
[TEX]\eta[/TEX]: \eta
[TEX]\theta[/TEX]: \theta
[TEX]\vartheta[/TEX]: \vartheta
[TEX]\pi[/TEX]: \pi
[TEX]\rho[/TEX]: \rho
[TEX]\sigma[/TEX]: \sigma
[TEX]\phi[/TEX]: \phi
[TEX]\Phi[/TEX]: \Phi
[TEX]\varphi[/TEX]: \varphi
[TEX]\omega[/TEX]: \omega
[TEX]\Omega[/TEX]: \Omega
VII. Ký hiệu hóa học:
[TEX]\rightleftharpoons[/TEX]: \rightleftharpoons
[TEX]\downarrow[/TEX]: \downarrow
[TEX]\uparrow[/TEX]: \uparrow
[TEX]\xrightarrow[a]{b}[/TEX]: \xrightarrow[a]{b}
[TEX]\dashrightarrow[/TEX]: \dashrightarrow
[TEX](\kern-6pt- CH_2-CH_2 -\kern-6pt)_n[/TEX]: (\kern-6pt- CH_2-CH_2 -\kern-6pt)_n

Ngoài ra, để xem thêm các hướng dẫn gõ công thức các bạn có thể xem bài viết này Cách nhập công thức toán học, hóa học, vật lí
1. Để gõ CTPT Hóa học, có thể dùng matrix ;)
[TEX]\begin{matrix} & & & & & & CH_3 & & & & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & CH_3 & - & CH & & & & CH_2 & & & & & & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & | & & & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ CH_3 & - & CH_2 & - & CH_2 & - & C & - & CH_2 & - & CH & - & CH & - & CH_2 & - & CH & - & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & CH_3 & - & C & - & CH_3 & & & & CH_2 & - & CH_2 & - & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \end{matrix} [/TEX]

HTML:
\begin{matrix} & & & & & & CH_3 & & & & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & CH_3 & - & CH & & & & CH_2 & & & & & & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & | & & & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ CH_3 & - & CH_2 & - & CH_2 & - & C & - & CH_2 & - & CH & - & CH & - & CH_2 & - & CH & - & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & CH_3 & - & C & - & CH_3 & & & & CH_2 & - & CH_2 & - & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & CH_3 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \end{matrix}

2. Ví dụ một PTHH,CTPT... được gõ bằng LaTEX:
[TEX] \begin{matrix} C_{2}H_{4}O & + H_{2}O & {\overset{H^ {+}}{\rightarrow}} & C_{2}H_{6}O_{2} & & & \\ \mathfrak {Oxirane} & & & \mathfrak {Ethane-1,2-diol} & & & \\ \end{matrix} [/TEX]
HTML:
 \begin{matrix} C_{2}H_{4}O & + H_{2}O & {\overset{H^ {+}}{\rightarrow}} & C_{2}H_{6}O_{2} & & & \\ \mathfrak {Oxirane} & & & \mathfrak {Ethane-1,2-diol} & & & \\ \end{matrix}

[TEX] \begin{matrix} CH_{2} & -OH & & & & OH- & CH_{2} & & & & CH_{2} & -OH & & & & HO- & CH_{2} & & & & & & & & & \\ \mid & & & & & & \mid & & & & \mid & & \searrow & & & & \mid & & & & & & & & & & \\ CH & -OH & + & HO-Cu-OH & + & HO- & CH & \to & & & CH & -O- & & Cu & & -O- & CH & & & & & & & & & & \\ \mid & & & & & & \mid & & & & \mid & & & & \nwarrow & & \mid & & & & & & & & & & \\ CH_{2} & -OH & & & & OH- & CH_{2} & & & & CH_{2} & -OH & & & & HO- & CH_{2} & & & & & & & & & \end{matrix} [/TEX]

HTML:
 \begin{matrix} CH_{2} & -OH & & & & OH- & CH_{2} & & & & CH_{2} & -OH & & & & HO- & CH_{2} & & & & & & & & & \\ \mid & & & & & & \mid & & & & \mid & & \searrow & & & & \mid & & & & & & & & & & \\ CH & -OH & + & HO-Cu-OH & + & HO- & CH & \to & & & CH & -O- & & Cu & & -O- & CH & & & & & & & & & & \\ \mid & & & & & & \mid & & & & \mid & & & & \nwarrow & & \mid & & & & & & & & & & \\ CH_{2} & -OH & & & & OH- & CH_{2} & & & & CH_{2} & -OH & & & & HO- & CH_{2} & & & & & & & & & \end{matrix}

[TEX] \begin{matrix} & & & CH_{2} & & & \\ & & \diagup & & \diagdown & & \\ & (H_{2}C)_{12} & & & & C=O & \\ & & \diagdown & & \diagup & & \\ & & & CH_{2} & & & \\ \end{matrix} [/TEX]
 
Top Bottom