Hóa [HOT] [HOT] [Hóa 9] Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch muối (Dễ)

suongpro2k3

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng bảy 2017
103
56
51
19
Phú Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Tiến hành 2 thí nghiệm sau
_TN1: Cho m(g) bột Fe (dư) vào V1 (lít) dung dịch Cu(NO3)2 1M .
_TN2: Cho m(g) bột Fe (dư) vào V2 (lít) dung dịch AgNO3 0,1 M.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đều bằng nhau .
So sánh V1 và V2
 

Trúc Ly sarah

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
949
380
139
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi
1/ Tiến hành 2 thí nghiệm sau
_TN1: Cho m(g) bột Fe (dư) vào V1 (lít) dung dịch Cu(NO3)2 1M .
_TN2: Cho m(g) bột Fe (dư) vào V2 (lít) dung dịch AgNO3 0,1 M.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đều bằng nhau .
So sánh V1 và V2
TN1: Số mol Cu(NO3)2 là V1.1=V1 mol.
Fe + Cu(NO3)2 --> Fe(NO3)2 + Cu (1)
V1..........V1.......................V1................V1 (mol)
Chất rắn gồm Fe dư và Cu.
=> m Fe dư= m - 56V1 và m Cu = 64V1 => m rắn = m + 8V1
TN2: Số mol AgNO3 là 0,1V2 mol.
Fe + 2AgNO3 --> Fe(NO3)2 + 2Ag (2)
0,05V2......0,1V2...............0,05V2...........0,1V2 (mol)
Chất rắn gồm Fe dư và Ag.
=> m Fe dư = m - 0,05.56V2 + 0,1.108V2 => m rắn = m + 8V2
=> V1 = V2
 

suongpro2k3

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng bảy 2017
103
56
51
19
Phú Yên
Làm theo dạng tăng giảm khối lượng hay kim loại tác dụng với muối đc hk ???
 
Top Bottom