Sinh 12 [HTKTTHPTQG] 11. Quy luật phân li

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hế lô hí hí:Chuothong47
Chúng ta đã đi cùng nhau qua chương 1 rồi đó !! Thật nhanh nhỉ:Chuothong10
Cảm ơn các em đã ủng hộ :v Mong rằng các em sẽ chơi cùng chị đến hết chương trình nhaa:Chuothong37
~~Nếu không xem được, hãy tải về tại đây~~
Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.
B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:
I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.
Tiếc gì mà không mời bạn bè cùng tham gia nhỉi JFBQ00137070104B
Xem thêm các bài viết trong chuỗi hoạt động Hướng tới kì thi THPTQG 2022 môn Sinh


@Ác Quỷ @mchanh.1509 @The key of love @Yuriko - chan @Trần Thanh Trung 12A1 @You're Mine
 

Lê Thị Hồng Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng ba 2019
84
587
81
19
Thanh Hóa
Taeyungie
(Đ) Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
(Đ) Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.

B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
(Đ) Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
(S) Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
(S) Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:

I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
(Đ) Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?

A. 1. B. 2. C.3 D. 4
(S)
Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.

D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
(S) Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4
. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.

#Chii: Chú ý đọc kĩ lí thuyết, đừng để sai những câu cơ bản nhaaa :oops: Chị tiếc lắm ó :( Nhưng không saooo, cố gắng những bài sau em nhé ;););)
 
Last edited by a moderator:

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
(Đ) Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
(Đ) Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.

B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
(Đ) Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
(S) Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
(Không có đáp án đúng ) Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:

I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
#Chii: Câu này đáp án đúng là III, IV nha
(Đ) Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
#Câu này có vẻ em quên mất trường hợp đồng hợp lặn aa đúng hông :v
(S) Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy
.

C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
#AA gây chết, những bài gây chết này dễ nhầm lắm, cẩn thận nhe
(S) Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.

#Chii: Chú ý những lỗi chị đã sửa nhaa :3 Chaiyoooooooooo.
 
Last edited by a moderator:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng. (AA, Aa)
B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:

I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V
B. III,VI
C. I,V
D. III,IV,V
Đáp án khác: III, IV

Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
AA x aa
AA x Aa
Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
P: Aa x Aa
-> F1: AA : 2Aa : aa
Mà AA làm cho trứng không nở thành con nên tỉ lệ KH ở đời con là 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.
P: Bb x Bb
-> F1: 3B_:1bb
=> Xác suất để sinh con không mang bệnh sẽ là [tex]\frac{3}{4}[/tex]
Mà xác suất sinh con trai sẽ là [tex]\frac{1}{2}[/tex]
=> Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai không bị bệnh bạch tạng là [tex]\frac{3}{4}[/tex] . [tex]\frac{1}{2}[/tex] = [tex]\frac{3}{8}[/tex]
#Chii: Đúng 100%. 10 điểmmm. Làm tốt lắm em. Phát huy nữa nhaa
 
Last edited by a moderator:

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
(Đ) Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
(Đ) Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.

B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
(Đ) Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
(Đ) Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
(Không có đáp án) Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:
I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
#Chii: Đáp án đúng là III, IV.
(S) Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
#Chii: Xem hướng dẫn giải của chị nha :3 Nhớ phép lai này để sau còn dùng nhiều lắm.
(Đ) Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
(Đ) Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.

#Chii: Sai 1 câu thôi nè :3 Cố gắng lần sau lấy 100% nhé.
 
Last edited by a moderator:

Nguyễn Văn Anh Khoa

Học sinh
Thành viên
22 Tháng chín 2021
1
3
21
18
Đắk Nông
(Đ) 1.C
(Đ) 2.A
(Đ) 3.B
(S) 4.B C D (đều đúng)
#Chii: Em để ý, đề nói là "Điều kiện đặc trưng" nên D mới là đáp án đúng nhé
(Không có đáp án đúng) 5.B
(S) 6.C
(Đ) 7.C
(S) 8.B

#Chii: Check lại lỗi sai bằng cách xem hướng dẫn giải của chị bên dưới. Rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn nè.
 
Last edited by a moderator:

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
(Đ) Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
(Đ) Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.

B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
(Đ) Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
(S) Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
(Không có đáp án đúng)
Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:

I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
hem bít
#Chii: Phép lai phân tích là III, IV
(S) Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
(Đ) Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
(S) Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4.
B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.

#Chii: Bài làm đã tốt hơn lần trước roài đó. Cố lên em nhaaa <3
 
Last edited by a moderator:

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
(Đ) Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
(Đ) Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.

B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
(Đ) Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
(S) Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
( Không có đáp án đúng)
Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:

I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V
B. III,VI
C. I,V
D. III,IV,V
#Chii: Phép lai phân tích ở đây là III và IV
(S) Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1.
B. 2.
C.3
D. 4
(Đ) Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
(S) Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4.
B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.

