hỏi mấy bạn nè

Status
Không mở trả lời sau này.
C

congchinh1

M

membell

mình thấy áp dụng ct:
[TEX]m=\frac{A}{n}\frac{It}{96500}[/TEX]
tính với mỗi kim loại thì Ag được 10,8g
Cu được 3,2g
do trong muối AgNO3 thì chỉ có 4,32g thôi nên tà thời gian
còn đối với muối Cu là vùa tròn 3,2g
vậy tổng khối lượng kim loại bám vào là 3,2+4,32=7,52g
 
P

phanthulan

Điện phân hỗn hợp chứa 0.04 mol Ag[TEX]{NO}_{3}[/TEX] và 0.05 mol Cu[TEX]{{\left( {NO}_{3}\right)}_{2}[/TEX] ,điện cực trơ,dòng điện 5A ,trong 32 phút 10 giây .khối lượng kim loại bám vào là bao nhiêu

n[e trao đổi]=It/F=5(60X32+10)/96500=0.1 mol
[Ag+] + 1e\RightarrowAg
0.04--->0.04---->0.04
[Cu2+] + 2e\RightarrowCu
0.03<----0.06---->0.03
m= 0.04x108+0.03x64=6.24g
 
C

congchinh1

hoi tiếp nè:
[TEX]pb{\left( OH\right)}_{2}[/TEX] có
phải la hidroxit lương tính ko?vì sao
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom