Ngoại ngữ How to debug - Nếu bạn muốn luyện sửa lỗi sai sense

vuhoa07

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng ba 2022
31
14
6
23
Hà Nội
Break time :MIM7:MIM7:MIM7

1. There were too many participants in the event, so each of them were asked just one question. was

2. Mary works as a journalist for a magazine that specializes in man’s clothes and footwear. (cau nay em k chac nua)

3. Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home. its

4. I love traveling. I wish to visit the Europe some day in a near future. hope to

5. Do not read comics too often. Its pictures and short texts do not help to develop your language skills. their
 
 • Love
Reactions: S I M O

Mol_Col

Học sinh
Thành viên
5 Tháng ba 2022
7
5
31
16
Hà Nội
Break time :MIM7:MIM7:MIM7
1. There were too many participants in the event, so each of them were asked just one question.


2. Mary works as a journalist for a magazine that specializes in man’s clothes and footwear.

3. Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home.


4. I love traveling. I wish to visit the Europe some day in a near future.

5. Do not read comics too often. Its pictures and short texts do not help to develop your language skills.
1.were
2.man’s clothes and footwear.
3.it's
4.the Europe
5.Its
 
 • Love
Reactions: S I M O

Bút Bi Tím

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
209
132
51
Bình Thuận
Watching the World go by
Break time :MIM7:MIM7:MIM7
1. There were too many participants in the event, so each of them were asked just one question.

2. Mary works as a journalist for a magazine that specializes in man’s clothes and footwear.

3. Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home.

4. I love traveling. I wish to visit the Europe some day in a near future.

5. Do not read comics too often. Its pictures and short texts do not help to develop your language skills.
1. too many
2. for
3. it's
4. the Europe
5. too often
 
 • Like
Reactions: S I M O

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Break time :MIM7:MIM7:MIM7

1. There were too many participants in the event, so each of them were asked just one question. was

2. Mary works as a journalist for a magazine that specializes in man’s clothes and footwear. (cau nay em k chac nua)

3. Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home. its

4. I love traveling. I wish to visit the Europe some day in a near future. hope to

5. Do not read comics too often. Its pictures and short texts do not help to develop your language skills. their
1.were
2.man’s clothes and footwear.
3.it's
4.the Europe
5.Its
1. too many
2. for
3. it's
4. the Europe
5. too often
Cảm ơn các bạn đã làm bài nhé!!
Đây là đáp án tham khảo. Nếu có gì chưa rõ, thfi hãy hỏi lại nhaaaaa~~~~

1. There were too many participants in the event, so each of them were asked just one question.
Were => was (theo lý thuyết sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh thì danh từ số nhiều/đại từ số nhiều đứng sau “each of” đều hợp với động từ số ít, với ý nghĩa: từng cá nhân trong đó)

2. Mary works as a journalist for a magazine that specializes in man’s clothes and footwear.
Man’s clothes and footwear => Men’s clothes and footwear
(ý muốn nói đến những sản phầm được dùng, sở hữu bởi nam giới)

3. Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home.
It’s => its (sai hình thức sở hữu)

4. I love traveling. I wish to visit the Europe some day in a near future.
The Europe => Europe (không dùng the trước trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố)

5. Do not read comics too often. Its pictures and short texts do not help to develop your language skills.
Its => their (từ pictures ở câu thứ 2 là của comics - danh từ số nhiều, do đó phải dùng tính từ sở hữu số nhiều là their)
 
 • Love
 • Like
Reactions: Mol_Col and vuhoa07

vuhoa07

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng ba 2022
31
14
6
23
Hà Nội
Cảm ơn các bạn đã làm bài nhé!!
Đây là đáp án tham khảo. Nếu có gì chưa rõ, thfi hãy hỏi lại nhaaaaa~~~~

1. There were too many participants in the event, so each of them were asked just one question.
Were => was (theo lý thuyết sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh thì danh từ số nhiều/đại từ số nhiều đứng sau “each of” đều hợp với động từ số ít, với ý nghĩa: từng cá nhân trong đó)

2. Mary works as a journalist for a magazine that specializes in man’s clothes and footwear.
Man’s clothes and footwear => Men’s clothes and footwear
(ý muốn nói đến những sản phầm được dùng, sở hữu bởi nam giới)

3. Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home.
It’s => its (sai hình thức sở hữu)

4. I love traveling. I wish to visit the Europe some day in a near future.
The Europe => Europe (không dùng the trước trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố)

5. Do not read comics too often. Its pictures and short texts do not help to develop your language skills.
Its => their (từ pictures ở câu thứ 2 là của comics - danh từ số nhiều, do đó phải dùng tính từ sở hữu số nhiều là their)
chị ơi, câu 2 sao k giữ "man" đc ạ?
 
