Hóa 12 hỗn hợp kiềm kiềm thổ

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
353
413
66
View attachment 222778
dúp e câu 7 với ạ e lm quài mak nó hỏng ra đáp án. Em cảm ơn rất nhìu ạ
anhile
Qui hh A gồm a, b, c mol Na, Ba và O => 23a + 137b + 16c = 40,44
Mol HCl = 0,3 và mol H2SO4 = 0,1
Mol H2 = 0,16
Mol kết tủa BaSO4 = 23,3/233 = 0,1 => SO42- hết
Dd X + Ba(HCO3)2 cho 0,3 mol kết tủa BaCO3 => X có OH-
OH- + HCO3- -> CO32- + H2O
0,3---------------------0,3
Dd X: Na+ a mol, Ba2+ (b-0,1) mol, OH- 0,3 mol và Cl- 0,3 mol
Bảo toàn điện tích dd X: a + 2(b-0,1) = 0,6 => a + 2b = 0,8
Bảo toàn mol e hh A: a + 2b = 2c + 2*0,16
=> a = 0,4 , b = 0,2 và c = 0,24

=> m = 23*0,4 + 137*0,1 + 17*0,3 + 35,5*0,3 = 38,65 => câu B
 
  • Love
Reactions: anhile

anhile

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2022
109
38
21
19
Đà Nẵng
Qui hh A gồm a, b, c mol Na, Ba và O => 23a + 137b + 16c = 40,44
Mol HCl = 0,3 và mol H2SO4 = 0,1
Mol H2 = 0,16
Mol kết tủa BaSO4 = 23,3/233 = 0,1 => SO42- hết
Dd X + Ba(HCO3)2 cho 0,3 mol kết tủa BaCO3 => X có OH-
OH- + HCO3- -> CO32- + H2O
0,3---------------------0,3
Dd X: Na+ a mol, Ba2+ (b-0,1) mol, OH- 0,3 mol và Cl- 0,3 mol
Bảo toàn điện tích dd X: a + 2(b-0,1) = 0,6 => a + 2b = 0,8
Bảo toàn mol e hh A: a + 2b = 2c + 2*0,16
=> a = 0,4 , b = 0,2 và c = 0,24

=> m = 23*0,4 + 137*0,1 + 17*0,3 + 35,5*0,3 = 38,65 => câu B
ltv51e cảm mơn gất nhìu lun ạ
 
Top Bottom