Hỗn hợp amino axit

B

bdh_115

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

19/22)Hỗn hợp x gồm 2 anpha amino axit ,hở no có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2 đồng đẳng kế tiếp có % khối lượng oxi là 37,427 %.Cho m g X tác dụng với 800 ml dd KOH dư phản ứng xong cô cạn thu được 90,7 g chất rắn khan.Vậy m có giá trị là
 
Top Bottom