 • Love
Reactions: S I M O

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
chị ơi, câu 2 sao k giữ "man" đc ạ?
Câu 2 không dùng man bởi vì khi chỉ sự sở hữu bởi một nhóm đối tượng là đàn ông thì em không để dùng số ít được mà phải dùng dạng số nhiều của nó. Nếu em có để ý trong một số từ điển khi tra từ men hay man thì những ví dụ của người ta đều dùng men's khi nói về sự sở hữu của một nhóm đối tượng
1647790894292.png
Ở đây có trường hợp nhóm đối tượng là phụ nữ luôn
1647790969443.png
Ví dụ từ Cambridge dictionary
 
 • Love
Reactions: vuhoa07

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Những lỗi sai ngữ pháp cơ bản (3)

7. Lỗi sai khi sử dụng câu so sánh
Dạng bài này thường tập trung lỗi sai về hình thức so sách của tính từ/ trạng từ hay nhầm lẫn trong cấu trúc của các câu so sánh (và cả những dạng mở rộng)
Ví dụ: The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).
As industrial => more industrial

8. Lỗi sai về động từ khuyết thiếu

Áp dụng sai dạng của động từ khuyết thiếu + have VpII hay sử dụng sai sắc thái về động từ khuyết thiếu trong câu cũng là những điểm đáng lưu ý. Hãy đọc thật kĩ câu và lắm chắc ngữ pháp để có thể làm đúng nhất.
Ví dụ: I saw Mary crying a few minutes ago. She mustn’t have heard the good news.
Mustn’t have => can’t have (không tồn tại dạng mustn’t have)

9. Lỗi sai về động từ trong hòa hợp chủ vị
Như tên đề mục thì lỗi sai phần này đến chủ yếu từ việc chia động từ. Nguyên nhân do sự bối rối trong xác định thành phần chủ ngữ chính, động từ chính và quên cấu trúc.
Phân tích câu thật kỹ cũng như luyện tập nhiều là cách tốt nhất để bạn có thể xử lý dạng này.
Ví dụ: I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).
Works => work

Bài tập áp dụng :MIM1:MIM1:MIM1

1. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.
2. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.
3. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.
4. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Những lỗi sai ngữ pháp cơ bản (3)

7. Lỗi sai khi sử dụng câu so sánh
Dạng bài này thường tập trung lỗi sai về hình thức so sách của tính từ/ trạng từ hay nhầm lẫn trong cấu trúc của các câu so sánh (và cả những dạng mở rộng)
Ví dụ: The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).
As industrial => more industrial

8. Lỗi sai về động từ khuyết thiếu

Áp dụng sai dạng của động từ khuyết thiếu + have VpII hay sử dụng sai sắc thái về động từ khuyết thiếu trong câu cũng là những điểm đáng lưu ý. Hãy đọc thật kĩ câu và lắm chắc ngữ pháp để có thể làm đúng nhất.
Ví dụ: I saw Mary crying a few minutes ago. She mustn’t have heard the good news.
Mustn’t have => can’t have (không tồn tại dạng mustn’t have)

9. Lỗi sai về động từ trong hòa hợp chủ vị
Như tên đề mục thì lỗi sai phần này đến chủ yếu từ việc chia động từ. Nguyên nhân do sự bối rối trong xác định thành phần chủ ngữ chính, động từ chính và quên cấu trúc.
Phân tích câu thật kỹ cũng như luyện tập nhiều là cách tốt nhất để bạn có thể xử lý dạng này.
Ví dụ: I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).
Works => work

Bài tập áp dụng :MIM1:MIM1:MIM1

1. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.
2. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.
3. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.
4. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.
Buồn vì ế ẩm :Tuzki1:Tuzki1:Tuzki1:Tuzki1
Đáp án cho phần này
1. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.
As => than (tham khảo [Lý thuyết] Câu so sánh - HMF)

2. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.
Come => came (by the time quá khứ, quá khứ hoàn thành)

3. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.
Because of => because (because + mệnh đề, because of + N)

4. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.
Much => many (mistakes đang ở dạng số nhiều)
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Bài tập áp dụng (8) :MIM47:MIM47:MIM47
1. Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.

2. Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.

3. It is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking.

4. Publishing in the UK, the book has won a number of awards in recent regional book fairs.

5. Hardly did he enter the room when all the lights went out.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đáp án bài tập vận dụng (8) :Tuzki1:Tuzki1:Tuzki1
1. Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.
There will be => there is (để diễn tả lịch trình định sẵn, chắc chắn xảy ra thì không dùng tương lai đơn)

2. Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.
Many of the => many of (many of + N = most + N = most of the + N = nhiều cái gì)

3. It is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking.
Be used to doing => be used to do (đừng để nhầm lẫn giữa be used to v-ing = quen với, và use to V = dùng để làm gì trong cấu trúc bị động)

4. Publishing in the UK, the book has won a number of awards in recent regional book fairs.
Publishing in the => Published in the (Rút gọn bị động trong câu cùng chủ ngữ)

5. Hardly did he enter the room when all the lights went out.
Did he enter => had he entered (Đảo ngữ với hardly: Hardly + had sb Vp2 + O when + Clause <quá khứ> )
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Những lỗi sai ngữ pháp cơ bản (4)
10. Sai sót khi dùng dạng của từ loại
Bài tập đơn giãn thì lỗi sai này rất dễ phát hiện nếu bạn học đủ word family cũng như là các tiền tố hậu tố của tự loại. Ở dạng bài khó hơn chút, lỗi sai dạng của từ thường đến từ những từ mang dấu hiệu của loại này nhưng lại thuộc dạng từ loại khác. Hãy thật tinh ý khi làm bài nhé.

