Hướng dẫn Gõ phương trình hóa học trên HMF cực 'hịn' chỉ với 1 dòng lệnh!

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[TEX]\require{mhchem}[/TEX]
Phải chăng bạn đã chán ngấy với việc gõ phương trình hóa học bằng [tex]\LaTeX[/tex] trên diễn đàn? Lười gõ số chỉ, không nhớ công thức của các mũi tên? Bài viết này xin dành cho bạn :D

Để gõ phương trình
3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4
thay vì trước đây bạn phải gõ
Mã:
[TEX]3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4[/TEX]
để viết được [TEX]3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4[/TEX]
thì giờ đây bạn chỉ cần thêm \ce và gõ
Mã:
[TEX]\ce{3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4}[/TEX]
để có [TEX]\ce{3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4}[/TEX].

Rõ ràng là nhìn đẹp hơn và dễ gõ hơn phải không nè :D Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một số công thức để gõ
à, ce viết tắt cho chemistry equation tức phương trình hóa học nhé


CỰC QUAN TRỌNG!!! Để gõ được thì hãy chèn dòng lệnh sau ở đầu bài viết:
Mã:
[TEX] \require{mhchem} [/TEX]
Một khi đã chèn dòng này rồi thì từ đó trở xuống, các bài viết còn lại trong trang đó sẽ không cần chèn lại nữa! (nhưng qua trang 2, trang 3 của bài thì ... phải chèn lại thêm 1 lần)​


I) Gõ phương trình hóa học cơ bản, kết tủa và khí

Để gõ dấu kết tủa (mũi tên xuống) thì bạn chỉ gần gõ chữ v, bay hơi (mũi tên lên) thì gõ dấu ^

[TEX]\ce{CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 v + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ^}[/TEX]

Mã:
[TEX]\ce{CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 v + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ^}[/TEX]

II) Mũi tên và xúc tác

Có nhiều loại mũi tên, sử dụng nhiều nhất là mũi tên một chiều -> và mũi tên hai chiều <=>
ngoài ra còn có <-, <->
Đồng thời, để gõ xúc tác thì bạn sử dụng cú pháp: ->C[<CT trên mũi tên>][<CT dưới mũi tên>].

Lưu ý có chữ C trước ngoặc vuông và không có dấu cách nhé. Để gõ ký hiệu nhiệt độ ta phải sử dụng t^{o} (không có dấu ngoặc nhọn thì không được, không hiểu sao luôn)
C tượng trưng cho Chemistry tức công thức hóa học, còn không bạn có thể dùng T tượng trưng cho text. Để sử dụng hỗn hợp cả hai thì... chắc ít đụng tới lắm, không bàn :3

[TEX]\ce{CH3COOH + C2H5OH <=>>C[H2SO4đ][t^{o}] CH3COOC2H5 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{CH4 + 2O2 ->C[t^{o}] CO2 + 2H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{2CH4 ->C[t^{o}][lln] C2H2 + 3H2}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3COOH + C2H5OH <=>C[H2SO4đ][t^{o}] CH3COOC2H5 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{CH4 + O2 ->C[t^{o}] CO2 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{2CH4 ->C[t^{o}][lln] C2H2 + 3H2}[/TEX]

IV) Cân bằng phương trình với hệ số là phân số

Giờ đây, hệ số phân số cũng có thể viết rất đơn giản: 1/2, 2/3,...

[TEX]\ce{CH3CHO + 1/2O2 ->C[t^{o}] CH3COOH}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3CHO + 1/2O2 ->C[t^{o}] CH3COOH}[/TEX]

III) Phương trình tổng quát chứa ẩn

Đáng buồn thay, để gõ được hệ số hay số chỉ chứa ẩn thì chỉ còn cách gặp lại bạn cũ: dấu _
[TEX]\ce{C_{n}H_{2n}O + \frac{3n-1}2 O2 ->C[t^{o}] nCO2 + nH2O}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{C_{n}H_{2n}O + \frac{3n-1}2 O2 ->C[t^{o}] nCO2 + nH2O}[/TEX]

