Sinh 12 [HTKTTHPTQG] 12. Quy luật phân li độc lập

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài mới đến rồi, bài mới đến rồi
Vào học thôi, vào học thôi. JFBQ00137070104B

Học chăm có thưởng, phần thưởng sẽ được bật mí trong hôm nayyy
Giờ thì, bắt đầu thôi JFBQ00171070307A

~~Nếu không xem được, hãy tải về tại đây~~
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là
A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb
B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64
B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%


Hãy kêu gọi bạn bè tham gia ủng hộ để chúng mình có thêm động lực làm những chủ đề khác nha :Rabbit32

Xem thêm các bài viết tương tự tại: Hướng tới kì thi THPTQG 2022 môn Sinh
 

Chiii Gà

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng bảy 2021
26
77
16
20
Tuyên Quang
Thái Hoà
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là
A. 9:3:3:1
B. [tex]2^{n}[/tex]
C. (3:1)^n
D. 4
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb

B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64

B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256

Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%
 
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là
A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb
B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64
B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%
Mời tham gia : @Yuriko - chan, @Vinhtrong2601
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Bài mới đến rồi, bài mới đến rồi
Vào học thôi, vào học thôi. JFBQ00137070104B

Học chăm có thưởng, phần thưởng sẽ được bật mí trong hôm nayyy
Giờ thì, bắt đầu thôi JFBQ00171070307A

~~Nếu không xem được, hãy tải về tại đây~~
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là
A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb
B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64
B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%

Hãy kêu gọi bạn bè tham gia ủng hộ để chúng mình có thêm động lực làm những chủ đề khác nha :Rabbit32

Xem thêm các bài viết tương tự tại: Hướng tới kì thi THPTQG 2022 môn Sinh
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:

A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là

A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
ể ể ngiu giải thít hộ iêm bóe câu này i embe hong biếc ặ :'((
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb

B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64

B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256

Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là

A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb

B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
Số KH: 2 x 2 = 4
B. Aabb x aaBb
Số KH: 2 x 2 = 4

C. AaBb x AaBb
Số KH: 2 x 2 = 4
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:

A. 27/64
B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256
[tex](\frac{3}{4})^{3}.\frac{1}{4}[/tex]
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%

B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%
P: AaBb x Aabb
F1: 3A_Bb : 3A_bb : 1aaBb : 1aabb
Đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ [tex]\frac{3}{3+3+1+1} = \frac{3}{8} = 37,50%[/tex]
Hoặc tỉ lệ hoa đỏ là [tex]\frac{3}{4}[/tex] (Aa x Aa --> 3 A_ : 1aa)
Tỉ lệ thân cao là [tex]\frac{1}{2}[/tex] (Bb x bb --> 1Bb : 1bb)
Đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ [tex]\frac{3}{4} . \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = 37,50 %[/tex]
 
Last edited:

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là
A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb
B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64
B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là:
A. Các cặp tính trạng phân li độc lập
B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.
Giải thích:
Quy luật phân ly độc lập theo Menđen: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử.


Câu 2: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?
A. 1 tính trạng
B. 2 tính trạng
C. 2 hoặc 3 tính trạng
D. 2 hoặc nhiều tính trạng
Giải thích:
Quy luật phân li độc lập đúng với cả trường hợp nhiều tính trạng (>=2 tính trạng )


Câu 3: Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là
A. 9:3:3:1
B. 2n
C. (3:1)^n
D. 4
Giải thích:
Theo hệ quả từ quy luật phân ly độc lập của Menđen thì nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 là (3:1)^n


Câu 4: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen
Giải thích:
Cơ sở tế bào của quy luật phân li độc lập là sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng qua thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của các cặp alen.


Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong 1 phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. AaBb x aaBb
B. AaBb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Giải thích:
Từ tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb: 1aabb
Xét riêng từng cặp gen có
1A_ :1aa -> Aa x aa
3B_ : 1bb-> Bb x Bb
[tex]\Rightarrow[/tex] P: AaBb x aaBb


Câu 6: . Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
Giải thích:
Xét các phép lai
AaBb x aabb -> 2 ( Aa, aa) x 2 ( Bb, bb) = 4 kiểu hình
Aabb x aaBb.-> 2 ( Aa, aa) x 2 ( Bb, bb) = 4 kiểu hình
AaBb x AaBb -> 2 ( A_, aa) x 2 ( B_, bb) = 4 kiểu hình


Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ:
A. 27/64
B. 7/128
C. 9/128
D. 27/256
Giải thích:
Xét riêng từng cặp gen ta có:
Aa × Aa -> ¾ A_ : ¼ aa
Bb x Bb -> ¾ B_ : ¼ bb
Dd x Dd -> ¾ D_ : ¼ dd
Ee x Ee -> ¾ E_ : ¼ ee
[tex]\Rightarrow[/tex]Đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trang lặn chiếm tỉ lệ:
4C3 × (3/4)^3 x ¼ = 27/64


Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:
A. 37,50%
B. 56,25%
C. 6,25%
D. 18,75%
Giải thích:
Xét từng cặp gen
Aa x Aa -> ¾ A_ : ¼ aa
Bb × bb -> ½ Bb : ½ bb
[tex]\Rightarrow[/tex] Kiểu hình thân cao, hoa đỏ có tỉ lệ : ¾ x ½ = 37,5%

Ai zô check xem mình đúng bao nhiêu câu rồi báo chị nàoo :Chuothong25
 
Top Bottom