Sinh 12 [HTKTTHPTQG] 13. Quy luật tương tác gen

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hế nhu hế nhu JFBQ00169070306A
Các bạn có thích món quà hôm nay không nhỉ :3 JFBQ001620702013A
Còn chờ đợi gì mà không tham gia cùng chị để rinh phần quà về nàoo JFBQ00156070205A
Bắt đầu thôi JFBQ00154070129B
~~Nếu không xem được, hãy tải về tại đây~~
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật
A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2
A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
Hãy kêu gọi bạn bè vào đây để cùng nhau học tốt JFBQ00137070104B
Xem thêm các bài viết trong chuỗi hoạt động
Hướng tới kì thi THPTQG 2022 môn Sinh
@Ác Quỷ @mchanh.1509 @The key of love @Yuriko - chan @Trần Thanh Trung 12A1 @You're Mine vô nèooo​
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Tỉ lệ 9:6:1
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật
A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2

A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm. ( AAbb, AaBb, aaBB)
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
Có 2 loại KH mà hoa đỏ chiếm 56,25% => Tỉ lệ ở F1 là 9:7 => Tương tác bổ sung
Cây hoa đỏ tự thụ phấn cho ra 2 kiểu hình => hoa đỏ dị hợp
=> P: AaBb x AaBb
[tex]\sum[/tex] hoa đỏ là [tex]\frac{3}{4} . \frac{3}{4} = \frac{9}{16}[/tex]
Hoa đỏ thuần chủng thì có KG là AABB: [tex]\frac{1}{4} . \frac{1}{4} = \frac{1}{16}[/tex]
Trong các cây hoa đỏ ở F1 thì hoa đỏ thuần chủng là: [tex]\frac{1}{16}:\frac{9}{16} = \frac{1}{9}[/tex]
 
Last edited:

You're Mine

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng chín 2021
36
43
6
20
TP Hồ Chí Minh
,./
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2

A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
 
  • Like
Reactions: H.Bừn

Trần Thanh Trung 12A1

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2021
57
68
21
20
Tuyên Quang
THPT Xuân Huy
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2

A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Tỉ lệ 9:6:1
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật
A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2
A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
 
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2

A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
ultr :))
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Tỉ lệ 9:6:1
Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật
A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2
A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.
B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm. ( AAbb, AaBb, aaBB)
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
 
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1: Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. Phân li độc lập của Menđen
B. Liên kết hoàn toàn
C. Tương tác cộng gộp
D. Tương tác bổ sung
Giải thích:
Tỷ lệ tròn:bầu dục: dài = 9:6:1 ( tỉ lệ đặc trưng của tương tác bổ sung)
=> 2 gen tương tác bổ sung quy định tính trạng hình dạng quả
Quy ước gen: A-B- tròn
A-bb + aaB- bầu dục
aabb : dài


Câu 2: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật
A. Tương tác át chế
B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác cộng gộp
D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn
Giải thích:
Cây hoa đỏ tự thụ đời con cho tỉ lệ 9:3:3:1
Tỉ lệ đặc trưng của tương tác bổ sung
Cây hoa đỏ đem lại có kiểu gen AaBb


Câu 3: Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy, cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. Trội hoàn toàn
B. Đồng trội
C. tương tác gen
D. gen đa hiệu

Câu 4: Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây hoa hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2
A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định hoa hồng.

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.
C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.
D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.
Giải thích:
F2 phân ly theo tỉ lệ 9:3:3:1 -> tương tác bổ sung
A-B- : đỏ
A-bb : hồng
aaB- : vàng
aa bb : trắng
Ta có sơ đồ lai
P: AABB x aabb
F1 : AaBb
F1 tự thụ : AaBb x AaBb
F2: 9/16 A-B- : 3/16 A-bb : 3/16 aaB- : 1/16 aabb
= > F2 có tất cả 9 kiểu gen trong đó 4 kiểu gen quy định hoa đỏ + 2 kiểu gen quy định hoa vàng + 2 kiểu gen quy định hoa hồng + 1 kiểu gen quy định hoa trắng


Câu 5: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.
C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.
D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Giải thích:
Đây là kiểu tương tác cộng gộp
Cây cao nhất có chiều cao 140cm,có duy nhất 1 KG quy định chiều cao cây 140cm AABB
Có 2 KG quy định chiều cao 130cm là AABb và AaBB
Có 3 KG quy định chiều cao 120cm là AAbb,aaBB,AaBb
Có 2 kiểu gen quy định cây cao 110 cm là Aabb ; aaBb
Cây thấp nhất có duy nhất 1 kiểu gen quy định cây cao 100cm là aabb
=> Đáp án B sai vì chỉ có 3 kiêủ gen quy định cây cao 120cm


Câu 6: Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. 3/16
B. 3/7
C. 1/9
D. 1/4
Giải thích:
Cho cây hoa đỏ tự thụ thu được 9/16 cây hoa đỏ và 2 loại kiểu hình
=> Đây là tương tác bổ sung tỉ lệ 9:7
Quy ước A-B- : hoa đỏ
A-bb , aaB- ,aabb: hoa trắng
Sơ đồ lai
P: AaBb x AaBb
F1: 9/16 A-B- : 3/16 A-bb : 3/16 aaB- : 1/16 aabb
9/16 cây hoa đỏ gồm 4/16 AaBb, 2/16 AaBB, 2/16 AABb, 1/16 AABB
=> Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9
 
Top Bottom