11. Sai sót khi dùng danh từ ghép

Lỗi thường gặp nhất ở dạng này là đặt sai trật tự từ của các bộ phận cấu thành nên danh từ ghép. Đừng để lẫn lộn vietlish cũng như học kĩ các cụm danh từ ghép thường gặp, các bạn sẽ xử lý được dạng bài tập này.
Ví dụ: Televisions are now an everyday feature of most households in the United States, and television viewing is the number one activity leisure.
Activity leisure => leisure activity

12. Sai sót khi lặp từ (dùng nhiều từ có nghĩa giống nhau)

Sai sót tạo ra ở những từ mà người làm bài đọc thấy thuận miệng và hay có thói quen sử dụng nhưng không biết được đó là cách sử dụng sai.
Ví dụ: The oxygen content of Mars is not sufficient enough to support life as we know it.
Sufficient enough => sufficient (vì sufficient và enough cùng nghĩa)

Bài tập áp dụng (9) :Tuzki46:Tuzki46:Tuzki46:Tuzki46:Tuzki46
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook.
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water.
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them.
 

NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG

Học sinh
Thành viên
10 Tháng tám 2021
30
182
41
17
Long An
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐÔNG THÀNH
Em lại ghé qua topic chơi đây ạ!

Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook.
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water.
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them.
 

Hanna Rin

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2021
120
135
21
Những lỗi sai ngữ pháp cơ bản (4)
10. Sai sót khi dùng dạng của từ loại
Bài tập đơn giãn thì lỗi sai này rất dễ phát hiện nếu bạn học đủ word family cũng như là các tiền tố hậu tố của tự loại. Ở dạng bài khó hơn chút, lỗi sai dạng của từ thường đến từ những từ mang dấu hiệu của loại này nhưng lại thuộc dạng từ loại khác. Hãy thật tinh ý khi làm bài nhé.

11. Sai sót khi dùng danh từ ghép

Lỗi thường gặp nhất ở dạng này là đặt sai trật tự từ của các bộ phận cấu thành nên danh từ ghép. Đừng để lẫn lộn vietlish cũng như học kĩ các cụm danh từ ghép thường gặp, các bạn sẽ xử lý được dạng bài tập này.
Ví dụ: Televisions are now an everyday feature of most households in the United States, and television viewing is the number one activity leisure.
Activity leisure => leisure activity

12. Sai sót khi lặp từ (dùng nhiều từ có nghĩa giống nhau)

Sai sót tạo ra ở những từ mà người làm bài đọc thấy thuận miệng và hay có thói quen sử dụng nhưng không biết được đó là cách sử dụng sai.
Ví dụ: The oxygen content of Mars is not sufficient enough to support life as we know it.
Sufficient enough => sufficient (vì sufficient và enough cùng nghĩa)

Bài tập áp dụng (9) :Tuzki46:Tuzki46:Tuzki46:Tuzki46:Tuzki46
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook.
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water.
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them.
1. fresh-> freshly
2. have-> has
3. too-> so
 
 • Like
Reactions: S I M O

Tống Thiện

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2022
102
87
36
18
Hà Nội
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook. -> cooked
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water. -> has
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them. -> too
 
Last edited:
 • Love
Reactions: S I M O

mynhchow

Học sinh
Thành viên
4 Tháng mười hai 2020
3
3
21
16
Hà Nội
THCS Nguyễn Huy Tưởng
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten freshly or cook.
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, has a system of dikes and canals for controlling water.
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are so slight that people do not notice them.
 
 • Love
Reactions: S I M O

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
107
125
36
Hà Nội
THPT
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook.
-> Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cooked.
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water.
-> The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, has a system of dikes and canals for controlling water.
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them.
-> The symptoms of diabetes in the early stages are so slight that people do not notice them.
 
 • Love
Reactions: S I M O

Ninh Hinh_0707

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2021
163
150
21
17
Hà Nội
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook. ➾ cooked
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water. ➾ has
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them. ➾ so
 
 • Love
Reactions: S I M O

Lolita_(✿˵◕ ɜ◕˵)

Học sinh
Thành viên
25 Tháng ba 2022
64
1
61
46
Hà Nội
1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook. ➩ cooked
2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water. ➩ has
3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them. ➩ so
 
 • Love
Reactions: S I M O

AeRa4869

Học sinh
Thành viên
11 Tháng hai 2022
111
97
21
18
Hà Nội
Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cook.
➢ Fruit and vegetables should be carefully washed whether eaten fresh or cooked.
Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water.
➢ The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, has system of dikes and canals for controlling water.
Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that people do not notice them.
➢ The symptoms of diabetes in the early stages are so slight that people do not notice them.
 
 • Love
Reactions: S I M O
Top Bottom