IV) Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Liên kết đơn dùng -, liên kết đôi dùng =, liên kết ba dùng #. Nhớ viết dính liền.
[TEX]\ce{CH3-CH=CH-C#CH}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3-CH=CH-C#CH}[/TEX]

V) Phương trình ion

[TEX]\ce{Ag^+ + Cl^- -> AgCl}[/TEX]
[TEX]\ce{Ba^2+ + SO4^2- -> BaSO4}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{Ag^+ + Cl^- -> AgCl}[/TEX]
[TEX]\ce{Ba^2+ + SO4^2- -> BaSO4}[/TEX]


Để thử các công thức, các bạn vui lòng vào https://diendan.hocmai.vn/threads/noi-thu-nghiem-cac-chuc-nang-cua-dien-dan.611432. Xin cảm ơn.
Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Rất hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn sau này :D

Mạn phép tag các BQT, cố vấn và một số bạn hoạt động trong box Hóa: @Isla Chemistry, @NHOR, @Tâm Hoàng, @chaugiang81, @phamthimai146, @Toshiro Koyoshi, @Asuna Yukki. Nếu em có làm phiền mọi người thì xin thứ lỗi ạ.
 
Last edited:

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
[TEX]\require{mhchem}[/TEX]
Phải chăng bạn đã chán ngấy với việc gõ phương trình hóa học bằng [tex]\LaTeX[/tex] trên diễn đàn? Lười gõ số chỉ, không nhớ công thức của các mũi tên? Bài viết này xin dành cho bạn :D

Để gõ phương trình
thay vì trước đây bạn phải gõ
Mã:
[TEX]3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4[/TEX]
để viết được [TEX]3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4[/TEX]
thì giờ đây bạn chỉ cần thêm \ce và gõ
Mã:
[TEX]\ce{3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4}[/TEX]
để có [TEX]\ce{3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4}[/TEX].

Rõ ràng là nhìn đẹp hơn và dễ gõ hơn phải không nè :D Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một số công thức để gõ
à, ce viết tắt cho chemistry equation tức phương trình hóa học nhé


CỰC QUAN TRỌNG!!! Để gõ được thì hãy chèn dòng lệnh sau ở đầu bài viết:
Mã:
[TEX] \require{mhchem} [/TEX]


I) Gõ phương trình hóa học cơ bản, kết tủa và khí

Để gõ dấu kết tủa (mũi tên xuống) thì bạn chỉ gần gõ chữ v, bay hơi (mũi tên lên) thì gõ dấu ^

[TEX]\ce{CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 v + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ^}[/TEX]

Mã:
[TEX]\ce{CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 v + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ^}[/TEX]

II) Mũi tên và xúc tác

Có nhiều loại mũi tên, sử dụng nhiều nhất là mũi tên một chiều -> và mũi tên hai chiều <=>
ngoài ra còn có <-, <->
Đồng thời, để gõ xúc tác thì bạn sử dụng cú pháp: ->C[<CT trên mũi tên>][<CT dưới mũi tên>].

Lưu ý có chữ C trước ngoặc vuông và không có dấu cách nhé. Để gõ ký hiệu nhiệt độ ta phải sử dụng t^{o} (không có dấu ngoặc nhọn thì không được, không hiểu sao luôn)
C tượng trưng cho Chemistry tức công thức hóa học, còn không bạn có thể dùng T tượng trưng cho text. Để sử dụng hỗn hợp cả hai thì... chắc ít đụng tới lắm, không bàn :3

[TEX]\ce{CH3COOH + C2H5OH <=>>C[H2SO4đ][t^{o}] CH3COOC2H5 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{CH4 + 2O2 ->C[t^{o}] CO2 + 2H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{2CH4 ->C[t^{o}][lln] C2H2 + 3H2}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3COOH + C2H5OH <=>C[H2SO4đ][t^{o}] CH3COOC2H5 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{CH4 + O2 ->C[t^{o}] CO2 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{2CH4 ->C[t^{o}][lln] C2H2 + 3H2}[/TEX]

IV) Cân bằng phương trình với hệ số là phân số

Giờ đây, hệ số phân số cũng có thể viết rất đơn giản: 1/2, 2/3,...

