Hỏi cái

T

toan3390

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người ơi mình không rõ câu hỏi lý thuyết này, nong các tiền bối viết phương trình giải thích hộ mình nha
Cho sơ đồ chuyển hoá: Cl2 -A –B- C -A -Cl2 Các chất A, B, C là
A. NaCl, NaOH và Na2CO3.

B. CaCl2, Ca(OH)2 và CaCO3.
C. KCl, KOH và K2CO3
D. HCl, NaCl và CaCO3
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Đáp án B
Ca + Cl2 == > CaCl2
CaCl2 ==> Ca()H)2 + H2 + Cl2
Ca(OH)2 + CO2 == > CaCO3 + H2O
CaCO3 + HCl == > CaCl2 + H2O + CO2
CaCl2 == > Ca + Cl2 (điện phân nóng chảy)
Về mặt lý thuyết thì đáp án A có thể chấp nhận được, xong thực tế Na là kim loại mạnh không tồn tại ở dạng đơn chất ở môi trường bình thường mà phải ngâm trong ete dầu hỏa!
 
Top Bottom