Sinh 12 hỏi sinh quy luật phân ly

hoingu

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng sáu 2022
63
48
11
17
Quảng Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm 12,5%?

A. AaBb × AaBb. B. Aabb × aaBb. C. AaBb × Aabb. D. AaBb × aaBB. (chỉ em bài này với ạ)
 

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
930
2,400
246
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm 12,5%?

A. AaBb × AaBb. B. Aabb × aaBb. C. AaBb × Aabb. D. AaBb × aaBB. (chỉ em bài này với ạ)
hoingu[imath]\dfrac{1}{8}aabb =\dfrac{1}{4}ab[/imath] x [imath]\dfrac{1}{2}ab[/imath] => chỉ cần xét xem phép lai nào tạo ra tỉ lệ như vậy là được. => Đáp án C
 

hoingu

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng sáu 2022
63
48
11
17
Quảng Bình

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
930
2,400
246
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
hoinguBạn phân tích tỉ lệ KH lặn 12,5% = 1/8 => Mỗi bên bố hoặc mẹ phải cho 1/4 loại giao tử ab và bên còn lại cho 1/2 loại giao tử ab
Câu A : Mỗi bên bố và mẹ đều cho tỉ lệ giao tử ab = 1/4 , khi tổ hợp lại đời con sẽ cho tỉ lệ KH lặn là 1/16 => loại
Câu B : Aabb cho 1/2ab ; aaBb cho 1/2ab => TLKH lặn ở đời con = 1/4 => loại
Câu D : Tương tự 1/4ab.0ab = 0 => loại
 
Top Bottom