[TEX]\ce{CH3CHO + 1/2O2 ->C[t^{o}] CH3COOH}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3CHO + 1/2O2 ->C[t^{o}] CH3COOH}[/TEX]

III) Phương trình tổng quát chứa ẩn

Đáng buồn thay, để gõ được hệ số hay số chỉ chứa ẩn thì chỉ còn cách gặp lại bạn cũ: dấu _
[TEX]\ce{C_{n}H_{2n}O + \frac{3n-1}2 O2 ->C[t^{o}] nCO2 + nH2O}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{C_{n}H_{2n}O + \frac{3n-1}2 O2 ->C[t^{o}] nCO2 + nH2O}[/TEX]

IV) Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Liên kết đơn dùng -, liên kết đôi dùng =, liên kết ba dùng #. Nhớ viết dính liền.
[TEX]\ce{CH3-CH=CH-C#CH}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3-CH=CH-C#CH}[/TEX]

V) Phương trình ion

[TEX]\ce{Ag^+ + Cl^- -> AgCl}[/TEX]
[TEX]\ce{Ba^2+ + SO4^2- -> BaSO4}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{Ag^+ + Cl^- -> AgCl}[/TEX]
[TEX]\ce{Ba^2+ + SO4^2- -> BaSO4}[/TEX]


Để thử các công thức, các bạn vui lòng vào https://diendan.hocmai.vn/threads/noi-thu-nghiem-cac-chuc-nang-cua-dien-dan.611432. Xin cảm ơn.
Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Rất hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn sau này :D

Mạn phép tag các BQT, cố vấn và một số bạn hoạt động trong box Hóa: @Isla Chemistry, @NHOR, @Tâm Hoàng, @chaugiang81, @phamthimai146, @Toshiro Koyoshi, @Asuna Yukki. Nếu em có làm phiền mọi người thì xin thứ lỗi ạ.
Ôi em cảm ơn anh đã chia sẻ ạ ^^ Hồi đấy em thấy anh Nhật gõ đẹp quá mà chẳng biết gõ sao
 
 • Like
Reactions: iceghost

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
[TEX]\require{mhchem}[/TEX]
Phải chăng bạn đã chán ngấy với việc gõ phương trình hóa học bằng [tex]\LaTeX[/tex] trên diễn đàn? Lười gõ số chỉ, không nhớ công thức của các mũi tên? Bài viết này xin dành cho bạn :D

Để gõ phương trình
thay vì trước đây bạn phải gõ
Mã:
[TEX]3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4[/TEX]
để viết được [TEX]3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4[/TEX]
thì giờ đây bạn chỉ cần thêm \ce và gõ
Mã:
[TEX]\ce{3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4}[/TEX]
để có [TEX]\ce{3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 -> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4}[/TEX].

Rõ ràng là nhìn đẹp hơn và dễ gõ hơn phải không nè :D Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một số công thức để gõ
à, ce viết tắt cho chemistry equation tức phương trình hóa học nhé


CỰC QUAN TRỌNG!!! Để gõ được thì hãy chèn dòng lệnh sau ở đầu bài viết:
Mã:
[TEX] \require{mhchem} [/TEX]


I) Gõ phương trình hóa học cơ bản, kết tủa và khí

Để gõ dấu kết tủa (mũi tên xuống) thì bạn chỉ gần gõ chữ v, bay hơi (mũi tên lên) thì gõ dấu ^

[TEX]\ce{CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 v + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ^}[/TEX]

Mã:
[TEX]\ce{CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 v + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ^}[/TEX]

II) Mũi tên và xúc tác

Có nhiều loại mũi tên, sử dụng nhiều nhất là mũi tên một chiều -> và mũi tên hai chiều <=>
ngoài ra còn có <-, <->
Đồng thời, để gõ xúc tác thì bạn sử dụng cú pháp: ->C[<CT trên mũi tên>][<CT dưới mũi tên>].