#Chii: Đọc kĩ lí thuyết là không bị sai những câu dễ nè :3 Cố lên em :D
 
Last edited by a moderator:

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa

Phép lai aa × aa -> 100 % aa ( 100% cá thể có kiểu hình lặn )

Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.
B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
Giải thích:
Con đực có sừng có kiểu gen: AA, Aa
Con đực không sừng kiểu gen: aa
Con cái có sừng kiểu gen: AA
Con cái không sừng thuần chủng kiểu gen: aa


Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
Giải thích:
Quy luật phân li theo quan điểm của Menđen: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố đi truyền quy định

Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
Giải thích:
Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng là Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn

Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:
I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
Giải thích:
Lại phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
[tex]\Rightarrow[/tex] Chỉ có đáp án D thoả mãn


Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
Giải thích:
Các phép lai cho đời con chỉ có 1 kiêủ hình là :
AA × AA
AA × Aa
AA × aa
aa × aa


Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
Giải thích:
Cá chép không vảy sẽ có kiểu gen Aa
Ta có sơ đồ lai
P: Aa x Aa
F1: ¼ AA : 2/4 Aa : ¼ aa
( Do AA làm cho trứng không nở thành con => đời con 2/3 Aa: 1/3aa)
[tex]\Rightarrow[/tex] Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy

Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.
Giải thích:
Bố mẹ không bệnh nhưng mang gen gây bệnh => kiểu gen của bố mẹ: Aa
Ta có sơ đồ lai P: Aa x Aa F1: ¾ A_ : ¼ aa
[tex]\Rightarrow[/tex] Xác suất sinh con trai không bị bạch tạng là ¾ x ½ = 3/8Zô check thử xem mình đúng bao nhiêu nào?
Không hiểu chỗ nào hỏi lại chị nhé ^^

 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm 100% cá thể có kiểu hình lặn:
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa

Phép lai aa × aa -> 100 % aa ( 100% cá thể có kiểu hình lặn )

Câu 2: Ở cừu, AA quy định có sừng, aa quy định không sừng, Aa quy định có sừng ở đực, không sừng ở cái. Kiểu hình nào sau đây có 2 loại kiểu gen?
A. Cừu đực có sừng.

B. Cừu đực không sừng
C. Cừu cái có sừng
D. Cừu cái không sừng thuần chủng.
Giải thích:
Con đực có sừng có kiểu gen: AA, Aa
Con đực không sừng kiểu gen: aa
Con cái có sừng kiểu gen: AA
Con cái không sừng thuần chủng kiểu gen: aa


Câu 3: Theo Menđen, mỗi tính trạng cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
Giải thích:
Quy luật phân li theo quan điểm của Menđen: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố đi truyền quy định

Câu 4: Điều kiện nghiệm đúng đặng trưng trong quy luật phân li của Menđen là:
A. F2 phân tính
B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản
C. Số lượng cá thể thu được lử thế hệ lai phải đủ lớn
D. Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn
Giải thích:
Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng là Tính trạng do 1 gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn

Câu 5: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích:
I. Aa x Aa. II. Aa x AA. III. AA x aa.
IV. Aa x aa VI. AA x AA. V. aa x aa.
A. I,II, V B. III,VI C. I,V D. III,IV,V
Giải thích:
Lại phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
[tex]\Rightarrow[/tex] Chỉ có đáp án D thoả mãn


Câu 6: Xét một gen có 2 alen (A và a) quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con F1. chỉ có 1 kiểu hình?
A. 1. B. 2. C.3 D. 4
Giải thích:
Các phép lai cho đời con chỉ có 1 kiêủ hình là :
AA × AA
AA × Aa
AA × aa
aa × aa


Câu 7: Cá chép không vảy có kiểu gen Aa, cá chép có vảy là aa, kiểu gen AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai hai cá chép không vảy thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 3 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
C. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.
D. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
Giải thích:
Cá chép không vảy sẽ có kiểu gen Aa
Ta có sơ đồ lai
P: Aa x Aa
F1: ¼ AA : 2/4 Aa : ¼ aa
( Do AA làm cho trứng không nở thành con => đời con 2/3 Aa: 1/3aa)
[tex]\Rightarrow[/tex] Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy

Câu 8: Ở người gen b gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường mang gen gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con trai không bệnh bạch tạng là:
A. 1/4. B. 3/4.
C. 1/8. D. 3/8.
Giải thích:
Bố mẹ không bệnh nhưng mang gen gây bệnh => kiểu gen của bố mẹ: Aa
Ta có sơ đồ lai P: Aa x Aa F1: ¾ A_ : ¼ aa
[tex]\Rightarrow[/tex] Xác suất sinh con trai không bị bạch tạng là ¾ x ½ = 3/8


Zô check thử xem mình đúng bao nhiêu nào?
Không hiểu chỗ nào hỏi lại chị nhé ^^
Em thắc mắc câu số 5 ạ
Lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
Như vậy thì đáp án D không thỏa mãn được ạ vì trong phép lai ở câu V không có kiểu gen nào có tính trạng trội để xác định cả. Đó là phép lai đồng hợp rùi chị Chi nhề
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Em thắc mắc câu số 5 ạ
Lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
Như vậy thì đáp án D không thỏa mãn được ạ vì trong phép lai ở câu V không có kiểu gen nào có tính trạng trội để xác định cả. Đó là phép lai đồng hợp rùi chị Chi nhề

Đúng rùiii :3
Lại là Thục Anh phát hiện ra lỗi ^_^

Phép lai phân tích là phép lai giữa 1 cá thể mang kiểu hình trội cần xác định kiểu gen với 1 cá thể có kiểu hình lặn.

Cách giải thích của em cũng rất chính xác luôn :3

Tuyên dương bạn @The key of love nào :Rabbit34:Rabbit34
 
Last edited:
  • Like
Reactions: The key of love
Top Bottom