Hóa 8 Hỗn hợp

Dương_C_K_F_H_J

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2019
63
12
11
17
Hải Dương
THCS Hiến Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn nặng 35 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp này bằng HCl dư thì giải phóng 19,04 lít khí [tex]H_{2}[/tex] (đktc) , được dung dịch A. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu biết thể tích khí [tex]H_{2}[/tex] thoát ra do Al phản ứng gấp 2 lần thể tích khí [tex]H_{2}[/tex] thoát ra do Mg phản ứng.
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Gọi số mol của Al, Mg, Zn là a,b,c.
Phương trình phản ứng: [tex]2Al+6HCl \rightarrow 2AlCl_3+3H_2[/tex]
[tex]Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2[/tex]
[tex]Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2[/tex]
Ta có hệ phương trình: [tex]\left\{\begin{matrix} 27a+24b+65c=35\\ 1,5a+b+c=\frac{19,04}{22,4}=0,85\\ 1,5a=2b \end{matrix}\right.[/tex]
Đến đây giải hệ này nữa là xong.
 
Top Bottom