Lưu ý có chữ C trước ngoặc vuông và không có dấu cách nhé. Để gõ ký hiệu nhiệt độ ta phải sử dụng t^{o} (không có dấu ngoặc nhọn thì không được, không hiểu sao luôn)
C tượng trưng cho Chemistry tức công thức hóa học, còn không bạn có thể dùng T tượng trưng cho text. Để sử dụng hỗn hợp cả hai thì... chắc ít đụng tới lắm, không bàn :3

[TEX]\ce{CH3COOH + C2H5OH <=>>C[H2SO4đ][t^{o}] CH3COOC2H5 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{CH4 + 2O2 ->C[t^{o}] CO2 + 2H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{2CH4 ->C[t^{o}][lln] C2H2 + 3H2}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3COOH + C2H5OH <=>C[H2SO4đ][t^{o}] CH3COOC2H5 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{CH4 + O2 ->C[t^{o}] CO2 + H2O}[/TEX]
[TEX]\ce{2CH4 ->C[t^{o}][lln] C2H2 + 3H2}[/TEX]

IV) Cân bằng phương trình với hệ số là phân số

Giờ đây, hệ số phân số cũng có thể viết rất đơn giản: 1/2, 2/3,...

[TEX]\ce{CH3CHO + 1/2O2 ->C[t^{o}] CH3COOH}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3CHO + 1/2O2 ->C[t^{o}] CH3COOH}[/TEX]

III) Phương trình tổng quát chứa ẩn

Đáng buồn thay, để gõ được hệ số hay số chỉ chứa ẩn thì chỉ còn cách gặp lại bạn cũ: dấu _
[TEX]\ce{C_{n}H_{2n}O + \frac{3n-1}2 O2 ->C[t^{o}] nCO2 + nH2O}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{C_{n}H_{2n}O + \frac{3n-1}2 O2 ->C[t^{o}] nCO2 + nH2O}[/TEX]

IV) Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Liên kết đơn dùng -, liên kết đôi dùng =, liên kết ba dùng #. Nhớ viết dính liền.
[TEX]\ce{CH3-CH=CH-C#CH}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{CH3-CH=CH-C#CH}[/TEX]

V) Phương trình ion

[TEX]\ce{Ag^+ + Cl^- -> AgCl}[/TEX]
[TEX]\ce{Ba^2+ + SO4^2- -> BaSO4}[/TEX]
Mã:
[TEX]\ce{Ag^+ + Cl^- -> AgCl}[/TEX]
[TEX]\ce{Ba^2+ + SO4^2- -> BaSO4}[/TEX]


Để thử các công thức, các bạn vui lòng vào https://diendan.hocmai.vn/threads/noi-thu-nghiem-cac-chuc-nang-cua-dien-dan.611432. Xin cảm ơn.
Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Rất hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn sau này :D

Mạn phép tag các BQT, cố vấn và một số bạn hoạt động trong box Hóa: @Isla Chemistry, @NHOR, @Tâm Hoàng, @chaugiang81, @phamthimai146, @Toshiro Koyoshi, @Asuna Yukki. Nếu em có làm phiền mọi người thì xin thứ lỗi ạ.
upload_2019-4-8_20-55-17.png
Thế cái kia gõ sao thế anh
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Cái đấy phải kết hợp thêm begin{matrix} nhé bạn
[TEX]\begin{matrix} \ce{& & CH3 & & \\ & & | & & \\ CH3&-&C&-& CH3 \\ & & | & & \\ & & CH3 & &} \end{matrix}[/TEX]
Mã:
[TEX]\begin{matrix}
\ce{   
  &  & CH3 &  & \\
  &  & | &  & \\
CH3 & - & C & - & CH3 \\
  &  & | &  & \\
  &  & CH3 &  &
}
\end{matrix}[/TEX]
Trình bày để bạn hiểu thôi chứ bạn cũng có thể viết trên 1 dòng:
Mã:
[TEX]\begin{matrix} \ce{& & CH3 & & \\ & & | & & \\ CH3&-&C&-& CH3 \\ & & | & & \\ & & CH3 & &} \end{matrix}[/TEX]
Khá là phức tạp nhỉ, hiện tại mình chưa tìm được cách nào tốt hơn
 
Top Bottom