Sinh 12 [HTKTTHPTQG] 34. Quần xã sinh vật

Nguyễn Hà Khánh Du

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
21 Tháng tám 2021
180
330
41
20
Quảng Trị
Đại học Y Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hề lu cả nhà iu :Rabbit10Lại là Khếnh Du của các bạn đây. Hôm nay, chị sẽ mang đến cho các em một bài lý thuyết vô cùng thú vị và không kém phần quan trọng. Cùng vào học và làm bài thôi nào :Tonton7
Xem thêm nhiều bài viết liên quan tại Hướng tới kì thi THPTQG
Chia sẻ với bạn bè mình để Cùng nhau học tốt môn Sinh nhé.
Chúc các em học tốt !!!
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên
C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài
 

Attachments

  • QUẦN XÃ SINH VẬT.pdf
    775.5 KB · Đọc: 0

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Hề lu cả nhà iu :Rabbit10Lại là Khếnh Du của các bạn đây. Hôm nay, chị sẽ mang đến cho các em một bài lý thuyết vô cùng thú vị và không kém phần quan trọng. Cùng vào học và làm bài thôi nào :Tonton7
Xem thêm nhiều bài viết liên quan tại Hướng tới kì thi THPTQG
Chia sẻ với bạn bè mình để Cùng nhau học tốt môn Sinh nhé.
Chúc các em học tốt !!!
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên
C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài


Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên
C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên
C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,207
5,410
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài​
 

Nguyễn Hà Khánh Du

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
21 Tháng tám 2021
180
330
41
20
Quảng Trị
Đại học Y Hà Nội
Câu 1: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 2: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
A. Một khu rừng B. Một hồ tự nhiên
C. Một đàn chuột đồng D. Một ao cá
Câu 3: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 4: Trong quần xã loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã B. Có số lượng nhiều trong quần xã
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 5: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:
A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 6: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
A. Khống chế sinh học
B. Cạnh tranh giữa các loài
C. Hỗ trợ giữa các loài
D. Hội sinh giữa các loài
 
  • Like
Reactions: Đắng!
Top Bottom