Sinh 12 [HTKTTHPTQG] 15. Quy luật liên kết gen

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chốt cuối tháng nào:Chuothong37
Ai sẽ là người may mắn để nhận 2 món quà đầu tiên đây nhỉ :Chuothong10
Vào bài mới nhé:Chuothong17
~~Nếu không xem được, hãy tải về tại đây~~
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục
B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích
Đừng ngần ngại kêu gọi bạn bè vào đây để cùng nhau học tốt nàoo:rongcon15:rongcon15:rongcon15

Xem thêm các bài viết tương tự tại: Hướng tới kì thi THPTQG 2022 môn Sinh
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục

B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích

#Chii: Đúng 6/6 :3 Làm tốt lắm :Rabbit10 Giữ vững phong độ nhaaaaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục

B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích[/SPOILER]
@Vinhtrong2601 ,@Khánhly2k7 ,

#Chii: Lại là con số 1 định mệnh :( Sai mất một câu gòi :(( Nhưng mà em làm tốt hơn rồi đó:3 Cố lênn :Chicken10
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,207
5,410
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
sồu
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục

B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích

#Chii: Đúng tất cả :Rabbit22 Em pé của chị giỏi quá hehehe :Rabbit34
 
Last edited by a moderator:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
721
3,337
301
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục

B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích

#Chii: 6/6 đạt điểm tối đa :3 Giỏi quá quá giỏi :Chuothong37
 
Last edited by a moderator:

Trần Thanh Trung 12A1

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2021
57
68
21
19
Tuyên Quang
THPT Xuân Huy
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục
B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích

#Chii: 6/6 đúng hết :3 Em làm tốt lắmm. Phát huy phong độ nha :Tonton16
 
Last edited by a moderator:

You're Mine

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng chín 2021
36
43
6
19
TP Hồ Chí Minh
,./
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục

B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích

#Chii: Hoan hô đúng hết rồiiiii :3 Hãy giữ vững phong độ nha em JFBQ00137070104B
 
Last edited by a moderator:

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản
B. Không có hiện tương tương tác gen và di truyền liên kết giới tính
C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nst tương đồng
D. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau
Giải thích:
Khi các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng chúng sẽ di truyền cùng nhau tạo nên hiện tượng di truyền .

Câu 2: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B. Tạo biến dị tổ hợp, tăng tính đa dạng của sinh giới
C. Tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể đồng dạng tái tổ hợp và di truyền cùng nhau
D. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp
Giải thích:
Ý nghĩa của liên kết gen:
- Liên kết gen làm hạn chế phát sinh các loại giao tử. Từ đó, làm xuất hiện các biến dị di truyền nhưng có ý nghĩa đảm bảo tính ổn định cho loài
- Trong công nghiệp chọn giống, chuyển các gen có lợi cùng trên 1 NST để tạo được các giống như mong muốn.


Câu 3: Ở cà chua, alen A : thân cao, a : thân thấp, B : quả tròn, b : bầu dục. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa hai giống và chua thuần chủng : thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì các cây F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:
A. 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục
B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn
C. 3 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
D. 9 cao, tròn : 3 cao, bầu dục : 3 thấp, tròn : 1 thấp, bầu dục
Giải thích:
Ta có sơ đồ lai
P: AB/AB x ab/ab
F1: AB/ab
F1 tự thụ : AB/ab x AB/ab
F2: ¼ AB/AB : ½ AB/ab : ¼ ab/ab
⇒ 3 Cao tròn : 1 thấp bầu dục


Câu 4: Một cá thể có kiểu gen AB//ab DE//de. Nếu các cặp gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?
A. 9
B. 4
C. 8
D. 16
Giải thích:
Số dòng thuần tạo ra = số loại giao tử của cơ thể đem lai
AB/ab tạo 2 loại giao tử: AB và ab
DE/de tạo 2 loại giao tử: DE và de
⇒ Có 4 dòng thuần: (AB/AB DE/DE), (ab/ab de/de), (AB/AB de/de), (ab/ab DE/DE).


Câu 5: Ở một loại thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả 2 alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắn. Cho gioa phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
A. ABD/abd x ABD/abd
B. AD/ad Bb x AD/ad Bb
C. Aa Bd / bD x Aa Bd/bD
D. ABd/abD x Abd/aBD
Giải thích:
Xét riêng từng cặp tính trạng có
9 cao : 7 thấp => AaBb x AaBb (A-B- : cao ; A-bb , aaB-,aabb: thấp )
3 đỏ : 1 trắng. => Dd x Dd
Ta thấy đề bài cho tỉ lệ 9:3:4# (9:7)( 3:1) đồng thời cao luôn đi với đỏ
=>D liên kết với A hoặc liên kết với B
Tương tác dạng 9:7 2 cặp gen có vai trò tương đương nhau nên có 2 sơ đồ lai
AD/ad Bb x AD/ad Bb hoặc Aa BD/bd x Aa BD/bd
=> Đáp án B


Câu 6: Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ
B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần
D. Lai phân tích
Giải thích:
Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau là lai phân tích vì khi đó ta sẽ có được tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở con khác nhau.
 
Top Bottom